بایگانی برچسب برای: تعهدات

حقوق ورزشی

نمونه قرارداد باشگاه و بازیکن

 

نمونه قرارداد پیش رو صرفا جهت آشنایی شما مخاطب فرهیخته با قرارداد ورزشی بازیکن و باشگاه می باشد و به هیچ عنوان استفاده از آن بدون مشورت با وکیل توصیه نمی گردد، چون بصورت کلی و جهت اطلاع رسانی می باشد و بهتر می باشد از دانش و توانایی وکلای رسمی دادگستری و حقوقدانان برجسته جهت نگارش و تدوین قرارداد های مورد نیاز استفاده فرمائید و همچنین لازم به ذکر می باشد که جهت اطمینان خاطر و جلوگیری از خسارات احتمالی قراردادی حتما از مشاوره و توانایی وکلای ورزشی استفاده نمائید، در صورت نیاز موسسه حقوقی امید نوید به عنوان اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی آمادگی ارائه خدمات تخصصی در زمینه قرارداد های ورزشی را دارا می باشد.

 نمونه قرارداد باشگاه و بازیکن                                                                                                                                  

   ماده ۱: مشخصات طرفین قرارداد

 

این قرارداد فی مابین آقای……………………………….. مدیر باشگاه ………………………………. ثبت شده به شماره………………….. به آدرس …………………………………………………………………………………………………..که در این قرارداد باشگاه نامیده می شود.

و خانم / آقای……………………………. فرزند………………………. شناسنامه شماره…………………… صادره………………. متولد……….

روز ……. ماه ……. سال ……… ساکن………………….. وضعیت نظام وظیفه ………………………. که در این قرارداد بازیکن نامیده می شود و از تاریخ ثبت قرارداد منعقد می گردد.

 

ماده ۲: موضوع قرارداد

 

این قرارداد بین باشگاه و بازیکن مبنی بر عضویت بازیکن در باشگاه فوق الذکر و قبول و شناخت کامل طرفین از  آئین نامه های انظباطی و نقل و انتقالات و سایر آئین نامه های مرتبط به باشگاه منعقد می گردد.

 

ماده ۳: مدت قرارداد

 

مدت قرارداد عبارت است از………………………………………….. ماه تمام که تاریخ شروع آن زمان ثبت قرارداد و پایان آن دقیقاً روز…… ماه ……. سال …………. می باشد.

تبصره: در صورت توافق طرفین، برابر آئین نامه نقل و انتقالات مدت قرارداد می تواند تمدید شود که  قرارداد جدید بایستی در فرم مشابه  تنظیم و به ثبت برسد.

 

ماده ۴: تعهدات باشگاه

 

۱-۴ انجام کلیه تعهدات مالی که در ماده ۶ این قرارداد دقیقاً ذکر شده است.

۲-۴ فراهم کردن امکانات و وسایل برای انجام تمرین ( زمین- توپ- چوب و…)

۳-۴ تامین وسایل شخصی لازم برای بازیکن جهت انجام مسابقات در حد امکان.

۴-۴ تامین امکانات برای انجام مسابقات خارج از شهرستان و استان در حد امکان.

۵-۴ تامین بیمه حوادث ورزشی برای بازیکن در مدت قرارداد.

۶-۴ مطلع کردن بازیکن از آئین نامه انضباطی و موضوع نقل و انتقالات.

 

ماده ۵ : تعهدات بازیکن

۱-۵ : بازیکن باید با تمامی توان خود در کلیه مسابقاتی که از طرف باشگاه تعیین می شود بازی کرده و همینطور در تمامی جلسات تمرین که از طرف باشگاه تعیین می شود شرکت نماید.

۲-۵ : بازیکن متعهد است که در تمامی مسابقات دقیقاً مقررات را رعایت کرده و در اختیار باشگاه بوده و کلیه مقررات انضباطی که باشگاه تعیین و به بازیکن ابلاغ می کند را رعایت نماید.

۳-۵ : بازیکن نمی تواند بدون موافقت باشگاه در طول مدت قرارداد در تمرینات یا مسابقات هیچ تیمی شرکت کند، در غیر این صورت اقدام بازیکن تخلف محسوب شده، بازیکن برابر مفاد آئین نامه انضباطی مشمول جریمه می گردد.

۴-۵ : بازیکن متعهد است در صورت بروز هر نوع بیماری که موجب عدم امکان حضور وی در تمرین یا مسابقات می گردد مراتب را به باشگاه اعلام نماید. در غیراینصورت تخلف محسوب برابر مقررات اقدام خواهد شد.

قرارداد پیش رو صرفا جهت آشنایی شما مخاطب فرهیخته با قرارداد ورزشی بازیکن و باشگاه می باشد و به هیچ عنوان استفاده از آن بدون مشورت با وکیل توصیه نمی گردد

ماده ۶ : حقوق و مزایای بازیکنان

۱-۶ : بازیکن برای مدت یکسال قرارداد پیش پرداخت دریافت می کند، مبلغ آن …………………………………….. ريال است.

۲-۶ : حقوق ماهانه بازیکن ………………………………. ريال است و در آخر هر ماه بشرط حضور در کلیه جلسات تمرینی و مسابات به ایشان پرداخت می گردد.

تبصره : در صورتی که بازیکن بدون اجازه باشگاه در جلسات تمرینی یا مسابقات باشگاه مربوطه شرکت ننماید به ازاء هر جلسه تمرین یک دهم و به ازاء هر جلسه مسابقه نصف دریافتی ماهیانه قابل پرداخت نخواهد بود.

۳-۶ : در صورتیکه در مدت قرارداد بازیکن براساس توافق بین دو باشگاه و بازیکن و رعایت کلیه مقررات به باشگاه دیگری منتقل شود چهل درصد از حق انتقال به بازیکن تعلق خواهد گرفت.

 

ماده ۷ : مدت اعتبار قرارداد

مدت اعتبار این قرارداد مشروط به ثبت آن در محل باشگاه می باشد این و قرارداد در سه نسخه تنظیم گردیده که قانوناً هر نسخه حکم واحد و اصل را دارد که بین طرفین مبادله می گردد. این قرارداد در تاریخ ………………………. تحت شماره ………………………….. در محل باشگاه …………………………………. ثبت گردید.

 

امضاء بازیکن

 

 

امضاء و مهر مدیر باشگاه

 

 

مهر  و امضاء مدیرعامل باشگاه

 

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

با ارائه خدمات حقوق ورزشی بصورت تخصصی در کنار شما هستیم