بایگانی برچسب برای: بورسیه المپیک پاریس

حقوق ورزشی

۱۰رشته ای که ورزشکارانشان بورسیه IOC می شوند

ورزشکاران ۱۰ رشته به مدت ۳۲ ماه بورسیه کمیته بین المللی المپیک می شوند.

 کمیته  بین المللی المپیک قرار است ۱۰ ورزشکار ایرانی بورسیه  کند و  از این رو کمیته ملی المپیک هم در نظر دارد نام ۱۰ ورزشکار ایرانی جزو شانس های حضور در المپیک ۲۰۲۴ پاریس هستند را معرفی کند.

هنوز نام ورزشکاران قطعی نشده است اما رشته ها قطعی است. کشتی آزاد، کشتی فرنگی، تکواندو، وزنه برداری، شمشیربازی، دوچرخه سواری، تیراندازی، بوکس، صخره نوردی  و قایقرانی رشته هایی هستند که باید یک ورزشکار را برای بورسیه معرفی کنند. مدت زمان بورسیه هم ۳۲ ماهه  است  و از سال ۲۰۲۲ آغاز می شود.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید