از چه زمانی امکان تغییر محرومیت‌های دوپینگ وجود ندارد؟

حقوق ورزشی

امکان تغییر در مدت محرومیت‌های صادر شده ناشی از دوپینگ از سوی ورزشکاران، پس از پایان مهلت استیناف وجود ندارد.

فرزاد شارکی، قائم مقام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو)  با اشاره به اینکه امکان تغییر در مدت محرومیت های صادر شده پس از پایان مهلت استیناف وجود ندارد، اظهار کرد: ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، درخواست های بسیاری از ورزشکاران و فدراسیون ها برای کاهش مدت محرومیت افراد را زودتر از زمان اتمام محرومیت ها دریافت می کند.

وی ادامه داد: مطابق کد وادا، هر رای پس از قطعی شدن و اعلان عمومی، صرفا بر اساس بند همکاری و منوط به تایید وادا و فدراسیون بین المللی مربوطه خواهد بود.

قائم مقام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با بیان اینکه مطابق کد وادا ستاد ملی و شواراهای صدور رای و استیناف هیچ گونه مجوزی برای تغییر محرومیت ها پس از قطعی شدن نداشته است، گفت: عدم رعایت حتی یک روز کمتر از مدت محرومیت توسط ورزشکار، تخلف قلمداد شده و موجب ثبت تخلف و صدور مدت محرومیت جدید خواهد بود.

شارکی افزود: همکاری اساسی ورزشکار، تنها موردی است که در صورت اتفاق باید جهت بررسی صحت و میزان اهمیت همکاری ادعا شده به وادا و فدراسیون بین المللی اعلام شود و در مجموع شرایط بسیار سخت گیرانه‌ای برای تحقق این بند از آیین نامه وجود دارد.

منبع خبر: ایسنا ۱۴۰۰۰۷۱۸۱۱۷۶۳

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید