بایگانی برچسب برای: تایید آیین نامه کمیسیون ورزشکاران توسط IOC/ یازده نفر انتخاب و ۴ نفر انتصاب می شوند

حقوق ورزشی

تایید آیین نامه کمیسیون ورزشکاران توسط IOC/ یازده نفر انتخاب و ۴ نفر انتصاب می شوند

آیین نامه کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک به تایید کمیته بین المللی رسید و در نهایت ۱۱ نفر از طریق انتخابات و ۴ نفر از سوی رییس کمیته ملی المپیک عضو کمیسیون می شوند.

در آخرین نسخه آیین نامه کمیسیون ورزشکاران که نسخه ششم آن است، تصمیم گرفته شد که تعدادی اعضای کمیسیون ۱۵ نفر باشد با این تفاوت که ۱۱ نفر در انتخابات، انتخاب می شوند و ۴ نفر هم رییس کمیته کلی المپیک منصوب می کند. پیش از این  مطرح شده بود که تعداد اعضا ۱۹ (۱۵ نفر انتخابی و ۴ نفر انتصابی) باشد که دوباره تغییر کرد.

ریاست کمیسیون هم دو ساله باقی ماند. این نسخه به تایید کمیته بین المللی المپیک هم رسیده است.

کمیته ملی المپیک فراخوان داده بود که فدراسیونها افراد واجد شرایط خود را اعلام کنند که در همین هفته مهلت به پایان می رسد. سپس کمیته نظارت، واجد شرایط بودن نفرات را بررسی می کند و در نهایت ورزشکاران ثبت نام خود را برای حضور در انتخابات انجام می دهند. تا الان ۲۳ فدراسیون نفرات خود را معرفی کرده اند که در سه دوره المپیک اخیر (زمستانی و تابستانی) و بازی های آسیایی حضور  داشته اند.

اعضای کمیته نظارت هم کیکاووس سعیدی دبیرکل کمیته، طاهره طاهریان مسئول کمیسیون ها، هادی ساعی رییس کمیسیون، پیمان فخری رییس مرکز نظارت بر تیم های ملی، محمود عبدالهی مدیر روابط عمومی، مدیر حقوقی و  حراست هستند.

پس از تعیین ۱۵ عضو کمیسیون، یک نفر از اعضا به عنوان عضو هیات اجرایی انتخاب می شود و شش نفر هم با حق رای در انتخابات کمیته ملی المپیک حضور دارند.

در حال حاضر هادی ساعی رییس کمیسیون ورزشکاران است که البته تا پایان دوره کمیته ملی المپیک، عضو هیات اجرایی خواهد بود و نماینده جدید کمیسیون ورزشکاران پس از انتخابات کمیته ملی المپیک، عضو هیات اجرایی می شود.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید