بایگانی برچسب برای: دانشگاه_امام_صادق

حقوق_ورزشی , امید_نوید , موسسه_حقوقی_امید_نوید , اقتصاد_ورزشی , ثروت_آفرینی , دانشگاه_امام_صادق , حادثه_ورزشیomid_navid

برگزاری رویداد علمی – ورزشی اقتصاد ورزش در دانشگاه امام صادق (ع)

رویداد علمی «مدرسه پاییزه اقتصاد ورزش کشور» به عنوان اولین و بزرگترین رویداد اقتصاد ورزشی در سطح کشور برگزار می‌شود. هسته اقتصاد ورزش دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، رویداد علمی مدرسه پاییزه اقتصاد ورزش به عنوان اولین و بزرگترین رویداد اقتصاد ورزشی در سطح کشور را برگزار می‌کند. در این رویداد علمی مباحثی همچون مسئله شناسی تا رویکرد عملیاتی حوزه اقتصاد ورزش با حضور کارشناسان خبره و صاحبنظران به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. این رویداد از روز چهارشنبه ۱۸ آبان ١۴٠١ تا چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱در محل دانشگاه امام صادق علیه السلام «به صورت حضوری و مجازی» دنبال خواهد شد. اعطای گواهی معتبر، برگزاری کارگاه های تخصصی و عملیاتی، جذب پژوهشگران در هسته اقتصاد ورزش، حمایت از طرح های کاربردی در راستای حل مسائل اقتصاد ورزش به وسیله معرفی به بدنه دولتی و خصوصی از اهداف این رویداد علمی است. جمعی از اساتید تربیت بدنی، مدیران وزارتی و باشگاهی و کارشناسان ورزشی در این رویداد علمی ورزشی حضور خواهند داشت.

منبع: ایسنا ۱۴۰۱۰۸۱۳۰۸۵۵۷

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید