بایگانی برچسب برای: ضمانت اجرا

حقوق ورزشی

ویژگی های تنظیم قرارداد ورزشی

امروز مقدمات ابتدایی نگارش قرارداد ورزشی را جهت استحضار شما فرهیخته ارجمند ارائه می نمائیم، لازم به ذکر می باشد که جهت اطمینان خاطر و جلوگیری از خسارات احتمالی قراردادی حتما از مشاوره و توانایی وکلای ورزشی استفاده نمائید، در صورت نیاز موسسه حقوقی امید نوید به عنوان اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی آمادگی ارائه خدمات تخصصی در زمینه قرارداد های ورزشی را دارا می باشد.

قراردادهای ورزشی در ایران اغلب مسأله ساز و پرچالش بوده است چرا که در خصوص قوانین ورزشی و قواعد حاکم بر قراردادهای ورزشی شناخت و آگاهی کافی وجود ندارد و معمولا اهالی ورزش پس از اینکه مشکلی به وجود می‌آید به دنبال شناخت اصول حاکم بر قرارداد ورزشی می‌افتند.

ضرورت تنظیم قراردادهای ورزسی مثل تمامی روابط اجتماعی به موضوع آگاهی افراد از حقوق و تعهدات و مسئولیت هایشان و روشن شدن جایگاه حقوقی آنها در قبال هم بازمی گردد. ماهیت قراردادهای ورزشی تاحدودی مشابه قراردادهای اجاره انسان است و به همین جهت از قراردادهای موقت محسوب میشوند. به رغم تمام شباهت هایی که بین قراردادهای ورزشی و قراردادهای اجاره انسان وجود دارد این دو از حیث قانون حاکم تا حدی متفاوت هستند و قراردادهای ورزشی بیشتر در پرتو حاکمیت قوانین خاص قرار دارند.

از سوی دیگر چون در قراردادهای ورزشی نیز مانند سایر قراردادهای کار، اجرای کار به تبعیت یک فرد از یک شخص دیگر صورت می پذیرد حقوق کار تا جایی که مخالفت آشکار با ماهیت این قرارداد نداشته باشد حاکم است ولی مشخصا مرجع حل و فصل اختلافات در قرارداد ورزشی تابع قانون کار نیست. از سوی دیگر حمایت های قانون کار از کارگران نیز در قراردادهای ورزشی اعمال نمیشود.

عناصر تشکیل دهنده قرارداد ورزشی

قراردادهای ورزشی مثل تمامی عقودی که براساس قوانین ایران منعقد می شوند برای اینکه صحیح و معتبر باشند باید از شرایطی برخوردار باشند که عبارتند از:

طرفین قرارداد ورزشی

طبیعتاً یکی از طرفین در قرارداد ورزشی بازیکن است. باتوجه به اینکه سطح مهارت و حرفه ای بودن بازیکن در یک قرارداد ورزشی روی ابعاد دیگر قرارداد بسیار تأثیرگذار است قراردادهای ورزشی را میتوان از قراردادهای به شمار آورد که در آن شخصیت طرفین علت عمده عقد محسوب میشود یعنی این قرارداد به سبب اینکه این شخص در این رشته ورزشی فعالیت دارد و در سطح مشخصی قرار دارد با او منعقد میشود. براین اساس در قراردادهای ورزشی امکان واگذاری قرارداد وجود ندارد و بازیکن باید خود تعهدات قراردادی را انجام دهد که در اصطلاح حقوقی به این موضوع قید مباشرت در قرارداد گفته میشود. طرف دیگر قراردادهای ورزشی معمولا باشگاههای ورزشی هستند که به عنوان مجموعه ورزشی با رعایت قوانین وزارت ورزش و جوانان در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسند. البته در شکلی از قراردادهای ورزشی، این قرارداد بین بازیکنان و تیم های ملی یا کمیته ملی المپیک منعقد میشود.

موضوع قرارداد ورزشی

موضوع قرارداد عبارت است از مجموعه انتظارات و تعهدات بازیکن در قبال باشگاه که در برابر آن تعهدات باشگاه به پرداخت دستمزد و ایجاد تسهیلات لازم برای انجام تعهدات قراردادی بازیکن در قرارداد ورزشی قرار دارد.

مدت قرارداد و مبلغ آن

برای آنکه تعیین شود بازیکن مهارت و تکنیک و قدرت فکری و توانایی جسمی خود را در چه بازه زمانی در اختیار منافع طرف دیگر قرارداد قرار میدهد، مدت در قرارداد ورزشی تعیین میشود. متداول ترین شیوه تعیین مدت در قراردادهای ورزشی تعیین یک تا چند فصل رقابت های ورزشی است. باشگاه در خارج از مدتی که در قرارداد ذکر میشود نمی تواند از خدمات بازیکن منتفع شود مگر آنکه قرارداد به شیوه ای تمدید گردد. از آنجایی که قراردادهای ورزشی ماهیتی خاص دارند و انسان در آن نقش و ارزش عمده را ایفا میکند نمی توان آن را به صورت یک قرارداد دائمی منعقد کرد چرا که با ماهیت آن در تضاد آشکار است. مبلغ در قراردادهای ورزشی باید به صورت مقطوع تعیین شود یا اینکه مبلغ قابل محاسبه ای باشد و نمیتوان آن را به صورت مبهم و مجمل ذکر کرد.

محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهدات قراردادی

محل تنظیم قرارداد در موضوعات مربوط به قانون حاکم بر قرارداد ورزشی و برخی مسائل اثباتی موثر است و محل انجام تعهدات قراردادی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با موضوع قرارداد دارد مهم است.

شرایط و تعهدات طرفین

موارد حق فسخ و نحوه اعمال حق فسخ در قرارداد ورزشی هر نوع ابهام در خصوص این بند میتواند اساس یک قرارداد را با مشکلات جدی مواجه سازد.

هزینه های اجرای قرارداد ورزشی

این هزینه طیف وسیعی از هزینه ها را شامل میشود که از اجاره محل تمرین تا مسابقه و وسایل و ابزارها و لباسهای ورزشی و … را در برمیگیرد. هزینه های اجرای قرارداد ورزشی به باشگاهها معطوف است ولی این امر و حدود مسئولیت باشگاه باید در قرارداد ذکر شود.

ضمانت اجراها و شیوه حل و فصل اختلافات قراردادی

طرفین یک قرارداد ورزشی میتوانند ضمن تعیین ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی یا اجرای نامناسب این تعهدات، شیوه حل و فصل اختلافات خود را تعیین کنند. مثلاً میتوانند با توجه به محرمانه و خصوصی بودن از شیوه داوری در حل و فصل اختلافات خود بهره بگیرند. در کنار شما هستیم

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید