اطلاعات عمومی در باره حقوق ورزشی و وکالت در ورزش

نکات مهم در معرفی #حقوق_ورزشی #وکیل_ورزشی و #وکیل_ورزشکاران

#موسسه_حقوقی_امید_نوید  #امید_نوید

 

ورزش، یکی از فعالیت‌های مهم و جذاب، در ایجاد مشاغل مختلف، جذب سرمایه، مشارکت مردمی و درآمدزایی و تخصیص بخشی از نیروی انسانی، می‌باشد. به ‌نحوی‌که خود، ایجاد سازمان‌های مختلف را در سطح ملی و بین‌المللی، به دنبال داشته است. ورزش، در تعدادی از کشورها بخشی از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده و در تعدادی دیگر، به حرفه سودآور، تبدیل شده است و به دلیل اینکه منافع اشخاص و کشورها در محیط ورزشی، در برخی موارد در تقابل با هم می‌باشد، جرایم و تخلفات بسیاری امکان دارد پدید آید؛ زورافزایی، اختلافات مالی میان بازیکنان، مربیان، سرپرستان، باشگاه‌ها، تبلیغات، محصولات و قراردادهایی با ارقام نجومی و غیره سبب توجه جامعه جهانی، جهت مدیریت و سازمان‌دهی این بخش از فعالیت‌های انسان، شده است.

در داخل کشورها ایجاد فدراسیون‌ها، در محدوده قاره‌ها ایجاد کنفدراسیون‌ها و در سطح جهانی نیز ایجاد فدراسیون‌های جهانی و رقابت‌های مختلف در تمام ابعاد و سنین، نتیجه‌ی این مدیریت و سازمان‌دهی است.

این محیط مانند دیگر جنبه‌های زندگی مصون از اختلاف و ناهنجاری نبوده و در تمام سازمان‌های ناظر بر این محیط، نهادهایی جهت نظارت و رسیدگی به تخلفات، اختلافات و ناهنجاری‌های اشخاص مربوطه، پیش‌بینی ‌شده است. #موسسه_حقوقی_امید_نوید  #امید_نوید

 

این نظارت و رسیدگی به تخلفات، تابع مقررات جهانی هر رشته بوده و حاکمیت کشورها در این حوزه به شدت محدود و تحت تاثیر تصمیمات سازمان‌های بین‌المللی مرتبط، قرار گرفته است.

نکات مهم در معرفی #وکیل_ورزشی و #وکیل_ورزشکاران

در محیط ورزشی، اختلافات، یا قراردادی است یا غیر قراردادی؛ ازیک‌طرف، راه‌های محدود جهت حل‌وفصل ان‌ها و از طرفی دیگر تعدد مراجع رسیدگی‌کننده و گستردگی انواع رشته‌ها، سبب پیچیدگی این محیط شده است. سوالاتی ممکن است در زمینه حقوق ورزشی، از سوی ورزشکاران و افراد دیگر این عرصه مطرح گردد. از قبیل،

مسوولیت کیفری و مدنی در ورزش چه زمانی تحقق می یابد و چه عواقبی در پی دارد؟

با تخلفات ورزشی ارتکاب یافته، چگونه برخورد می‌شود و این تخلفات از سوی چه مرجعی پیگیری می‌شود؟

چه کسی در مقابل تماشاگران حادثه‌دیده در محیط ورزشی مسوول می‌باشد؟

مربیان ورزشی و باشگاه‌ها در مقابل چه کسانی مسوولیت دارند؟

در صورت ارتکاب جرم از سوی ورزشکاران، آیا مجازات وی بسته به محیط ارتکاب جرم در محیط ورزشی و غیر ان، متفاوت می‌باشد؟

حل‌ و فصل اختلافات ورزشی چگونه صورت می‌گیرد و دیوان داوری ورزش در سطح بین‌المللی چه کارکردی دارد؟

کمیته انضباطی، چه اهداف و وظایفی دارد؟ وزارت ورزش و جوانان، چه اهدافی را در حوزه ورزش دنبال می‌کند؟

تعاریف و اصطلاحات

ورزشکار به فردی گفته می‌شود که به‌طور منظم به فعالیت‌های ورزشی می‌پردازد. فعالیت ورزشی عبارت از فرایندی که از طریق فعالیت‌های جسمانی به روند تکامل کمک می‌شود و ورزش عبارت است از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمی شدید و یا استفاده از مهارت‌های جسمانی به وسیله شرکت‌کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می‌شوند. #موسسه_حقوقی_امید_نوید  #امید_نوید

 

ورزش در قوانین داخلی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت‌بدنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار رسیدن به اهداف نظام نام برده و دولت را موظف نموده که با به‌کارگیری تمامی امکانات از این وسیله استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با مو ازین شرعی به‌موجب بند ث ماده ۱۵۸ از علل موجهه به شمار آورده است.

#مسولیت_مدنی ناشی از #ورزش

فعالیت‌های ورزشی خصوصاً زمانی که در قالب ورزش حرفه‌ای انجام می‌گیرد، ممکن است ضرر و زیان‌های جسمی برای ورزشکاران به وجود آورد. برخی از این خسارت‌ها، ناشی از نقض تعهدات قراردادی بوده و بعضاً بدون وجود قرارداد، ایجاد می‌شود. عامل ورود ضرر، ممکن است فعل یا ترک فعل (تقصیر) ورزشکار بوده و یا ضرر از تقصیر مربی ناشی شود که موجب ضمان و مسوولیت قهری ان‌ها می‌باشد. #موسسه_حقوقی_امید_نوید  #امید_نوید

 

در فقه امامیه، اتلاف و تسبیب از مبانی و منابع مسوولیت مد نی شناخته‌شده و به‌موجب ان مربیان ورزشی ازجمله غریق نجات، تحت شرایطی مسوول جبران خسارت ناشی از تقصیر خود، می‌باشند. در حقوق موضوعه کشورهای مختلف نیز به مسوولیت مدنی ناشی از وزرش اشاره‌شده است. مسولیت مدنی مدیران و مربیان ورزشی در قبال ورزشکاران در مقابل دو گروه، یکی ورزشکاران عضو باشگاه و دوم ورزشکاران حین استفاده از وسایل یا محیط ورزشی یا حین مسابقه که بدون تقصیر زیان، دیده‌اند. صدمات جسمانی، منجر به هزینه‌های درمان و در برخی موارد منجر به دوری از فعالیت‌های ورزشی، می‌گردند.

با احراز قصور مربیان ورزشی، در انجام وظایف و اثبات رابطه سببیت بین قصور و خسارات وارده، مسولیت جبران خسارات بر عهده‌ی مربیان ورزشی است. چرا که مهم‌ترین وظیفه مربیان ورزشی، وظیفه مراقبتی می‌باشد.

در هنگام آسیب دیدگی در ورزش، بازیگران و تماشاچیان، فقط خطرهای عادی بازی را می‌پذیرند و مخاطرات غیرقابل‌پیش‌بینی و خطاهای مسولین اجرایی را نخواهند پذیرفت. در دعاوی مسولیت مدنی ورزشی، بیشتر دعاوی برای جبران خسارت است و خواهان معمولا یکی از شرکت‌کنندگان یا تماشاچیان است.

#تخلفات_ورزشی

بخشی از قواعد و قوانین، مربوط به ساختار بازی‌های ورزشی و قوانین بازی و اجرای ان‌هاست. در صورت تخلف این دسته از قواعد، خطای ورزشی، ارتکاب می یابد و ضمانت اجرای ان، مجازات متخلف می‌باشد. اگر این تخلف ورزشی منجر به خسارت شود بحث مسولیت نیز مطرح خواهد شد. #موسسه_حقوقی_امید_نوید  #امید_نوید

#حقوق_ورزشی

درحالی‌که قواعد دیگری حاوی مراقبت‌ها و احتیاط‌های الزامی، برای بازیکنان با هدف تامین ایمنی بازیکنان به هنگام بازی و انجام فعالیت ورزشی است و بروز حادثه بر طبق ان می‌تواند مسولیت مدنی را در پی داشته باشد.

بازی‌های ورزشی، در همان حال که منجر به سرزندگی و سلامت جسمی، می‌باشد، ممکن است خطرهایی در پی داشته باشد و صدمات و جراحتی ناشی از ان پدید آید که گاه به نقص عضو و مرگ نیز منتهی شود. تشخیص خطاهای ورزشی، با تکیه‌بر عرف می‌باشد. این عرف خاص، توسط فدراسیون‌های بین‌المللی تدوین و در مجموعه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ورزشی تدوین و جمع‌آوری می‌شود؛ و تخلف از ان‌ها خطای ورزشی تلقی می‌شود. این خطاها تحت شرایطی در دادگاه نیز امکان رسیدگی و اقامه دعوا را دارند.(اگر تقصیر تلقی شوند و سبب ضمان هستند). #موسسه_حقوقی_امید_نوید  #امید_نوید

#حقوق_ورزشی

 

مسوولیت در مقابل #تماشاگران

اگر در محل اختصاص داده شده برای ورزش، بازیکنان به بازی بپردازند و قواعد بازی نیز رعایت شود چون رفتار متعارف ورزشی انجام میدهند، پس مسوولیتی در برابر تماشاگران در معرض خطر ندارند. اگر محل ورزش ورزشکار خارج از زمین‌بازی باشد و به دیگران لطمه‌ای وارد سازد، مسوولیت مدنی ایشان را در پی دارد.

اما چنانچه محل استقرار تماشاگران، نامناسب باشد، برگزارکنندگان بازی را می‌توان مسوول دانست مگر اینکه رفتار تماشاگر، ازجمله‌ی رفتارهای پرخطر بوده باشد و خسارت ناشی از خطر را به رفتار وی بتوان نسبت داد.

#مسوولیت #قراردادی #مربی و #باشگاه‌ها

مسوولیت مربی نسبت به صدمه های بدنی ورزشکار، به دلیل قرارداد بین طرفین را می‌توان ناشی از نقص عهد دانست. مگر اینکه از همان ابتدا برائت، اخذ نموده باشد یا اینکه حدود مسوولیت‌ها در قرارداد مشخص گردیده و تحدید شده باشد. در زمینه رابطه ورزشکار با موسسات آموزشی را نیز می‌بایست بر مبنای قرارداد فی‌مابین، تفسیر نمود و حدود مسوولیت، طرفین را مشخص کرد.

#ارتکاب فعل #مجرمانه از سوی #ورزشکار

چنانچه رفتار ارتکابی ورزشکار ارتباطی با عملیات ورزشی، نداشته باشد، فعل مجرمانه تلقی می‌شود و قابل پیگیری در دادگاه کیفری، می‌باشد؛ زیرا با اتمام بازی، ورزشکار مانند فرد عادی در نظر گرفته می‌شوند؛ و مطابق قواعد کلی حقوقی و قوانین مربوطه، با اعمال ان‌ها برخورد می‌شود.

بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ا مقرر داشته است: ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم است در مورد عملیات ورزشی و حوادث ناشی از ان‌که از نقض مقررات ورزشی نباشد، جرم نیست، به شرطی که ان مقررات مغایر مو ازین شرعی نباشد.

حل‌ و فصل #اختلافات #ورزشی

جامعه ورزشی، مثل دیگر بخش‌های اجتماعی مصون از تخلف و خطا نیست. حل‌وفصل اختلافات ورزشی، به‌ویژه اختلافات قراردادی میان بازیکنان و باشگاه‌های ورزشی به دلیل سابقه‌ی تاریخی ورزش و نفوذ قابل‌توجه ان در ابعاد گوناگون روابط انسانی، از اهمیتی غیرقابل‌انکار، برخوردار می‌باشد. #موسسه_حقوقی_امید_نوید  #امید_نوید

#حقوق_ورزشی

 

دعاوی ورزشی به دلیل ماهیت ویژه خود و وجود افراد مشهوری در طرفین این دعاوی قرار می‌گیرند و لزوم حفظ شخصیت و آبروی ان‌ها، رسیدگی به‌موقع و فوری به مسائل تخصصی ورزش در دادگاه‌های عمومی می‌بایست به‌طور خاص، مورد توجه قرار گرفته و درسریعترین زمان ممکن، مورد رسیدگی و صدور رای قرار گیرند.

اختلافات ورزشی امروزه در مراجع حقوقی فدراسیون‌های داخلی یا بین‌المللی و دادگاه حکمیت ورزش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. #موسسه_حقوقی_امید_نوید  #امید_نوید #حقوق_ورزشی

 

#داوری در ورزش، به دو بخش مجزا، تقسیم می‌شود.

یکی داوری میدانی مربوط به نظامات خاص ان رشته ورزشی و دیگری داوری اداری حاوی تنبیهات و مجازات‌هایی مثل سایر مراجع قضاوتی اداری است. امروزه دیوان داوری ورزش (CAS) در سطح بین‌المللی مرجع قضایی رسیدگی به اختلافات ورزشی، می‌باشد و از ضمانت‌اجراهای قدرتمندی برخوردار است.

این دیوان یک امکان برای جلوگیری از تضییع حقوق ورزشی بهره‌دهی، مناسب دارد. آیین رسیدگی در این دیوان داوری ورزش، خاص می‌باشد.

تمامی فدراسیون ها ومجامع ورزشی، لازم است دعاوی خود رادر این ئیوان مطرح نمایند. علاوه بر این، شکایت بازیکنان، مربیان وهمه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی، امکان طرح دعوی در دیوان داوری بین‌المللی ورزشی را دارند.

#کمیته_انضباطی

وظایف کمیته انضباطی نظارت مستمر بر اجرای مسابقات ورزشی و رسیدگی به گزارشات داوران و سرپرستان و مربیان و ناظران و رسیدگی به شکایات واصله می‌باشد. #موسسه_حقوقی_امید_نوید  #امید_نوید #حقوق_ورزشی

 

این کمیته می‌تواند با درنظرگرفتن مقررات فنی و انضباطی رشته مربوطه اتخاذ تصمیم متناسب با شئون اخلاقی و اسلامی، نماید. در آیین‌نامه انضباطی‌ تنبیهات انضباطی، تخلفات ورزشکاران و مربیان ورزشی و سایر دست‌اندرکاران مسابقه و داوران را تبیین شده است.

موارد فنی و انضباطی پیش‌بینی‌نشده در آیین نامه، توسط کمیته انضباطی حل‌ و فصل خواهد شد.

#وکیل_ورزش

خاص بودن مقررات و قوانین ورزشی از یک‌سو و گستردگی قلمرو شمول ان از سوی دیگر سبب می‌شود پرسش‌هایی در این زمینه پدید آید. پرونده‌های مربوط به ورزشکاران که سرمایه‌های اجتماع و از افتخارات کشورمان هستند بسیار حساس می‌باشد.هر انچه از حقوق ورزشی نشات گرفته و با ان پیوند دارد، می‌بایست از سوی متخصصین حقوقی این حوزه، پرسیده شده و درخواست شود.

#موسسه_حقوقی_امید_نوید در نظر دارد با تمامی جوانب مر قانون برگرفته از قوانین ورزشی Cas  بتواند راهنمای موفق جامعه ورزشی باشد تا باصلح و سازش و با کاهش هزینه و ترافیک زمانی و قضایی مخاطبان را به مطلوب هدایت نماید.

#موسسه_حقوقی_امید_نوید در سال ۱۳۹۳ با همت و همکاری اساتید عالی رتبه دانشگاه، وکیل باتجربه و دارای تحصیلات عالی تاسیس گردید که بنا به رسالت موسسه بصورت تخصصی و برای اولین بار در ایران به مسائل، چالش ها و دعاوی ورزشی پرداخته است.

#موسسه_حقوقی_امید_نوید  #امید_نوید

#حقوق_ورزشی