برابری جنسیتی و مدال‌آوری کاروان بازی های آسیایی

حقوق_ورزشی , امید_نوید , موسسه_حقوقی_امید_نوید , کمیته_انضباطی , برابری_جنسیتی , بازی_های_آسیایی , omid_navid

برابری جنسیتی و مدال‌آوری کاروان بازی های آسیایی

اولین نشست کارشناسی بازی‌های آسیایی با حضور سرپرست کاروان اعزامی، معاونان و مدیران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک برگزار شد. پس از انتخاب سید مناف هاشمی، دبیرکل کمیته ملی المپیک به عنوان سرپرست کاروان ورزشی اعزامی به بازی‌های آسیایی هانگژو، اولین نشست کارشناسی بازی‌های آسیایی با حضور سرپرست کاروان اعزامی، معاونان و مدیران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در محل کمیته برگزار شد.

در این نشست پس از مرور اقدامات انجام شده برای بازی‌های آسیایی هانگژو، نتایج بازی‌های کشورهای اسلامی قونیه جهت بررسی وضعیت رشته‌های مختلف جهت اعزام به بازی‌های آسیایی هانگژو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست ضمن تاکید بر حضور قدرتمندانه کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو، بر کیفی‌سازی کاروان تاکید شد و فدراسیون‌ها به سه دسته تقسیم شدند که طی آن، رشته‌های قطعی با ظرفیت کامل جهت کسب مدال؛ رشته‌های قطعی با ظرفیت نا مشخص شانس کسب مدال و هم‌چنین رشته‌های مشروط (نداشتن شانس کسب مدال) مورد بررسی ستاد عالی قرار خواهند گرفت.

در این جلسه اعضا با توجه به سیاست برابری جنسیتی در بازی‌ها و هم‌چنین افزایش سبد مدال آوری کاروان ایران بر نگاه حمایتی به حوزه ورزش بانوان شایسته ایران حمایت همه جانبه و تاکید کردند. اما یکی از نکات مورد توجه نشست فوق بررسی برنامه‌های انتخابی المپیک پاریس در برخی رشته‌ها با توجه به هم‌زمانی آن با بازی‌های آسیایی هانگژو بود تا خللی در این زمینه برای رشته‌ها به وجود نیاید.

هم‌چنین افزایش فعالیت‌های آکادمی ملی المپیک و مرکز سنجش در راستای همراهی با فدراسیون‌ها و رشته‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی هانگژو و انتخابی المپیک پاریس مورد تاکید قرار گرفت که برگزاری تست‌های آمادگی جسمانی و توسعه قابلیت‌های جسمانی از مهم‌ترین موارد فوق بود. البته تعریف شاخص برای اعزام تیم‌ها و یا نفرات در برخی رشته‌های اعزامی از موارد دیگر مورد بحث جلسه ستاد عالی بود.

در این نشست  مناف هاشمی، دبیرکل و سرپرست کاروان، سید محمد پولادگر، مریم کاظمی پور، نصراله سجادی، مهین فرهادی زاد، علی رغبتی، علیرضا پاکدل، آرش فرهادیان، فرید فتاحیان و ایمان مسعودی حضور داشتند.

منبع: ایسنا ۱۴۰۱۰۷۲۲۱۱۴۹۷

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید