بایگانی برچسب برای: تست_فالن

حقوق_ورزشی , فدراسیون_پزشکی , تست_فالن , مدال_قهرمانی , امید_نوید , موسسه_حقوقی_امید_نوید , تست_ورزشی , فیفا , omid_navid

ورزشکاران چگونه تست فالن دهند؟

سندروم تونل کارپال (CTS) یک نوروپاتی فشاری عصب مدیان در هنگام عبور از زیر لیگامنت عرضی کارپال (مچ دستی) دست است. در مچ دست، عصب مدیان بیش از ۹۰ درصد فیبرهای حسی تشکیل شده است و در سندروم مجرای مچ دستی(CTS)  فیبرهای حسی منبع اولیه علایم هستند. این علایم شامل مورمورشدن، بی حسی و درد یا درد سوزشی در توزیع حسی دست و انگشتان دست، نمای کف دستی انگشت شست از اولین انگشت تا بخش داخلی چهارمین انگشت، کف و قسمت پشتی دست (دورسال) از اولین انگشت تا بخش داخلی چهارمین انگشت از مفصل بین انگشتی میانی(بند دوم انگشتان) است.

در مراحل اولیه سندروم مجرای مچ دستی (CTS)، علایم معمولا متناوب است و با فعالیت های خاصی مانند کتاب خواندن، بافندگی و کار با کیبورد (مثل تایپ کردن) به وجود می آید. ظاهر کلاسیک سندروم مجرای مچ دستی(CTS)، علائم شبانه است که ورزشکار را از خواب بیدار می کند، مخصوصا اگر علایم  با تکان دادن دست و مچ دست از بین برود.

علت این امر ممکن است، عادت خوابیدن با مچ های خم شده باشد و ورزشکاران همچنین اغلب ضعف در دست اظهار می کنند که در انجام حرکات ظریف مانند بستن دکمه های پیراهن یا بالا و پایین کشیدن زیپ با  مشکل روبرو هستند، همچنین یکی دیگر از علائم شایع، رهاکردن اشیاء در دست مانند یک فنجان قهوه است.

تست های ویژه تشخیصی

تست فالن: این تست عصب مدیان را داخل مجرای مچ دستی به شدت فشرده می کند. ورزشکار  پشت دست ها را به هم فشار می دهد تا حدی که مچ دست ها را تا حد ۹۰ درجه خم شوند. اگر در عرض ۶۰ ثانیه درد، پارستزی (مورمور) یا بی حسی در مسیر توزیع عصب مدیان ایجاد شود، تست مثبت در نظر گرفته می شود.

تست فالن معکوس: این ارزیابی با عبور از مچ دست، باعث افزایش تنشن بر روی عصب مدیان می شود و ورزشکار کف دست ها را به هم فشار می دهد تا مچ دست ها تا حدود ۹۰ درجه شبیه حالت دعا کردن باز شوند و اگر در حدود ۶۰ ثانیه درد، پارستزی یا بی حسی در مسیر توزیع عصب مدیان ایجاد شود، آزمایش مثبت در نظر گرفته می­شود. باترجمه شهناز شهرجردی

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید