دوره ترمیک حقوق ورزشی

برای ثبت نام دوره ترمیک حقوق ورزشی از طریق لینک ذیل اقدام نمائید:

http://lms.omidnavid.ir

پس از ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور جهت دریافت چارت آموزش با دبیرخانه آموزش هماهنگ فرمائید:

۰۲۱۸۸۸۶۲۳۸۸

زمان شروع دوره ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸