بایگانی برچسب برای: حذف شرط: دکتر-امید-نوید رونق-تولید رهبر حقوق-ورزشی وکیل وکالت حقوق-فوتبال دکتر-امید-نوید رونق-تولید رهبر حقوق-ورزشی وکیل وکالت حقوق-فوتبال

امید نوید می گوید نام‌گذاری سال۹۸  با عنوان رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری ، مسئولیت موسسه حقوقی امید نوید به عنوان مرجع رسیدگی تخصصی به مسائل حقوقی، قراردادها، بین الملل، ورزشی و مبداء اشتغال زایی از طریق دانش حقوق ورزشی و دیگر دستگاه های قضائی در کشور را مضاعف کرد.

 توجه به تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و افزایش سطح تولید و منابع مالی نیازمند دانش حقوقی و امنیت روانی از نظر پیامد ها خصوصا قراردادها و تعهدات حقوقی و مدنی فی مابین کارفرما و کارگر، تولید کننده و بازار و… می باشد، رونق تولید و تقویت ارزش پول ملی در گروی چند نکته است؛

۱ــ افزایش دانش حقوقی 

۲ــ دریافت مشاوره تخصصی و وکیل باتجربه در امور تخصصی

۳ــ صداقت کاری وکیل و موکل 

۴ــ اشتغال زایی در زمینه حقوقی 

۵ــ کاهش هزینه حقوقی و ایجاد اطمینان لازم

۶ــ بهره مندی از سلامت و عدالت بدون افراط و تفریط

که در این راستا دکتر امید نوید با معرفی طرح امید این اطمینان را به تولید کنندگان و صادر کنندگان و کلیه اشخاص حقوقی می دهد که می توانند با کمترین هزینه از تخصص بهترین وکلاء رسمی بهره مند و سلامت قضائی خود را نیز بیمه نمایند.

امید نوید گفت، این امتیاز به اینجا خطم نمی شود بلکه با معرفی اپ موسسه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از مزایای رایگان و تخصصی و موجبات دانش افزای حقوقی بهره مند شوند، شایان ذکر می باشد که این اپ موجبات اشتغال زایی وکلاء و اطمینان خاطر موکلین و توازن حق الوکاله را در بر خواهد داشت که وکلاء هوشمند می توانند با ارائه رزومه مصدق خود و کارنامه درخشان عملی اطمینان مخاطبان و جامعه هدف خود را فراهم کنند.

امید نوید اشاره کرد با ایجاد سامانه آموزش الکترونیکی موسسه حقوقی امید نوید هدف گذاری شده تا به لطف خداوند در بازه زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ حداقل بتوانیم ۱۴۰۰ نفر را در زمینه حقوق ورزشی مشغول به کار نمایند.

روابط عمومی موسسه حقوقی امید نوید ۱فروردین ۱۳۹۸