محرومیت دوپینگ مصرف مواد مخدر

حقوق_ورزشی , امید_نوید , موسسه_حقوقی_امید_نوید , کمیته_انضباطی , دوپینگ , ایران_نادو , مخدر, omid_navid

محرومیت دوپینگ مصرف مواد مخدر 

 مصرف تمامی خانواده مخدرها (S7) از سوی ورزشکاران و محرومیت های ناشی از مصرف مواد ممنوعه دوپینگ طبق لیست مواد ممنوعه دوپینگ، مصرف تمامی خانواده مخدرها در زمان مسابقات ممنوع و تمامی مواد این گروه جزء مواد خاص هستند و معمولا با ۲ سال محرومیت برای ورزشکار در صورت مصرف همراه خواهند بود و اگر ثابت شود یک ورزشکار به عمد در زمان برگزاری مسابقات اقدام به مصرف خانواده مخدرها کرده است این امکان وجود دارد که به مدت ۴ سال از انجام تمامی فعالیت های ورزشی، محروم شود.

همچنین مصرف خانواده مخدرها در زمان خارج از برگزاری مسابقات حداکثر تا ۲ سال محرومیت به همراه دارد؛ اگر ثابت شود مصرف این مواد ممنوعه به دلایل درمانی بوده ورزشکار مشمول محرومیت نخواهد شد در غیر این صورت تا زمان ۲ سال محرومیت انتظار وی را می کشد.

خانواده مخدرهای مربوطه شامل Morphine، Buprenorphine، Nicomorphine، Dextromoramide، Oxycodone، Diamorphine (heroin)، Oxymorphone، Fentanyl and its derivatives، Pentazocine، Hydromorphone، Pethidine، Methadone می شود.

ماده دارای کاربرد سوء مصرف در این بخش دایامرفین (هروئین) است و مواد مخدر لیست بالا و همه ایزومرهای نوری مرتبط مانند D و L ممنوع است. برگرفته از ایران نادو

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید