بایگانی برچسب برای: آیین نامه

حقوق_ورزشی

ابهامات عجیب آیین‌نامه هیات‌های ورزشی/ قدرت ویژه مدیران کل ورزش!

آیین نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی ورزشی استانی و شهرستانی در حالی برای اجرا ابلاغ شده که بررسی موشکافانه ماده‌ها و بندهای مختلف آن، ابهامات و پرسش‌های مختلفی را به همراه داشته که بعضاً نگرانی هایی را نیز ایجاد کرده است.

 آیین نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی ورزشی استانی و شهرستانی از سوی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با استناد به اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ مهر سال ۹۸ و ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هیات وزیران تهیه و تصویب شد و در نهایت از وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون‌های ورزشی ابلاغ شد تا جهت اجرا در مجامع عمومی فدراسیون‌ها به تصویب برسد.

بر اساس آیین نامه مربوطه، هیات ورزشی استان های کشور، موسسه غیردولتی و با فعالیت نامحدود به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح عهده دار اداره رشته/ رشته های ورزشی در استان است که از سوی فدراسیون به رسمیت شناخته شده یا می شوند.

همچنین رییس مجمع رییس فدراسیون و نایب رییس مجمع، مدیرکل ورزش و جوانان استان تعیین شده‌اند. این آیین نامه به استناد ماده (۳۴) اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران در (۲۸) ماده و (۳۹) تبصره در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ به تایید وزیر ورزش و جوانان رسید و با تصویب و ابلاغ آن، آیین نامه و دستورالعمل های قبلی ملغی می‌شود.

آیین نامه نحوه فعالیت هیات های ورزشی استانی و شهرستانی از سوی وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون های ورزشی ابلاغ شده و به منظور اجرا باید به تصویب مجمع های عمومی فدراسیون های مربوطه برسد و پس از آن لازم الاجراست.

اما در رابطه با آیین نامه نحوه فعالیت هیات های ورزشی استانی و شهرستانی ابهامات و پرسش هایی وجود دارد که بعصا باعث ایجاد نگرانی هایی شده است که به نظر می رسد باید باید به صورت صریح و شفاف به آن پاسخ داده شود و در صورت مشخص شدن اشکال، نسبت به رفع آن اقدام گردد.

نایب رییس پر قدرت تر از رئیس مجمع!

مهم‌ترین چالش آیین نامه به ماجرای قدرت بخشیدن به نایب رییس مجمع که همان مدیرکل ورزش و جوانان استان است مربوط می‌شود به گونه‌ای که از مجموع رای‌های موجود که حدود ۳۵ رای می‌شوند، ۲۱ رای به طور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار نایب رییس مجمع قرار گرفته و عملا نایب رییس مجمع به جز رای خود، از ۲۰ رای دیگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برخوردار خواهد بود؛ این بدان معناست که انتخاب ۴ ورزشکار، ۲ مربی، ۲ داور و اعضای (حداکثر ۲ نفر) کنفدراسیون قاره‌ای یا فدراسیون جهانی به انتخاب نایب رییس مجمع است که شامل ۱۰ رای می‌شود. در عین حال، هیئت‌های ورزشی شهرستان‌ها نیز، با توجه به اینکه با بر اساس تبصره یک ماده ٢۶ به پیشنهاد رییس ورزش و جوانان شهرستان منصوب می‌شوند، ۱۰ رای آنها نیز عملا به صورت غیرمستقیم با نایب رییس مجمع مرتبط خواهد بود و در این صورت کفه ترازوی مجمع به سمت نایب رییس مجمع سنگینی می‌کند.

به صورت خلاصه می‌توان اعلام کرد که ترکیب مجمع به گونه ای است که گزینه مدنظر نایب رییس مجمع یا همان رییس اداره کل ورزش و جوانان استان به احتمال بسیار زیاد، رای می‌آورد.

مجمع عمومی بالاترین رکن تصمیم‌گیری هیات استان شناخته شده است، اما در این بین برخی برایند موارد دارای حق رای به گونه‌ای است که این مسئله موجب قدرت پنهان و آشکار نایب رییس مجمع یا همان رییس اداره کل ورزش و جوانان استان شده است.

از جمله مواردی که در این راستا می‌توان به آن اشاره کرد شامل بند ۱۱ ماده ۷ است که از وجود ۲ ورزشکار مرد و ۲ ورزشکار زن از میان ورزشکاران برتر منتهی به مجمع و به انتخاب نایب رییس مجمع خبر می‌دهد. همچنین بر اساس بند ۱۲ این ماده (یک) نفر مربی مرد و (یک) نفر مربی زن از میان مربیان فعال با بالاترین مدرک مربیگری و به انتخاب نایب رییس مجمع حضور خواهند داشت. بند ۱۳ ماده ۷ اعلام کرده است (یک) نفر داور مرد و (یک) نفر داور زن از میان داوران فعال با بالاترین رده داوری و به انتخاب نایب رییس مجمع انتخاب عضو مجمع عمومی خواهند بود و بند ۱۴ همین ماده اعلام کرده است حداکثر (دو) نفر اتباع ایرانی عضو کنفدراسیون های قاره‌ای یا فدراسیون جهانی (در کمیته ها یا هیات اجرایی نهاد مذکور) به شرط سکونت در استان مربوطه به انتخاب نایب رییس مجمع عضو، ‌ مجمع عمومی هیات ورزشی استان خواهند بود.

بنابراین بر اساس بندهای ۱۱، ۱۲، ‌۱۳ و ۱۴ تعداد ۱۰ نفر از اعضای مجمع عمومی هیات ورزشی استان توسط نایب رییس مجمع انتخاب می‌شوند.

قدرت بخشی عجیب به نایب رییس مجمع

نکته مهم و قابل تامل اما به تبصره بند ۴ ماده ۸ مربوط می‌شود، در این تبصره آمده است؛ مجمع فوق العاده از زمان وصول درخواست حداکثر ظرف (۱۵) روز توسط رییس مجمع تشکیل می‌شود. در صورت استنکاف رییس، ‌نایب رییس عهده دار تشکیل مجمع خواهد بود این بدان معنا است که اگر ظرف مدت زمانی ۱۵ روز رییس مجمع یعنی رییس فدراسیون، مجمع فوق العاده را تشکیل ندهد، ‌ نایب رییس مجمع یعنی رییس اداره کل ورزش و جوانان استان می‌تواند به صورت مستقیم مجمع فوق العاده را تشکیل دهد تا در رابطه با عزل رییس هیئت ورزشی استان، تصمیم گیری شود!

اختیارات ویژه تری نیز در این زمینه به نایب رییس مجمع داده شده است و نکته اساسی تر اینکه اگر ۴ عضو هیات رییسه برای عزل رییس هیئت رای دهند، عملا رییس هیات عزل می‌شود. نکته اما اینجاست؛ ‌حکم رییس هیئت ورزشی استان توسط رییس مجمع امضا می‌شود اما احکام اعضای هیئت رییسه طبق بند ۵ ماده ۹ توسط نایب رییس مجمع امضا می‌شود. در این بند آمده است: تایید اعضای هیئت رییسه (به استثنای دبیر) به پیشنهاد رییس هیات منتخب مجمع و صدور حکم توسط نایب رییس مجمع است؛ اتفاقی که به معنای واقعی وحدت رویه و فرماندهی را دچار اشکال می‌کند چراکه حکم رییس هیئت رییسه را یک نفر امضا می‌کند و ‌حکم هیئت رییسه را نیز یک نفر دیگر صادر می‌کند! بنابراین اعضای هیئت رییسه توسط نایب رییس مجمع یا همان رییس اداره کل ورزش و جوانان استان منصوب می‌شوند و اگر ۴ نفر از این اعضا با هماهنگی قصد عزل رییس هیئت را داشته باشند این امکان برای آن‌ها فراهم شده است و این روند شائبه‌های مختلفی را ایجاد می‌کند که دخالت صورت گرفته است!

همان‌طور که پیش‌تر هم گفته شد در عین حال اگر رییس فدراسیون ورزشی برای عزل رییس هیئت ورزشی استان نخواهد مجمع فوق العاده تشکیل دهد، ‌ نایب رییس مجمع یا همان رییس اداره کل ورزش و جوانان استان می‌تواند خودش پس از ۱۵ روز مجمع فوق العاده‌ای در این رابطه تشکیل دهد و این مسئله در صورت مخالفت یک فدراسیون ورزشی عامل اختلاف اساسی خواهد بود.

در عین حال بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین نامه، ‌ در صورتیکه فرد معرفی شده از سوی اداره ورزش و جوانان شهرستان برای ریاست بر هیات شهرستان، ‌ مورد تایید هیات رییسه هیات استان نباشد، اداره ورزش و جوانان شهرستان فرد دیگری را معرفی می‌کند و در صورت عدم تایید نفر دوم توسط هیات رییسه استان، حکمیت به عهده نایب رییس مجمع یعنی رییس کل اداره ورزش و جوانان استان خواهد بود؛ بنابراین اگر روسای هیئت های ورزشی شهرستانی، (هیئت رییسه استان) با فردی که رییس اداره کل ورزش و جوانان شهرستان معرفی می‌کند، مخالف باشند، حکمیت از سوی نایب رییس مجمع (مدیر کل استان) صورت می‌گیرد و هیئت های شهرستانی عملا به صورت غیرمستقیم وام دار نایب رییس مجمع هستند.

خلاصه کلام اینکه به نظر می رسد ترکیب هیئت های استانی به نحوی چیده شده است که کاملا با نظر نایب رییس مجمع یعنی رییس اداره کل ورزش و جوانان استان هماهنگ و نقش فدراسیون‌های ورزشی در این رابطه بسیار کم رنگ شده است و در مجامع اکثریت آرا به سمت گزینه ای که مدنظر مدیرکل وزارت ورزش است، سوق یافته است.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

‌آیین نامه چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت

‌سازمان امور اداری و استخدامی کشورـ سازمان برنامه و بودجه سازمان تربیت بدنی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶٫۴٫۲۲ بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای امور اداری استخدامی کشور، تربیت بدنی و برنامه و بودجه و‌به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای تبصره (۳۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -‌مصوب ۱۳۷۳- و ماده (۵۳) قانون استخدام کشوری -‌مصوب ۱۳۴۵- تصویب نمود:

‌ماده ۱ – به منظور سیاستگزاری و برنامه ‌ریزی در امر توسعه فرهنگ ورزش و همگانی کردن فعالیتهای ورزشی کارمندان دولت، همچنین‌ساخت و ساز باشگاهها و مکانهای ورزشی کارمندی و نظارت بر اداره آنها و تخصیص امکانات بین کارمندان دولت شورای ‌عالی ورزش کارمندان دولت-‌که از این پس در این آیین‌نامه شورا نامیده می‌شود- تشکیل می‌شود.

‌ماده ۲ – اعضای شورا عبارتند از:

‌الف- معاون رئیس ‌جمهور و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان رئیس شورا.

ب – معاون رئیس ‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.

ج – معاون رئیس ‌جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی.

‌د – وزیر کشور

‌ه‍ – معاون ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی.

‌تبصره – دبیرخانه شورا در سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستقر است.

‌ماده ۳ – ساخت باشگاههای ورزشی کارمندان در تهران، مراکز استانها و شهرستانها بر عهده سازمان تربیت بدنی است و اداره آنها براساس‌ضوابط و دستورالعملهای شورا صورت می‌گیرد.

‌ماده ۴ – برای نظارت بر اداره باشگاههای یاد شده در مراکز استانها و شهرستانها،‌شورای ورزش کارمندان استان» به ریاست استاندار و‌عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر کل تربیت بدنی استان و نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌شود.

‌ماده ۵ – در کلیه وزارتخانه ‌ها، نهاد ریاست ‌جمهوری و سازمانهای وابسته به ریاست جمهوری، همچنین در قوه قضاییه «‌کمیته امور ورزشی»‌متشکل از افراد صاحب ‌نظر و علاقمند به امور ورزش به ریاست معاون اداری و پشتیبانی دستگاه مربوط (‌یا عناوین مشابه) تشکیل می‌شود.

‌تبصره ۱ – در موسسات و شرکتهای وابسته به وزارتخانه ‌ها و سازمانهای فوق الاشعار نیز کمیته ‌های امور ورزشی با حضور افراد ذی ‌صلاح زیر‌نظر کمیته ورزشی وزارتخانه یا سازمان متبوع تشکیل می‌شود.

‌تبصره ۲ – عضویت یکی از بانوان کارمند هر دستگاه در کمیته امور ورزشی آن دستگاه الزامی است.

‌ماده ۶ – به منظور هماهنگی فعالیتهای ورزشی کارمندان دولت، تعمیم ورزشهای همگانی و برنامه ‌ریزی مسابقات ورزشی «‌کمیته هماهنگی‌امور ورزشی کارمندان دولت» متشکل از روسای کمیته ‌های ورزشی دستگاههای یاد شده در ماده (۵) این آیین‌نامه به ریاست یکی از معاونان سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور در محل سازمان یاد شده تشکیل می‌شود. فعالیتهای این کمیته در چهارچوب سیاستها و خط ‌مشیهای تعیین ‌شده از سوی‌شورا انجام می‌شود.

‌ماده ۷ – برای توجه بیشتر به ورزش بانوان کارمند «‌کمیته هماهنگی ورزش بانوان کارمند» متشکل از اعضای زن کمیته ‌های موضوع ماده (۵)‌این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. فعالیتهای کمیته یاد شده زیر نظر کمیته هماهنگی امور ورزش کارمندان دولت صورت می‌گیرد.

‌ماده ۸ – کلیه دستگاههای مشمول این آیین‌نامه موظفند در مورد ایجاد مکانها و تشکیل هیأت‌های ورزشی ضوابط و مقررات سازمان تربیت‌بدنی را رعایت کنند.

‌تبصره ۱ – در تشکیل هیأت‌های ورزشی اولویت با ورزشهای همگانی، عمومی و آمادگی جسمانی است.

‌تبصره ۲ – هیأت‌های ورزشی کارگری از شمول این تصویبنامه مستثنی و تابع قوانین و مقررات مربوط است.

‌ماده ۹ – دستگاههای مشمول این آیین‌نامه موظفند به منظور برنامه ‌ریزی و پشتیبانی فعالیتهای ورزشی کارمندان خود در خصوص ایجاد پست‌یا واحدهای سازمانی متناسب، از طریق سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام کنند.

‌ماده ۱۰ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور به درخواست دستگاههای مشمول این آیین‌نامه در خصوص ایجاد پست و واحدهای‌سازمانی مورد نیاز متناسب با حجم فعالیتهای ورزشی هر دستگاه -‌در مواردی که واحدهای سازمانی برای اداره امور ورزشی کارمندان آنها وجود‌ندارد- اقدام می‌کند.

‌ماده ۱۱ – کلیه وزارتخانه ‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مشمول این تصویبنامه هستند‌و کلیه کارمندان رسمی و غیر رسمی دستگاههای یاد شده می‌توانند از تسهیلات مذکور در این تصویبنامه استفاده کنند.

‌تبصره ۱ – استفاده کارمندان از باشگاهها و مکانهای ورزشی دستگاههای مشمول این آیین‌نامه رایگان است.

‌تبصره ۲ – کارمندان آن دسته از دستگاههای دولتی که دارای باشگاهها و مکانهای ورزشی اختصاصی هستند می‌توانند براساس ضوابطی که به‌تصویب شورا می‌رسد، از تسهیلات این باشگاهها استفاده کنند.

‌ماده ۱۲ – زمان انجام فعالیتهای ورزشی کارمندان دولت خارج از ساعات اداری است. در مواقع لزوم و حسب ‌نظر مدیر بلافصل، استفاده از‌مأ‌موریت اداری برای شرکت در تمرینات یا مسابقات ورزشی حداکثر تا (۴) ساعت در هفته مجاز است. این زمان حسب ‌نظر بالاترین مقام دستگاه تا(۴) ساعت دیگر قابل تمدید است.

‌ماده ۱۳ – سازمان تربیت بدنی موظف است به منظور استفاده کارمندان دولت از امکانات ورزشی آن سازمان امکانات ورزشی خود را در قبال‌اخذ وجه به قیمت تمام ‌شده و براساس دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد در اختیار دستگاههای مشمول این آیین‌نامه قرار دهد.

‌تبصره ۱ – دستگاههای مشمول این آیین‌نامه می‌توانند به جای وجه نقد، به نسبت استفاده‌ای که از امکانات سازمان تربیت بدنی می‌کنند،‌امکانات، تسهیلات یا تجهیزات ورزشی در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار دهند.

‌تبصره ۲ – کارمندان سایر دستگاهها دولتی می‌توانند از امکانات ورزشی اختصاصی دستگاههای دولتی دیگر در ساعات و موارد مازاد بر‌احتیاج آنها با هماهنگی شورا و پرداخت هزینه ‌های مربوط یا کمکهای دیگر استفاده کنند.

‌ماده ۱۴ – دستگاههای مشمول این آیین‌نامه موظفند به منظور تعمیم و گسترش ورزش کارمندان خود حداکثر تا (۱%) از اعتبارات موضوع‌تبصره (۳۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -‌مصوب ۱۳۷۳- را براساس برنامه ‌ای که به تصویب شورا‌می‌رسد با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اختصاص دهند و در مبادله موافقتنامه ‌ها با سازمان مذکور -‌در قالب اعتبارات موضوع ماده  ۱آیین‌نامه‌اجرایی تبصره (۳۵) قانون یاد شده- منظور کنند.

‌تبصره – اعتبارات این ماده با تشخیص کمیته ورزش دستگاه مربوط صرف ساخت مکانها و هزینه ‌های ورزشی کارمندان آن دستگاه می‌شود.

‌ماده ۱۵ – سازمان برنامه و بودجه موظف است در اجرای این آیین‌نامه، اعتبارات لازم برای تأ‌سیس باشگاههای ورزشی کارمندان دولت در‌استانهای کشور را در بودجه ‌های سنواتی و تحت عنوانی جداگانه پیش ‌بینی کند.

‌تبصره – سازمان برنامه و بودجه اعتبارات لازم برای برگزاری مسابقات ورزشی کارمندان دولت را که در قوانین بودجه سنواتی پیش ‌بینی‌می‌کند در اختیار شورا قرار می‌دهد تا صرف برگزاری مسابقات ورزشی کارمندان کند.

‌ماده ۱۶ – شورا دستورالعملهای لازم را حسب مورد صادر و با نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه هر سال گزارش عملکرد آن را به هیأت‌دولت ارائه می‌کند.

‌حسن حبیبی

‌معاون اول رییس جمهور

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

حقوق ورزشی

تصویبنامه مصوب جلسات مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ و ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ هیات وزیران درخصوص “اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران” طی نامه شماره ۴۲۰۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت ورزش و جوانان

هيئت وزيران در جلسات ۱۴/۷/۱۳۹۸ و ۱۵/۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره بند (۱۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی – مصوب ۱۳۷۳-، اساسنامه فدراسیون­های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصويب کرد:

(نسبت به این اسانامه ۱۳ ایراد اعلام شده که در صورت تغییر یا اصلاح متن جدید اعلان خواهد شد)

اساسنامه فدراسیون­های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با مدت فعالیت نامحدود است و به عنوان بالاترین مرجع ذی­صلاح عهده­دار اداره رشته/رشته­های ورزشی تحت پوشش در کشور می­باشد و از سوی وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک به رسمیت شناخته شده است تا برمبنای قوانین و مقررات مربوط با رعایت موازین اسلامی فعالیت نماید.

ماده ۲– فدراسیون عضو فدراسیون بین­المللی، کنفدراسیون یا فدراسیون آسیایی مربوط و سایر مجامع بین­المللی مرتبط با رعایت قوانین و مقررات می­باشد.

ماده ۳- مقر فدراسیون شهر تهران است و تغییر آن با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.

ماده ۴  نام اختصاری، پرچم، نشان و شعار فدراسیون به طور رسمی در مراجع ذی­صلاح ملی و بین­المللی باید به ثبت رسیده و در انحصار فدراسیون باشد.

ماده ۵- زبان رسمی فدراسیون فارسی است و کلیه مکاتبات و متون رسمی داخلی باید به این زبان نوشته شود. مکاتبات بین­المللی به زبان مورد توافق با طرف مقابل خواهد بود.

ماده ۶- اهداف فدراسیون به شرح زیر است:

۱- توسعه و گسترش رشته/رشته­های تحت پوشش در سراسر کشور و بین همه گروه­ها و اقشار مختلف.

۲- ارتقای کمی و کیفی ورزش قهرمانی در سطح ملی و بین­المللی و تقویت همبستگی، غرور و هویت ملی.

۳- تحکیم، تقویت و ترویج ارزش­های فرهنگی – اخلاقی و رعایت بازی جوانمردانه.

۴- تحقق مدیریت مطلوب با رعایت شفافیت، بی­طرفی، عدالت و پاسخگویی دراجرای وظایف و اختیارات.

ماده ۷- وظایف و اختیارات فدراسیون به شرح زیر است:

۱- هماهنگ­کننده و برگزارکننده مسابقات ورزشي در رشته­های تحت پوشش در سطح كشور و در رده­هاي مختلف سنی با اختیار صدور مجوز برای تصدی برگزاری مسابقات به سایر
تشکل­های مجاز.

۲- انطباق مقررات فنی و ورزشی رشته­هاي تحت پوشش با مقررات بين­المللي که جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قوانین به آن پیوسته است.

۳- برگزاري دوره­هاي آموزشی مربوط اعم از مربيگري، داوري تخصصی و مدیریت تخصصی رشته/رشته­های مرتبط براساس مقررات ملی و بین­المللی و صدور، لغو یا تمدید گواهینامه.

۴- تشکیل تیم­های ملی زنان و مردان از بین نفرات شایسته در همه رده­ها و رشته­های تحت پوشش و تعیین کادر مدیریتی و فنی و انجام حمایت­های لازم.

۵- تدوين و انتشار آیین­نامه­ها و دستورالعمل­هاي فني و اجرایی مربوط و نظارت بر اجراي آنها.

۶- شركت فعال در مجامع ملي و بين­المللي مرتبط.

۷- ميزباني مسابقات و رویدادهای ورزشی و شركت در مسابقات بين­المللي.

۸- انتشار کتب، جزوات، نشریات آموزشی و نشر اخبار و ترجمه قوانین بین­المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۹- انجام فعاليت­هاي اقتصادي و تبلیغاتی در راستای اهداف فدراسیون به منظور تقویت بنیه مالی فدراسیون با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۱۰- نظارت و ارزیابی عملکرد فنی، ورزشی، اداری و مالی هیئت­های ورزشی استانی.

۱۱- انجام تمهیدات لازم جهت کسب کرسی­های بین­المللی و حفظ آن.

۱۲- حل و فصل اختلافات ورزشی و فنی خود با نهادهای ورزشی داخلی ترجیحاً از طریق مذاکره یا داوری.

۱۳- فراهم نمودن زمینه­های حمایت­های مادی و معنوی از ورزشکاران، دست­اندرکاران و پیشکسوتان رشته­های مرتبط براساس مقررات.

۱۴- استقرار نظام استعدادیابی ورزشی اعم از کشف، جذب و پرورش استعدادها.

۱۵- تبادل دانش، تجربه و مهارت­ها با نهادهای ورزشی داخلی و بین­المللی.

۱۶- همکاری با ستاد ملی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) در چهارچوب قانون معاهده عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس­ مبارزه با روزافزایی – مصوب ۱۳۹۰- و اجرای مقررات حاکم بر مبارزه با زورافزایی (دوپینگ).

۱۷- برنامه­ریزی و اجرای امور فرهنگی و آموزشی در رشته/رشته­های تحت پوشش.

۱۸- اعلام­نظر تخصصی در ارتباط با صدور پروانه فعالیت باشگاه­ها و عملکرد فنی آنها در رشته/رشته­های تحت پوشش برابر قوانین و مقررات.

۱۹- تشویق و حمایت از مسؤولیت­پذیری در قبال حفظ محیط زیست.

۲۰- حمایت از نهضت داوطلبی مرتبط با اهداف و وظایف.

۲۱- اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با فساد و تبعیض و خشونت در ورزش.

۲۲- صدور مجوز بهره­برداری از تصویر، صدا و پخش مسابقات در رشته­های تحت پوشش در چهارچوب مقررات داخلی و بین­المللی مربوط.

۲۳- رسیدگی به اختلافات و تخلفات اعضاء در چهارچوب مقررات مصوب.

۲۴- تهیه و ارایه گزارش عملکرد به مراجع ذی­ربط.

۲۵- تشکیل کمیته­های مورد نیاز در فدراسیون.

۲۶- رعایت اصل شفافیت مالی در اجرای فعالیت­های تخصصی و عمومی مطابق مقررات مربوط.

تبصره- فدراسیون­ها در امور اجرایی و سایر موارد، تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

ماده ۸- اعضای فدراسیون به شرح زیر می­باشند:

۱- اعضای حقوقی (دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی­صلاح) شامل هیئت­ها، باشگاه­ها،
تیمگان (لیگ)­ها، تشکل­های مرتبط، اتحادیه­ها، انجمن­ها و سبک­های ورزشی به عنوان اعضای اصلی فدراسیون پذیرفته می­شوند.

۲- اعضای حقیقی که عضویت حداقل یکی از اعضای اصلی (اشخاص حقوقی عضو) فدراسیون را داشته باشند، به عنوان عضو وابسته به فدراسیون شناخته می­شوند.

ماده ۹- شرایط عمومی عضویت و انصراف اعضای اصلی فدراسیون به شرح زیر است:

۱- تابعیت ایرانی.

۲- درخواست مکتوب و ارایه مجوز معتبر فعالیت ورزشی.

۳- التزام به رعایت مفاد اساسنامه فدراسیون، قوانین و مقررات، تصمیمات اتخاذشده و دستورالعمل­های ابلاغی توسط فدراسیون.

۴- التزام به حل و فصل اختلافات و دعاوی ورزشی در کمیته انضباطی فدراسیون مطابق با آیین­نامه انضباطی مربوط.

تبصره ۱- دستورالعمل شرایط و ترتیب پذیرش یا  انصراف از عضویت اعضای اصلی فدراسیون و شرایط اختصاصی عضویت در آن به پیشنهاد هیئت رییسه و تصویب مجمع عمومی فدراسیون تعیین می­شود.

تبصره ۲- انصراف از عضویت اعضای اصلی از طریق درخواست کتبی عضو و تصویب هیئت رییسه فدراسیون و رأی مجمع عمومی صورت می­پذیرد. تعهدات مالی اعضا به فدراسیون و سایر اعضا در صورت تأیید انصراف به قوت خود باقی است.

ماده ۱۰- تعهدات اعضای فدراسیون به شرح زیر است:

۱- تبعیت کامل از مفاد اساسنامه، آیین­نامه­ها و مقررات، دستورالعمل­ها و تصمیمات اتخاذشده توسط فدراسیون، کنفدراسیون قاره­ای و فدراسیون جهانی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور.

۲- پرداخت حق عضویت و سایر وجوهی که براساس مقررات تعیین می­شود.

۳- رعایت اصول ورزش جوانمردانه، قوانین و مقررات کشور، وفاداری، امانت­داری و رفتار مناسب ورزشی و نیز تعهد به مبارزه علیه زورافزایی (دوپینگ) در تمامی اشکال آن.

ماده ۱۱- مجمع عمومی می­تواند عنوان ریاست یا عضویت افتخاری فدراسیون را به جهت خدمات شایان توجه افراد در رشته/رشته های تحت پوشش از بین زنان و مردان واجد شرایط در نظر بگیرد.

تبصره  هیئت رئیسه می­تواند براساس آیین­نامه­ای که به تصویب مجمع عمومی می­رسد، نامزدهای واجد شرایط موضوع این ماده را به مجمع عمومی معرفی نماید. رییس یا عضو افتخاری می­تواند بدون حق رأی در جلسات مجمع عمومی شرکت نماید.

ماده ۱۲- ارکان فدراسیون به شرح زیر است:

۱- مجمع عمومی

۲- هیئت رییسه

۳- رییس فدراسیون

۴- بازرس قانونی

ماده ۱۳- مجمع عمومی عالی­ترین رکن تصمیم­گیری فدراسیون شناخته می­شود و از ترکیب اعضای دارای حق رأی با داشتن شرط وثاقت و امانت، عدم سوءشهرت و عدم سابقه کیفری مؤثر، به شرح زیر تشکیل می­شود:

۱- وزیر ورزش و جوانان یا یکی از معاونین ایشان به عنوان نماینده وزارت.

۲- رییس یا نایب رییس یا دبیر کل کمیته ملی المپیک به عنوان نماینده کمیته مذکور.

۳- رییس یا نایب رییس یا دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک به عنوان نماینده کمیته مذکور و فقط در رشته­های حاضر در بازی­های پارالمپیک.

۴- رییس فدراسیون.

۵- رؤسا یا سرپرستان هیئت­های استانی و در صورت غیبت رییس، یک نفر از اعضای هیئت رییسه با معرفی رییس یا سرپرست هیئت.

۶- مدیران عامل باشگاه­های شرکت­کننده در بالاترین سطح مسابقات باشگاهی
مردان کشور و در صورت غیبت یک نفر از بین اعضای هیئت مدیره به معرفی مدیرعامل.

۷- مدیران عامل پنج باشگاه برتر بالاترین سطح مسابقات باشگاهی زنان کشور و در صورت غیبت یک نفر از اعضای هیئت مدیره به معرفی مدیر عامل و از بین بانوان.

تبصره – ملاک عضویت باشگاه­ها آخرین رده­بندی مسابقات به پایان رسیده خواهد بود.

۸- رییس یا نماینده فدراسیون ورزش دانش­آموزی از بین اعضای هیئت رییسه با معرفی رییس فدراسیون.

۹- رییس یا نماینده فدراسیون ورزش­های دانشگاهی از بین اعضای هیئت رییسه با معرفی رییس فدراسیون.

۱۰- رییس یا نماینده فدراسیون ورزش کارگری از بین اعضای هیئت رییسه با معرفی رییس فدراسیون.

۱۱- نماینده ستاد کل نیروهای مسلح.

۱۲- شهردار شهر مقر فدراسیون یا نماینده تام­الاختیار وی.

۱۳- سه نفر ورزشکار مرد و سه نفر ورزشکار زن به انتخاب کمیسیون ورزشکاران فدراسیون مربوط.

۱۴- دو نفر مربی مرد فعال و دو نفر مربی زن فعال به انتخاب کمیسیون مربیان فدراسیون مربوط.

۱۵- یک نفر داور مرد فعال و یک نفر داور زن فعال به انتخاب کمیسیون داوران فدراسیون مربوط.

۱۶- اتباع ایرانی عضو هیئت رییسه (رییس، نواب رییس، دبیرکل یا اعضاء) کنفدراسیون­های قاره­ای یا فدراسیون­های جهانی در رشته/رشته‌های تحت پوشش حداکثر تا سه نفر برحسب سابقه عضویت در نهادهای موصوف.

تبصره ۱- در صورتی که رییس فدراسیون عزل یا مستعفی شده و یا غیبت بیش از سه ماه داشته و یا به موجب آرای مراجع ذی­صلاح منع ادامه فعالیت داشته باشد، رییس مجمع می­تواند سرپرست فدراسیون را تا زمان تشکیل مجمع عمومی (حداکثر ظرف شش ماه) تعیین کند.

تبصره ۲- دستورالعمل نحوه تشکیل کمیسیون­های موضوع بندهای (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد هیئت رییسه و تصویب مجمع عمومی ابلاغ می­گردد.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱- انتخاب، عزل یا پذیرش استعفای رییس فدراسیون و اعضای هیئت رییسه.

۲- تصويب عضويت فدراسيون در مجامع بين­المللي ورزشي.

۳- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مراجع ذی­ربط جهت طی مراحل قانونی برای تایید.

۴- تصويب آیین­نامه­ها، دستورالعمل­ها و مقررات ناظر بر اجرای اساسنامه با رعایت
قوانین و مقررات مربوط.

۵- انتخاب سه نفر ناظر به منظور رأی­گیری و شمارش آرا (در موارد اخذ رأی).

۶- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش مالی سالیانه.

۷- تصویب تشکیل شرکت­های وابسته در راستای فعالیت­های اقتصادی و تبلیغاتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۸- تصویب برنامه عملياتي و بودجه سالیانه و متمم بودجه.

۹- بررسی و اتخاذ تصمیم  نسبت به گزارش عملکرد و فعالیت­های فدراسیون.

۱۰- تعیین حسابرس مستقل جهت رسیدگی به گزارش مالی سالیانه.

۱۱- تصویب حق عضویت پیشنهادی برای اعضای فدراسیون به پیشنهاد هیئت رییسه.

۱۲- تصمیم­گیری در خصوص نامزدهای پيشنهادي هیئت رییسه، برای اعطای عنوان
ریاست یا عضویت افتخاری.

۱۳- پذيرش یا لغو عضویت اعضای فدراسیون.

۱۴- انتخاب بازرس قانونی فدراسیون.

۱۵- انتخاب نواب ریيس، خزانه­دار، کارشناسان خبره، نماینده باشگاه­ها (از بین مدیران عامل عضو) و نماینده هیئت­های استانی (از بین رؤسای هیئت­های استانی) جهت هیئت رییسه.

۱۶- تصویب ساختار سازمانی فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ۱- انتخاب نواب رییس، خزانه­دار وکارشناسان خبره بعد از انتخاب رییس و از بین نامزدهای پیشنهادی وی صورت می­گیرد و انتخاب سایر اعضا پس از آن انجام می­شود.

تبصره ۲- دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای شرط وثاقت و امانت، نحوه ثبت­نام و رأی­گیری برای داوطلبان پست­های هیئت رییسه در مرتبه اول با تصویب هیئت رییسه و پس از برگزاری اولین انتخابات فدراسیون به پیشنهاد هیئت رییسه و تصویب مجمع عمومی تعیین و ابلاغ می­شود.

تبصره ۳- مصوبات مجمع نباید در تعارض با قوانین و مقررات ملی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات بین­المللی اتخاذ می­شود.

ماده ۱۵- حدنصاب و تصمیمات مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱- مجمع با حضور حداقل دو سوم اعضاي آن رسميت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است.

۲- چنانچه مجمع به حدنصاب نرسد، مجمع دیگری باید حداکثر ظرف (۱۵) روز كاري بعد از آن مجمع با همان دستور جلسه تشکیل گردد. در این صورت جلسه دوم با حضور حداقل نصف به اضافه یک اعضا رسمیت خواهد یافت. مگر این که موضوع دستور جلسه در مورد پیشنهاد اصلاح اساسنامه فدراسیون یا انتخاب و عزل رییس فدراسیون باشد که در این صورت حضور دو سوم اعضا الزامی است.

۳- رأی­گیری برای انتخاب یا عزل رییس و اعضای هیئت رییسه، پیشنهاد اصلاح اساسنامه، پذیرش یا اخراج یک عضو به صورت کتبی انجام می­شود.

۴- برای عزل رییس فدراسیون، درخواست حداقل یک سوم اعضای مجمع عمومی برای تشکیل مجمع فوق­العاده و رأی نصف به اضافه یک اعضای حاضر در مجمع ضروری است.

ماده ۱۶-

۱- جلسات مجمع عمومی عادی هر سال یک بار تشکیل می­شود.

۲- هیئت رییسه باید تاریخ، محل و دستور جلسه مجمع را حداقل (۴۵) روز قبل از جلسه تعیین و در پایگاه اطلاع­رسانی فدراسیون اعلام نماید.

۳- دعوتنامه کتبی مجمع حداقل (۲۰) روز قبل از جلسه به انضمام دستور جلسه، گزارش عملکرد فدراسیون، گزارش مالی، گزارش حسابرس و گزارش بازرس و دیگر موارد مربوط برای اعضا ارسال خواهد شد.

ماده ۱۷-

۱ – مجمع عمومی عادی به طور فوق­العاده به شرح زیر تشکیل می­شود:

الف- درخواست رییس مجمع.

ب- درخواست رییس فدراسیون.

پ- درخواست کتبی دو سوم اعضای هیئت رییسه.

ت- درخواست کتبی یک سوم اعضای مجمع.

۲- مندرجات دستور جلسه مجمع عمومی فوق­العاده:

الف- دستور و تاریخ جلسه توسط درخواست­کنندگان پیشنهاد می­شود.

ب – مذاکرات مجمع محدود به بررسی و تصمیم­گیری در خصوص دستور خواهد بود.

۳- درخواست برگزاری مجمع فوق­العاده برای رییس فدراسیون ارسال خواهد شد و اگر ظرف (۲۱) روز کاری رییس فدراسیون اقدامی نکند رییس مجمع اقدام به برگزاری خواهد نمود.

۴- تاریخ و دستور جلسه مجمع حداکثر (۱۵) روز کاری قبل از تاریخ جلسه از طرف دبیرکل فدراسیون کتباً به اعضای مجمع اعلام خواهد گردید. در صورت استنکاف دبیرکل، یک نفر از طرف رییس مجمع این مسؤولیت را عهده­دار خواهد شد.

ماده ۱۸- هیئت رییسه بالاترین رکن اجرایی فدراسیون است و از ترکیب اعضای زیر تشکیل می­شود:

۱- رییس فدراسیون که همزمان ریاست هیئت رییسه را عهده­دار است.

۲- دو نفر نواب رییس (یک نفر خانم و یک نفر آقا)، مجمع عمومی نایب رییس اول و دوم را تعیین می­کند.

۳- خزانه ­دار.

۴- دو نفر از بین کارشناسان خبره رشته/رشته­های مربوط (یک نفر از بین زنان).

۵- دبیرکل به پیشنهاد رییس و تأیید هیئت رییسه.

۶- نماینده منتخب هیئت­های استانی.

۷- نماینده منتخب باشگاه­های ورزشی (فقط در فدراسیون­هایی که دارای مسابقات باشگاهی کشوری هستند).

۸- یک نفر عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته مرتبط با ورزش به پیشنهاد رییس فدراسیون و تأیید هیئت رییسه و یک نفر از فدراسیون ورزش دانش­آموزی در رشته مربوط با معرفی رییس فدراسیون دانش­آموزی.

تبصره ۱- اعضای هیئت رییسه به صورت همزمان نمی­توانند در سایر فدراسیون­ها مسؤولیتی داشته باشند.

تبصره ۲- در صورت استعفا، فوت و یا الزامات قانونی برای کناره­گیری هریک از اعضای موضوع بندهای (۲)، (۳) و (۴) هیئت رییسه، رییس فدراسیون با هماهنگی رییس مجمع فرد واجد شرایطی را تا زمان تشکیل اولین مجمع عمومی به صور موقت جایگزین خواهد کرد.

ماده ۱۹- عضویت در هیئت رییسه و مجمع فدراسیون به صورت تمام وقت نیست و فقط حق حضور در جلسات و حق مأموریت بر اساس آیین­نامه مالی و معاملاتی پرداخت خواهد شد.

تبصره- رییس، دبیر کل و خزانه‌دار فدراسیون، وظایف و مسئولیت‌های اجرایی فدراسیون را در چهارچوب مفاد این اساسنامه به صورت تمام وقت بر عهده داشته و از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. حقوق و مزایای آنان براساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۲۰- وظایف و اختیارات هیئت رییسه به شرح زیر است:

۱- تأييد دبیرکل، رؤسای کمیته­های دایمي و موقت فدراسیون پس از پیشنهاد رییس فدراسیون.

۲- تأييد رؤسا، معاونین و اعضای کمیته­های انضباطی بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد رییس فدراسیون.

۳- تصویب تشکیل کمیته­های موقت درصورت نیاز به پیشنهاد رییس فدراسیون.

۴- بررسی و تصویب دستورالعمل­های پیشنهادی کمیته­های فدراسیون به پیشنهاد رییس فدراسیون.

۵- معرفی حسابرس مستقل به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط.

۶- تأیید آیین­نامه­های موردنیاز مانند آیین­نامه مالی- معاملاتی، اداری – استخدامی و سایر آیین­نامه­های فدراسیون و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصويب.

۷- بررسی و تأیید عملكرد سالانه فدراسيون و ارایه آن به مجمع عمومی.

۸- بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی یا متمم، برنامه­های کوتاه مدت (تقویم سالیانه)، میان مدت و بلندمدت و ارایه به مجمع عمومی.

۹- بررسی و تأیید اصلاحات اساسنامه و ارایه آن به مجمع عمومی برای طی مراحل تصویب اساسنامه در مراجع ذی­ربط.

۱۰- پيشنهاد عضويت فدراسيون در مجامع بين­المللي ورزشي به مجمع عمومی با رعايت قوانين مربوط.

۱۱- تأیید ساختار سازمانی فدراسیون با رعایت قوانین مربوط و ارایه آن به مجمع.

۱۲- تصویب افتتاح یا بستن حساب­های بانکی طبق مقررات مربوط.

۱۳- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که توسط مجمع یا رییس فدراسیون ارجاع می­شود.

ماده ۲۱- رسمیت جلسات هیئت رییسه به شرح زیر است:

۱- جلسات هیئت ریيسه با حضور حداقل دوسوم اعضا و جلسات فوق­العاده با اکثریت نسبی نصف به اضافه یک رسمیت خواهد داشت.

۲- در صورت تساوی آرا، رأی ریيس فدراسیون تعیین­کننده خواهد بود.

۳- تصمیمات متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه می­رسد.

۴- رییس فدراسیون دستورجلسه را تعیین می­کند. اعضای هیئت رییسه می­توانند پیشنهادات خود را جهت گنجاندن در دستور جلسه حداکثر (۷) روز کاری قبل از برگزاری جلسه هیئت رییسه برای دبیرکل فدراسیون ارسال نمایند.

۵- اگر یک دوم اعضای هیئت رییسه درخواست برگزاری جلسه فوق­العاده را داشته باشند، رییس فدراسیون باید ظرف (۴۸) ساعت نسبت به برگزاری جلسه اقدام نماید.دستورجلسه توسط پیشنهاددهندگان تعیین می­شود.

ماده ۲۲-شرایط نامزدهای ریاست فدراسیون به شرح زیر است:

۱- شرايط عمومي نامزدها:

الف- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

پ- عدم سوءپيشينه مؤثر کیفری و عدم محروميت از حقوق اجتماعي بر اساس احکام قطعی مراجع  قضايي با تأييد مراجع ذي­صلاح.

ت- دارا بودن حداقل سن (۳۵) سال و حداكثر (۶۵) سال.

ث- دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل کارشناسی و داشتن (۵) سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش و تربیت بدنی.

ج- دارابودن شرط وثاقت و امانت.

۲- ریيس فدراسيون توسط مجمع براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي­شود. انتخاب مجدد وي براي حداکثر دو دوره دیگر (جمعاً سه دوره متوالی یا متناوب) بلامانع است.

۳- در صورتی که رییس فدراسیون، یکی از اعضای هیئت رییسه جهانی یا رییس، نایب رییس و دبیرکل کنفدراسیون­های آسیایی مربوط باشد، انتخاب مجدد وی تا زمان تصدی پست­های مورد اشاره بیش از سه دوره بلامانع است.

ماده ۲۳- وظايف واختيارات ریيس فدراسيون به شرح زیر است:

۱- نمايندگی فدراسيون در سازمان­ها، مراجع و محاکم قضایی، اداری و ثبتی با حق توکیل به غیر.

۲- حضور در مجامع و رویدادهای بین­المللی.

۳- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هيئت ریيسه.

۴- هدایت و نظارت برسازمان اداري فدراسيون.

۵- برقراري ارتباط با اعضاي فدراسيون و ساير سازمان­هاي ملي و بين­المللي.

۶- انتصاب یا عزل دبيركل، رؤسای کمیته­ها، معاونین و اعضای کمیته­های بدوی و تجدیدنظر پس از تأیید هیئت رییسه.

۷- برگزاري و اداره جلسات هيئت ریيسه.

۸- انجام اقدامات لازم در جهت تأمین بودجه و سایر اعتبارات مورد نیاز فدراسيون از طرق قانونی.

۹- پیشنهاد نواب رییس، خزانه­دار و کارشناسان خبره به مجمع عمومی.

تبصره ۱- كليه مكاتبات اداري با امضاي ریيس فدراسيون و كليه اسناد اداری و مالی و قراردادها و اوراق بهادار بر اساس اختیارات حاصل از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب با امضاي رییس و خزانه­دار فدراسیون معتبر است.

تبصره ۲- رییس فدراسیون می­تواند بخشی از اختیارات را به موجب ابلاغ کتبی با ذکر موارد، به تشخیص و مسئولیت خود به نواب رییس و دبیرکل تفویض نماید.

ماده ۲۴- در صورت غیبت رییس فدراسیون، نایب رییس اول و دوم به ترتیب عهده­دار امور جاری فدراسیون خواهند بود،‌ همچنین نواب رییس، مجری دستوراتی هستند که از سوی رییس فدراسیون ابلاغ می‌شود.

تبصره- ‌کلیه برنامه­ها و فعالیت­های ورزشی زنان زیر نظر نایب رییس زن فدراسیون با هماهنگی رییس فدراسیون اداره می­شود.

ماده ۲۵- فدراسيون به منظورتسهیل در انجام امور فنی و اجرایی خود کمیته­هايي به ترتيب زير ايجاد مي­نمايد:

۱- کمیته­هاي دایمي:

الف- تعداد، تركيب و وظايف اين كميته­ها بر اساس دستورالعملی خواهد بود كه توسط دبیرکل فدراسیون تدوین و به تصویب هيئت ریيسه فدراسيون می­رسد.

ب- رؤسای کمیته­ها به پیشنهاد رییس فدراسیون و تأیید هیئت رییسه از بین افراد مجرب و متخصص دارای شرط وثاقت و امانت انتخاب خواهند شد.

پ- دبيران کمیته­ها ازبين كاركنان فدراسيون به پيشنهاد رییس کمیته و حكم دبیرکل فدراسيون منصوب و بدون حق رأي در كميته­ها انجام وظيفه مي­نمايند.

ت- كليه پيشنهادات کمیته­ها از طريق دبيركل و پس از تأیید رییس فدراسیون به هیئت ریيسه تقديم مي­شود.

ث- اعضای کمیته­ها به پیشنهاد رییس کمیته و تأیید رییس فدراسیون ازبین زنان (حداقل یک سوم اعضای کمیته) و مردان متخصص و متعهد انتخاب می­شوند.

۲- کمیته­هاي موقت:

کمیته­های موقت به پیشنهاد رییس فدراسیون و تصویب هیئت ریيسه براي انجام وظايف و شرایط خاصي در يك دوره زماني محدود تشکیل می­شود. هر کمیته يك ریيس، يك نایب ریيس، یک دبیر و چند عضو را براي اين کمیته­ها خواهد داشت. وظايف و نحوه عمل این کمیته­ها براساس دستورالعملی است که توسط هیئت رییسه تصویب می­شود.

ماده ۲۶- 

۱- دبيركل مسئوليت امور اجرایی فدراسيون را برعهده دارد و با حكم ریيس فدراسيون منصوب مي­شود.

۲- دبيركل بايد حایز شرايط زیر باشد:

الف- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب- تابعيت ایرانی و سكونت در شهر مقر فدراسیون.

پ- دارا بودن حداقل مدرك کارشناسی و آشنايي به زبان انگليسي.

ت- دارا بودن سابقه فعالیت و مديريت در ورزش.

ث- عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی یا دیگر مراجع ذی­صلاح.

ج- عدم عضویت در مدیریت­های مرتبط با رشته/رشته های تحت پوشش فدراسیون در زمان تصدی.

تبصره  دبیر کل نمی‌تواند همزمان در پست دیگری شاغل باشد.

۳- وظايف زير به عهده دبيركل است:

الف- اجراي تصميمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومی و هیئت ریيسه بر اساس مقررات و آیین­نامه­هاي موجود تحت نظارت و هدايت ریيس فدراسيون.

ب- شركت در جلسات مجمع عمومی، هیئت ریيسه، كميته­هاي دایمي و موقت بدون حق رأی.

پ- برگزاري جلسات مجمع عمومی، هیئت ریيسه و ديگر ارکان وابسته به فدراسيون.

ت- تنظيم صورتجلسه براي جلسات مجمع عمومی و هیئت ریيسه و ابلاغ مصوبات آنها به مراجع ذي­ربط.

ث- امضای اسناد اداری، مالی، اوراق بهادار، قراردادها و نامه­های اداری براساس اختیارات حاصل از آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های مصوب.

ج- مدیریت امور اداري فدراسيون بر اساس تشكيلات مصوب و ضوابط اداری و مسایل مرتبط با منابع انسانی با هماهنگی رییس فدراسیون.

چ- تهیه و ارایه عملکرد سالانه و برنامه­های فدراسیون به هیئت رییسه.

ح- تهیه و ارایه بودجه، اعتبارات، برنامه­ها و تقویم­های سالانه، کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت فدراسیون به هیئت رییسه.

خ- تهیه و ارایه پیشنهادهای مربوط به اصلاح آیین­نامه‌ها و دستورالعمل­ها و قوانین و مقررات ورزشی ذی­ربط فدراسیون به هیئت رییسه.

د- اجرای سایر وظایف تفویضی ازسوی رییس فدراسیون.

 تبصره- دبیرکل فدراسیون در صورت نامزدشدن برای پست­های هیئت رییسه باید (در زمان ثبت نام) از مسئولیت دبیرکلی استعفا دهد و فرد دیگری برابر اساسنامه جایگزین شود.

ماده ۲۷-  کمیته انضباطی شامل کمیته بدوی و کمیته تجدیدنظر می­باشد.

۱- کمیته­های انضباطی متشکل از (۳) نفر عضو اصلی شامل ریيس، نایب ریيس، یک عضو اصلی و دو عضو علی­البدل مي­باشد. ریيس و نایب ریيس بايد داراي مدرك حداقل کارشناسی حقوق و سه سال سابقه قضایی و یا (۵) سال سابقه فعالیت حقوقی باشند.

۲- به منظور انجام امور دبیرخانه کمیته یک نفر ازبین کارکنان فدراسیون توسط دبیرکل منصوب می­شود. غیبت وی مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد شد.

۳- اعضای کمیته دارای شرط وثاقت و امانت به پیشنهاد رییس فدراسیون و تأیید هیئت رییسه به مدت (۴) سال منصوب می­شوند. در صورت استعفا، فوت و برکناری هریک از اعضا مطابق فرآیند انتخاب عمل می­شود.

تبصره ۱- هیچ یک از اعضای کمیته بدوی نمی­توانند همزمان عضو کمیته تجدید نظر باشند و یا در تجدیدنظرخواهی از تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیته بدوی به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره ۲- رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به امور انضباطی فدراسیون از طریق کمیته انضباطی امکان پذیر است.

تبصره ۳- آرای کمیته بدوی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته تجدیدنظر است.

ماده ۲۸- در صورتي كه فدراسيون جهاني مرتبط، دیوان حکمیت بین­المللی ورزشی(CAS)  را به رسميت شناخته باشند فدراسيون مي­تواند از احكام كنفدراسيون قاره­اي يا فدراسيون جهاني در اين مرجع فرجام­خواهي نمايد.

ماده ۲۹-

۱- خزانه­دار به پیشنهاد رییس فدراسیون و تصویب مجمع عمومی انتخاب و مسؤوليت اجرايي امور مالي و درآمدی و نگهداري حساب­ها و اموال فدراسيون برعهده وی خواهد بود.

۲- خزانه­دار بايد واجد شرايط زیر باشد:

الف- تابعيت جمهوری اسلامی ايران.

ب- دارا بودن حداقل مدرك کارشناسی مرتبط با امور مالي.

پ- دارا بودن حداقل پنج سال سابقه حسابداري يا تصدي امور مالي.

ت- نداشتن سوءپيشينه مؤثر کیفری.

ث- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان).

تبصره- وظایف و اختیارات خزانه­دار به موجب آیین­نامه مالی و معاملاتی فدراسیون
تعیین می­شود.

ماده ۳۰- حسابرس مستقل از بین اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی به پیشنهاد هیئت رییسه از سوي مجمع عمومی تعيين و بر اساس قوانين و مقررات حسابرسي، مسؤول رسيدگي و ارایه گزارش عملكرد مالي فدراسيون به مجمع مي باشد. حسابرس براي هرسال تعيين مي­گردد و انتخاب مجدد وی جمعاً برای دو سال بلامانع است. مجمع می­تواند سازمان حسابرسی را به عنوان حسابرس مستقل انتخاب نماید.

ماده ۳۱- بازرس اصلی به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی تعیین و عهده­دار وظایف زیر است:

۱- نظارت براجرای آیین­نامه­ها و عملکرد فدراسیون.

۲- انجام سایر وظایف و تکالیف مندرج در این اساسنامه و ارجاعی مجمع.

۳- اظهارنظر درباره صحت اطلاعاتی که مدیران فدراسیون در اختیار مجمع عمومی گذاشته­اند.

تبصره ۱- بازرس می­تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به فدراسیون را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. لکن اقدامات بازرس نباید باعث توقف در روند اجرای امور فدراسیون باشد.

تبصره ۲- بازرس به طور هم زمان نمی­تواند در هیچ یک از مناصب فدراسیون خود یا سایر فدراسیون­ها مسؤولیت داشته باشد.

ماده ۳۲- امور مالی فدراسیون به شرح زیر است:

۱- دوره مالي فدراسيون به مدت يك سال از آغاز فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هرسال مي­باشد.

۲- درآمد و مخارج فدراسيون بايد در دوره مالي برآورد گرديده و در قالب بودجه به مجمع عمومی پيشنهاد گردد.

۳- خزانه­دار موظف است واپایش (كنترل) و تراز حساب­هاي مالي و بودجه فدراسيون را تا آخر دوره مالي هر سال (پایان اسفند ماه) پيگيري و تنظيم نمايد.

۴- كليه کمک‌ها و درآمدهاي ارزي و ريالي فدراسيون بايد به حساب­هاي بانكي مجاز و به نام فدراسيون واريز و كليه هزينه­ها نيز با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل بودجه اين حساب­ها انجام پذيرد.

تبصره  ثبت و ضبط هرگونه کمک غیرنقدی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان اموال فدراسیون ضروری است.

ماده ۳۳- منابع مالی فدراسيون در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر می­باشد:

۱- کمک­های مالی دولت و دستگاه­های اجرایی و مجامع ملی و بین­المللی.

۲- درآمد حاصل از برگزاری مسابقات و برنامه هاي ورزشي و آموزشي (کلاسهای مربیگری، داوری، مدرسی و دوره­های ارتقای فنی و کارآموزی) و فروش بلیط و دریافت حقوق انحصاری این برنامه­ها.

۳- دريافت كمك­هاي اهدايي و سایرمنابع مالی شامل اموال منقول یا غیر منقول به صورت رایگان.

۴- درآمد حاصل از نشر و فروش كتب، جزوات، عكس­ها، نمایک (اسلايد)ها، فيلم­ها، مقالات و نشريات ورزشي.

۵- درآمد حاصل از اجاره اماكن ورزشي متعلق به فدراسیون.

۶- درآمد حاصل از دريافت حق عضويت سالانه اعضا بر اساس آیین­نامه پیشنهادی هیئت رییسه و تصویب مجمع عمومی.

۷- درآمد حاصل از دريافت حق اعتراض و جرايم نقدي براساس آیین­نامه انضباطی.

۸- اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانک­ها و مؤسسات اعتباري دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصويب هیئت رییسه.

۹- درآمد حاصل از انجام فعاليت­هاي اقتصادی و تبلیغاتی از طریق تأسیس مؤسسات و شرکت­های تجاری با تصویب هیئت رییسه.

۱۰- درآمد حاصل از حق پخش تلويزيوني و چندرسانه­ای، تبليغات، سامانه هواداری و سایر موارد مشابه.

۱۱- درآمد حاصل از منافع مالي ناشي از حقوق واگذار شده فدراسيون.

۱۲- درآمد حاصل از نقل و انتقالات بازيكنان و مربيان.

۱۳- درآمد حاصل از حضور تیم­ها، بازیکنان و کادر فنی در مسابقات تیمگان (لیگ) و قهرمانی باشگاه­ها.

۱۴- درآمد حاصل از بازاریابی ورزشی.

۱۵- سایر درآمدهای قانونی مربوط.

تبصره ۱- میزان و نحوه وصول درآمدهای ناشی از بندهای (۲) و (۵) و(۱۰) تا (۱۵) وفق قوانین و مقررات مربوط براساس آیین­نامه پیشنهادی هیئت رییسه و تصویب مجمع عمومی می­باشد.

تبصره ۲–  فدراسيون مكلف است كليه اعتبارات خود را به موجب آیين­نامه مالي و معاملاتي مصوب و در چهارچوب برنامه و بودجه مصوب سالیانه هزينه نمايد. درهر صورت مدیران فدراسیون نباید تعهد مازاد بر اعتبار پیش­بینی شده ایجاد نمایند

ماده ۳۴- هیئت‌های ورزشی استان­های کشور، مؤسسه غیردولتی و با مدت فعالیت نامحدود به عنوان بالاترین مرجع ذی­صلاح عهده­دار اداره رشته / رشته­های ورزشی در استان می­باشند و از سوی فدراسیون به رسمیت شناخته شده یا می­شوند تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط فعالیت نمایند.

ماده ۳۵- مقررات این اساسنامه درخصوص فدراسیون­های ورزشی مربوط به اقشار خاص از قبیل کارگری، دانش­آموزی و دانشگاهی نیز حاکم می­باشد.

ماده ۳۶- این اساسنامه جایگزین اساسنامه فدراسیون­های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب­نامه شماره ۴۹۶۶/ت۲۶۴۲۹هـ مورخ ۵/۴/۱۳۸۱ و اصلاح آن موضوع تصویب­نامه شماره ۵۵۲۹۱/ت۴۹۱۱۳هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۲ می­شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۲۶۶۸۷/۱۰۲ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۰ شورای نگهبان تأیید شده است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید