شفاف سازی اصل قابل احترام کمیته ملی المپیک بوده است

شفاف سازی یکی از سیاست های اصلی کمیته ملی المپیک طی چهار سال گذشته بوده و در خصوص نفرات اعزامی به بازیهای المپیک توکیو نیز همین اصل رعایت می شود.
به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛دکتر کیکاوس سعیدی دبیر کل و سخنگوی کمیته ملی المپیک ضمن بیان این مطب ابراز داشت:در چهار سال گذشته در راستای شفاف سازی فعالیت های کمیته ملی المپیک در کلیه حوزه ها اعم از اداری،فنی و  پشتیبانی از سیاست های اعلامی کمیته ملی المپیک و هیات اجرایی بوده است.
وی تصریح کرد:به همین منظور قبل از اعزام کاروان به بازیهای المپیک ۲۰۲۰ بطور مکرر اقدام به شفاف سازی در خصوص فعالیت های صورت گرفته در خصوص آماده سازی کاروان و عملکرد کادر سرپرستی،مربیان، ورزشکاران ، کادر پزشکی و سایر اقدامات انجام شده در خصوص چگونگی اعزام کاروان پرداختیم.
سخنگوی کمیته ملی المپیک خاطر نشان کرد:در همین راستا و با توجه به اتمام بازیها،جدول آماری کاروان اعزامی به المپیک توکیو، جهت تنویر افکار عمومی و اصحاب رسانه منتشر می گردد.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید