قاعدة فقهی تحذیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

حقوق ورزشی

قاعدة فقهی تحذیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

فعالیتهای ورزشی اغلب همراه با خطرات و آسیبهای اجتناب‌ناپذیری است که گاه در آنها مربی مسئول و ضامن جبران خسارت محسوب می‌شود. لذا هر مربی‌ای با این استرس که هر آن ممکن است ضمان جبران خسارتی بر عهدة او بار شود، به فعالیت آموزشی خود ادامه می‌دهد. این استرس همواره موجب نارضایتی و فرسایش شغلی مربیان بوده، تأثیر سوء بر عملکرد مربیان دارد. قاعدة تحذیر، رافع مسئولیت مربیان است و فرسایش شغلی آنان را کاهش می‌دهد. آشنایی مربیان با قاعدة هشدار(تحذیر) و شرایط اعمال آن، نقش قابل توجهی در بالا بردن سطح عملکرد و رضایت شغلی مربیان و بهبود تدابیر مدیریتی آنها داشته، لذا لازم است مربیان با این قاعده آشنا شوند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید