انتخابات کمیته ملی المپیک به تعویق افتاد

حقوق_ورزشی

انتخابات کمیته ملی المپیک به تعویق افتاد

انتخابات کمیته ملی المپیک ۱۷ اسفند برگزار نمی شود و این مجمع برای تایید آیین نامه خواهد بود. جلسه فوق‌العاده هیات اجرایی کمیته ملی المپیک برای تدوین آیین‌نامه برگزاری انتخابات برگزار شد. کیکاووس سعیدی سخنگوی هیات اجرایی و دبیرکل کمیته ملی المپیک در مورد مصوبات این جلسه بیان کرد: براساس مصوبه هفته گذشته، نشست فوق العاده هیات اجرایی برگزار شد. پیشرفت خوبی حاصل شد و برای جلسه  بعد هم بررسی ادامه خواهد بود. دستورالعمل برگزاری انتخابات، طبق مصوبه هیات اجرایی باید به تایید مجمع عمومی ۱۷ اسفند برسد و سپس برای کمیته ملی بین المللی المپیک ارسال شود. هر زمان IOC دستورالعمل را تایید کند انتخابات برگزار می شود. البته آقای صالحی امیری تاکید بر برگزاری مجمع انتخابات در اولین فرصت دارد و تاخیر در انتخابات را  به نوعی خسارت می دانند.  بایستی براساس موازین عمل کنیم و هر نوع تصمیمی در چهار چوب اساسنامه به عهده هیات اجرایی به عنوان رکن تصمیم گیر در کلیه امور راهبری و امور فعالیت های کمیته و مجمع عمومی به عنوان بالاترین سطح تصمیم گیری برنامه های اصلی و کلان کمیته است. مجمع عمومی کمیته در ۱۷ اسفند آنچه را که به صلاح ورزش قهرمانی کشور می داند، تصویب خواهد کرد. بدیهی است تصمیمات مجمع عمومی برای تایید نهایی به IOC ارسال خواهد شد. ما در ۱۷ اسفند مجمع عمومی کمیته را برگزار خواهیم کرد اما به احتمال قوی مجمع انتخاباتی نخواهد بود. لذا تا قبل از ۱۷ بهمن دستورالعمل مجمع و مواردی که نیاز به مصوبه مجمع دارد برای اعضا ارسال می شود. در نشست بعدی هیات اجرایی که هفته آینده است بخش های دیگری از دستورالعمل را بررسی و تصویب خواهیم کرد و گزارش حسابرسی سالانه و پیشنهاد تعیین حسابرس برای سال ۱۴۰۰ و عملکرد سال ۹۹ برای ارائه به مجمع بررسی خواهد شد.

او در مورد اینکه فکر می‌کند چند جلسه برای  تدوین آیین‌نامه زنان لازم است؟ بیان کرد: یک تا دو جلسه دیگر آماده شود و دستورالعمل پیشنهادی را یک هفته قبل از مجمع عمومی  برای اعضا مجمع ارسال می کنیم و بعد برای IOC ارسال می کنیم.

سعیدی در مورد تعیین تکلیف ابهامات از IOC گفت: ابهامات استعلام شده است. اگر مجمع در مورد مواردی تصمیم بگیرد دیگر نیاز نیست از IOC استعلام بگیریم.

سعیدی در مورد اینکه چرا باید اینقدر دیر در مورد آیین نامه تصمیم گیری شود؟ تصریح کرد: بنا بر لغو انتخابات نبود. اجماع کلیه اعضای هیات اجرایی و کارشناسان ناظر بر این بود به دور از هرگونه ابهام و براساس مفاد اساسنامه عمل کنیم. دیدگاهی وجود داشت که چون در سال ۹۶ دستورالعملی بود، بر مبنای آن انتخابات را برگزار کنیم اما اساسنامه تغییرات زیادی داشته است و باید براساس این اساسنامه جدید،  آیین نامه تدوین شود.

دبیرکل درباره اینکه برخی از اعضا فدراسیونی ندارند و بارها سفر رفته‌اند، خاطرنشان کرد: ما کاری نداریم کسی رئیس فدراسیون هست یا نه چون طبق اساسنامه کسی که برای هیات اجرایی انتخاب می‌شود برای چهار سال حق رای خواهد داشت. زمانی که اساسنامه واصل شد بلافاصله در هیات اجرایی جلسه گذاشتیم و ستاد تشکیل شد. به این نتیجه رسیدیم چون اساسنامه تغییرات دارد، بنابراین باید دستورالعمل جدید نوشته شود.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید