آشنایی با مراحل ۱۱ گانه‌ کنترل دوپینگ

حقوق ورزشی

آشنایی با مراحل ۱۱ گانه‌ کنترل دوپینگ

کنترل دوپینگ به منظور استفاده ورزشکاران از مواد ممنوعه شامل ۱۱ مرحله است با تست مربوطه از طریق آزمایش خون یا ادرار توسط ماموران کنترل دوپینگ مدنظر قرار می‌گیرد.

اگر شــما در ســطح ملی یا بین‌المللی رقابت می‌کنید، در هر زمان و مکانی می‌توانید توســط فدراســیون بین‌المللی مربوطه خود، نادو یا کمیته برگزار کننده مسابقات، مورد آزمایش خون یا ادرار قرار گیرید. تمام تست‌ها توسط ماموران کنترل دوپینگ آموزش دیده و مورد تایید، انجام می‌شود و نمونه‌گیری می‌تواند حین یا خارج رقابت انجام شود.

فهرست مواد و روش‌های ممنوعه

این فهرست برای استفاده ورزشکاران به منظور اطلاع از مواد و روش‌های ممنوعه حین رقابت و خارج از رقابت کاربردی اســت. وادا هر ســال این فهرست را بروزرسانی می‌کند و آن را در سایت خود قرار می‌دهد. استفاده غیر مسئولانه از هر دارو، مکمل غذایی یا هر نوع ماده یا روش، می‌تواند شما را از انجام بهترین عملکرد باز دارد. در خصوص مصرف مکمل احتیاط کنید چراکه حتی یک مکمل کاملا طبیعی هم می‌تواند حاوی ماده ممنوعه باشد.

تشریح ۱۱ مرحله کنترل دوپینگ

اولین مرحله کنترل دوپینگ این است که در هر زمان و مکان ممکن است از شما نمونه‌گیری شود.

در دومین مرحله از سوی مامور کنترل دوپینگ، از انتخابات برای نمونه‌گیری مطلع می‌شوید.

در مرحله سوم آمادگی خود را برانی نمونه‌گیری در اسرع وقت به ماموران کنترل دوپینگ اعلام می‌کنید.

در مرحله چهارم ظرف نمونه‌گیری خود را از بین ظروف موجود انتخاب کرده و باید دقت کنید که این ظرف سالم و پلمب باشد.

در مرحله پنچم حداقل ۹۰ میلی‌لیتر ادرار برای نگهداری در ظرف مخصوص و ارسال به آزمایشگاه نیاز است

در مرحله ششم هنگام نمونه داد از میانه شکم تا زانو باید برهنه باشید تا مامور کنترل دوپینگ که همجنس ورزشکار است به راحتی بتواند خروج ادرار از بدن شما را مشاهده کند.

در مرحله هفتم یک کیت نمونه‌گیری پلمب شــده را بردارید و پس از اطمینان از پلمب بودن و بررســی ســریال کیت با بطری‌های داخــل آن، ابتدا نمونه را در بطری B تا بالای خط بطری بریزید.

سپس بطری A  را پر کنید و مقدار کمی هم در لیوان جمع‌ آوری باقی بگذارید و در مرحله بعد در بطری‌های A و B را محکم ببندید تا پلمب شوند.

در مرحله ۹ مامور کنترل دوپینگ، وزن مخصوص را اندازه می‌گیرد تا برای آزمایش رقیق نباشد؛ اگر نمونه بیش از اندازه رقیق باشد ضروری است تا دوباره نمونه بدهید.

در مرحله بعد نیز باید فرم کنترل دوپینگ تکمیل شود که شامل هرگونه ماده‌ای است احیانا مصرف کرده‌اید؛ از جمله داروهای تجویزی، داروهای غیر معمول و مکمل‌های غذایی و تمام اطلاعات فرم و شماره کیت را در صورت صحیح بودن تایید و امضا کرده و کپی ان را نزد خود نگه دارید.

در مرحله ۱۱ به عنوان آخرین مرحله نیز نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های مورد تایید وادا ارسال می‌شوند و نمونه A بررسی و آزمایش خواهد شد و نمونه B برای آزمایش‌های درخواستی بیشتر در محل امن نگهداری خواهند شد و آزمایشگاه نتایج را برای سازمان ضد دوپینگ مسئول وادا ارسال می‌کند.

مدیریت نتایج

گفتنی است به دلیل نقض قوانین ضد دوپینگ، محرومیت‌ها از یک توبیخ ســاده، به محرومیت مادام العمــر تغییر می‌کند. دوره محرومیت‌ها و نداشــتن صلاحیت برای حضور در رقابت‌های ملی و بین‌المللی با توجه به نوع نقض قانون ضد دوپینگ، شرایط فردی، ماده و امکان تکرار نقض قانون ضد دوپینگ متفاوت است و به عنوان یک ورزشکار حق دارید درخواســت کنید نمونه B شما هم مورد آزمایش قرارگیرد، در نهایت شما حق دادرسی عادلانه یا درخواست تجدید نظر برای تصمیم گیری در مورد مثبت بودن آزمایش یا محرومیتی کــه به موجب نقض قوانین ضد دوپینگ بر شما اعمال می‌شود را دارا هستید.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید