راه حل IOC برای برگزاری المپیک چیست؟

کمیته بین‌المللی المپیک راه حل خود را برای برگزاری بازی‌های توکیو در سال آینده اعلام کرد

تلاش برای میزبانی بزرگترین رویداد ورزشی در جهان در سال ۲۰۲۰ غیرممکن بود، بنابراین کمیته بین‌المللی المپیک برنامه جدیدی برای اطمینان از ادامه بازی‌ها به عنوان برنامه‌ریزی مجدد در سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته است: واکسیناسیون همه.

براساس گزارش تلگراف، کمیته برگزاری بازی‌های توکیو در تلاش است با همکاری سازمان بهداشت جهانی المپین‌های حاضر در بازی‌های تابستان سال آینده را واکسینه کند.

با وجود شیوع ویروس کرونا قرار است ورزشکاران از ۲۰۰ کشور جهان در بازی‌های توکیو شرکت کنند این در حالی است که این بحران باعث شده تا چندین شهر ژاپن از جمله توکیو در حالت اضطراری قرار بگیرند.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید