آئین‌نامه انضباطی هیئت ژیمناستیک

آئین‌نامه انضباطی هیئت ژیمناستیک استان

آئین‌نامه انضباطی هیئت ژیمناستیک استان تهران در تاریخ   /    /    لازم‌الاجرا شد:

این آیین نامه، مطابق با مقررات جاری کشور و آیین نامه انضباطی  اف آی جی و به استناد(حقوق ورزشی)، با هدف رعایت قوانین و مقررات و مبانی اخلاقی ژیمناستیک، از سوی کمیته انضباطی هیئت ژیمناستیک استان تهران تدوین شده و با رعایت‌ همه پیشنهادها و نظریات اصلاحی اعضای کمیته فنی، ریاست محترم هیئت و دبیر هیأت‌ و اعضای کمیته‌های انضباطی استان‌ در آن اعمال شده است و پس از طرح و تصویب در جلسه عمومی، حسب موافقت هیئت ژیمناستیک استان تهران ، در تمام سطوح استان تهرران، از تاریخ  /   /   فعالیت‌های مرتبط با ژیمناستیک استان تهران که تحت نظرهیئت ژیمناستیک انجام می‌پذیرد، لازم الاجرا میباشد.

فصل اول: کلیات

    ماده ۱ تعاریف

آیین‌نامه انضباطی هیئت ژیمناستیک استان تهران : که از این پس آیین‌نامه انضباطی خوانده می‌شود، مجموعه مقرراتی است که هماهنگ با قوانین ژیمناستیک و بر اساس مقررات انضباطی اف آی جی  و منطبق با قوانین موضوعه و قراردادهای ثبت شده در راستای مشخص‌سازی تکالیف، تخلفات، اعمال تنبیه وتشویق بازیکنان، مربیان، سرپرستان تیمها، داوران، تماشاگران و مقامات رسمی و دست‌اندرکاران برگزاری مسابقات و روابط بین باشگاه‌ها و فدراسیون تدوین گردیده تا در محدوده اختیارات و در تمام سطوح ورزش ژیمناستیک و زیر مجموعه های آن اعم از آقایان و بانوان، برای موارد مذکور تعیین تکلیف نماید.

زمان قبل از مسابقه:

به فاصله زمانی از هنگام ورود به محل برگذاری مسابقه  تا لحظه شروع مسابقه گفته می‌شود. (با رعایت جدول زمان بندی اعلام شده توسط کمیته مسابقات).

مسابقه رسمی:

مسابقه‌ای است که تحت نظارت تشکیلات رسمی مرتبط با ژیمناستیک، برای تمام یا برخی تیم ها  ویا رده های سنی متفاوت ویا نوع سطح اجرا می‌شود و امتیازات آن برای شرکت در سایر مسابقات رسمی یا همان مجموعه مسابقات خاص تأثیر دارد.

مسابقه بین‌المللی:

به مسابقه ای گفته می‌شود که بین دو تیم(ملی یا باشگاهی) از دو فدراسیون ملی متفاوت برگزار می‌شودکه  می شود گاهی نیز به صورت انفرادی هم انجام شود چون ژیمناستیک در اصل ورزش انفرادی میباشد.

مسابقه دوستانه:

به مسابقه ملی یا باشگاهی گفته می شود که توسط افراد حقیقی و حقوقی با اهداف یا مناسبت‌های مختلف برگزار می‌شود و نتیجه آن در سایر مسابقات تأثیری ندارد، مگر مسابقات دوستانه ملی که فقط در جدول رده‌بندی اف آی جی  مؤثر خواهد بود.

مقامات رسمی:

به اشخاصی(غیر از بازیکنان) که در هیئت‌ها، فدراسیون و باشگاه‌ها دارای سمت اجرائی، اداری، ورزشی و غیره هستند، بدون توجه به مسؤولیت‌شان، مقام رسمی اطلاق می‌شود. همچنین مدیران، مربیان و عوامل تدارکات و پزشکی و همراهان قانونی هر تیم نیز مقام رسمی آن تیم محسوب می‌گردند.

مقامات رسمی مسابقه:

به داوران(ژوری ا و ای۱-ای۲-ای۳-ای۴-ای۵-ای۶ )،سرداور، ژوری، نماینده فدراسیون، نماینده ویژه ناظر داوری، نماینده هیأت و یا انجمن محلی و سایر افرادی که از سوی ارکان رسمی‌ هیئت ژیمناستیک و برای کنترل و نظارت بر مسابقه دارای اختیار شده‌اند، مقام رسمی مسابقه اطلاق می‌شود.

مقامات هیئت ژیمناستیک استان تهران:

شامل رئیس و دبیر کل، معاونین و اعضای کمیته‌ها می‌باشند.

قوانین و مقررات :

به اساسنامه، مقررات، بخشنامه‌ها و کنفدراسیون ژیمناستیک آسیا (fig) دستورالعمل‌ها و دستوراتی که از ناحیه   هیئت ژیمناستیک و فدراسیون ایران تدوین یافته است، گفته می‌شود. و

    ماده ۲ هدف

این آیین نامه با هدف حمایت از اجرای صحیح قوانین و مقررات داخلی و بین المللی ژیمناستیک  و رعایت اصول انضباطی و مبانی منشور اخلاقی ومسابقات جوانمردانه در ورزش ژیمناستیک ، تهیه و تدوین شده تا علاوه بر حفظ نظم و انضباط لازم در انجام مسابقات ژیمناستیک ، وحدت رویه‌ انضباطی نیز در سراسر استان تهران را  ایجاد نماید.

    ماده ۳ دامنه شمول آیین نامه

این آیین نامه در خصوص کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از آقایان و بانوان و در کلیه رده‌های سنّی، که با سمت و تکالیف مختلف در رشته ژیمناستیک  و زیرمجموعه های آن تحت مدیریت یا نظارت فدراسیون‌ها و هیئت‌ها و سایر تشکیلات رسمی ژیمناستیک فعالیت می‌نمایند، به شرح ذیل اعمال میشود:

الف) باشگاه های ورشی و انجمن‌های عضو در مجمع عمومی و کمیته‌های زیر مجموعه هیئت ژیمناستیک استان تهران

ب) مقامات رسمی  ژیمناستیک و مقامات رسمی مسابقات در چارچوب مقررات خاص

پ) بازیکنان، مربیان و کادر سرپرستی و مقامات رسمی تیم‌ها

ت) دارندگان گواهی رسمی از هیئت ژیمناستیک استان تهران در امر نقل و انتقال بازیکنان و یا برگزاری مسابقات یا کارگزاران داخلی

ث) داوران در حدود مقررات آیین‌نامه

ج) تماشاگران در حدود ورزشگاه‌ها و اماکن

د) خبرنگاران و اهالی مطبوعات تحت نظارت هیئت ژیمناستیک استان تهران و فدراسیون

تبصره: در موارد اجمال یا ابهام یا سکوت این آیین نامه، مقررات اعمال خواهد شد.

فصل دوم : ارکان قضایی

    ماده ۴ ساختار قضایی هیئت ژیمناستیک استان تهران

ساختار قضایی هیئت ژیمناستیک به شرح ذیل است:

الف) کمیته انضباطی هیئت

ب) کمیته استیناف

    ماده ۵ ساختار کمیته‌های انضباطی

کمیته‌های انضباطی از یک رئیس و یک معاون (که هر دو باید دارای تحصیلات حقوقی باشند) و سه عضو دیگر که الزاما از قوانین و مقررات ژیمناستیک  مطلع‌اند، تشکیل می‌شود.

اعضای کمیته انضباطی هیئت ژیمناستیک  استان تهران از بین افراد صلاحیت‌دار، به پیشنهاد رئیس  و دبیرهیئت ژیمناستیک استان  تهران و تصویب اعضای هیأت رئیسهژیمناستیک استان تهران  منصوب می‌شوند.

تبصره: اعضای کمیته‌های انضباطی و انجمن‌های عضو مجمع هیئت ژیمناستیک استان تهران از بین افراد ذیصلاح و بر مبنای این آیین‌نامه و در چارچوب مقررات اساسنامه مربوطه تعیین و معرفی می‌شوند.

مسؤول حقوقی هیئت ژیمناستیک ، دبیر کمیته‌های انضباطی و استیناف هیئت خواهد بود که بدون حق رأی در جلسات شرکت نموده و تنظیم صورتجلسات وقضاوت نهایی این کمیته ها را بر عهده دارد.(انتخاب دبیر در کمیته‌های انضباطی استان با پیشنهاد رئیس کمیته انضباطی و تصویب رئیس  و دبیر هیئت ژیمناستیک  خواهد بود که بدون حق رأی در جلسات حضورمیابد).

تبصره:منظور از حق رأی عدم جانب داری از خواهان و خوانده میباشد.

کمیته می‌تواند با حضور سه نفر از اعضا که حداقل یکی از آنها رئیس یا معاون کمیته باشد، تشکیل و تصمیمات لازم را در موارد مطروحه اتخاذ نماید. در برخی از موارد خاص(در صورتی که در آئین نامه انضباطی تصریح شده باشد)، رئیس کمیته می‌تواند شخصاً تصمیمات لازم را اخذ نماید.

    ماده ۶ صلاحیت کمیته انضباطی

کمیته انضباطی در رابطه با نقض کلیه مقررات و نیز تخلفات صورت گرفته و نیز اختلافات ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی و قراردادی در صورت ارجاع و یا تا هنگامی که رسیدگی به اختلافات مذکور در اختیار کمیته تعیین وضعیت و یا هیأت منصفه قرار نگرفته است، به شرح ذیل دارای صلاحیت است:

رسیدگی به کلیه تخلفات انضباطی ناشی از نقض مقررات الف)

ب )رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی نسبت به آرای صادر شده از ناحیه کمیته‌ انضباطی نسبت به حومه  یا مرکز استان‌

اتخاذ تصمیم درباره درخواست اعاده رسیدگی از آرایی که در این کمیته قطعی شده است ج)

در خصوص نحوه قضاوت داوران و انجام مسؤولیت مقامات رسمی مسابقات هیچ شکایتی از اشخاص حقیقی و حقوقی در رکن قضایی  هیئت ژیمناستیک پذیرفته نمی‌شود، اما در خصوص تخلفات اخلاقی و انضباطی از قبیل اهانت، ایراد صدمه به بازیکنان یا اعضای کادر فنی، گرفتن رشوه و نظایر آن، کمیته انضباطی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. رسیدگی به تخلفات انضباطی و رفتاری داوران (مقامات رسمی مسابقه) حسب مورد فقط در صلاحیت کمیته انضباطی هیئت ژیمناستیک استان تهران می‌باشد.

تبصره: صلاحیت محلی کمیته‌های انضباطی سه گانه (فدراسیون – استان -شهرستان)، محدوده ژیمناستیکی  هر مجموعه است

    ماده ۷ جهات قانونی برای شروع به رسیدگی

اعلام کتبی یا گزارش هیئت ر ئیسه یا مقامات رسمی هیئت ژیمناستیک استان تهران الف)

اعلام کتبی گزارش داور مسابقه یا ناظر هیئت یا ناظر فدراسیون. (مقامات رسمی مسابقه) ب)

ج )شکایت مربیان، بازیکنان، کادر پزشکی، سرپرست و دیگر عوامل باشگاه و نیز کارگزاران رسمی اف آی جی و کارگزاران داخلی منحصراً در مواردی که خودشان در دعوی ذینفع باشند.

در تخلفات مشهود، کمیته  انضباطی رأساً می تواند وارد رسیدگی شوند. د)

    ماده ۸ گزارش‌ها و شکایت‌های قابل رسیدگی

گزارش و شکایت و اعلام کتبی به رکن قضایی  هیئت ژیمناستیک، بایستی مستند و مستدل باشد.

در صورت وجود اختلاف بین گزارش‌های رسیده، گزارش مدیر  برای وقایع داخل سالن و گزارش نماینده هیئت در مسابقات برای وقایع خارج، مبنای رسیدگی خواهد بود.

در تورنمنت‌ها و مسابقات مجتمع، شکایاتی قابل استماع است که ظرف ۲۴ ساعت پس از انجام مسابقه، تسلیم نماینده فدراسیون، هیئت‌ استان و یا کمیته‌های انضباطی شود ولی برای مسابقات لیگ، %B