شروع دوره جدید آموزش ترمیک حقوق ورزشی از مهر ماه ۱۳۹۹

شروع دوره جدید آموزش ترمیک حقوق ورزشی از مهر ماه ۱۳۹۹، شایان ذکر است کلیه کلاسها بصورت مجازی برگزار خواهد شد و در پایان دوره گواهی شرکت به افرادی ارائه خواهد شد که کلیه دوره را حضور مستمر داشته اند.

علاقمندان جهت ثبت نام در دوره با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند.

۸۸ ۶۲۳ ۸۸۸ ۰۲۱

۸۸ ۶۲۴ ۸۸۸ ۰۲۱