بایگانی برچسب برای: طه+رزم+آرا

حقوق+ورزشی , امید+نوید , موسسه+حقوقی+امید_نوید , حضور+بانوان+درورزشگاه , حمید+سجادی , حضور+زنان+در+ورزشگاه , مدیریت+ورزش , IOC , حوادث+ورزشی , omid+navid

ذات ورزش ارتقاء ارزش های اخلاقی و پرهیز از خشونت
طه رزم آرا پژوهشگر حقوق ورزش و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه وررش بیان می دارد: طبق قوانین موضوعه تمامی کشورها وظیفه مربیان و مدیران ورزشی حفاظت از تمامیت جسمانی ؛ معنویی و حیثیتی ورزشکاران و کلیه افراد حاضر در آن مکان ورزشی است و همچنین تمامی افراد حاضر در فضاهای ورزشی در برابر همدیگر مسئول بوده و در صورت ارتکاب هر نوع رفتار خلاف قانونگذار و مراجع صالح قضایی و انتظامی میتوانتد شخص یا اشخاص خاطی را تحت تعقیب قرار دهند.
همانطور که در فیلم مورد نظر به وضوح مشاهده می شود مربی با رفتارهای غیر وررشی ؛ خشونت آمیز و غیر حرفه ای در حال آموزش به متربیان است در حالی که یکی از ورزشکاران محجور (زیر سن قانونی) در وضعیت جسمی مناسبی برخوردار نیست و ار یک حالت بی حالی شدید به سر می برد با این وجود مربی مربوطه که کاملا متوجه این امر است با خشونت در حالت آموزش تمربنات است و با وارد کردن ضربات و انجام فنون ورزشی که کاملا مغایر با شرع و قانون است( بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ) با ورزشکاران برخورد می نماید که متاسفانه منجر به وارد آمدن ضربات متعدد و شدید به ورزشکار کودک نوجوان شده که گویا منجر به فوت ابن وررشکار می شود.
حال مسئله یا مسائلی که در بروز این حادثه دخیل هستند باید مورد توجه کلیه مرببان ، مدیران ؛ ورزشکاران و خانواده های آنها قرلر گیرد و این مسائل بابد به جد مورد توجه و چالش قرار بگیرند که دیگر شاهد چنین مسائلی در ورزش نباشیم
۱ مدیران فضاهای ورزشی باید در بکار گیری و استخدام مربیان چه از نظر فنی اخلاقی و روانی توجه ویژه داشته باشند
۲ مدیران ورزشی باید به این مسئله توچه ویژه داشته باشند که ورزش های برخوردی و ضربه ای را کاملا کنترل و اجازه ورود کودکان و نوجوانان به این رشته ها را با دقت نظر و رعایت کلیه موارد ایمنی را مد نظر قرار دهند یا تحت شرایطی برای ورود به رشته های رزمی و ضربه ای محدودیت سنی را اعمال نمایند
۳ مدیران ورزشی باید به این موضوع ورود کنند که بعضی مکان های ورزشی اصلا از شاخص های استاندارد برخوردار نیستند و یا به شکل غیر قانونی در حال فعالبت هستتد که باید این نوع مکان های وررشی را سریعا تعطیل و با مسئولان چنین اماکنی برخورد قانونی نمایتد.
۴خانواده ها قبل از ثبت نام فرزتدان خود در یک رشته یا باشگاه وررشی باید ا ز مراجع ذیصلاح استعلام لازم را مبنی بر داشتن صلاحیت لازم اخذ نمایند
۵ مدیران و مرببان باید در صورت مشاهده هرگونه حالت ضعف بیماری و یا نشانه هایی از ناتوانی شخص ورزشکار از ادامه فعالیت ورزشی سریعا اقدامات لازم چون اطلاع به خانواده ها و تماس با مراکز درمانی را مد نظر قرار دهند
۶ مدیران ورزشی باید سالیانه یا هر شش ماه یکبار کلاس های توجیهی حقوق ورزش و روانشناسی ورزشی را برای مربیان برگزار نمایند
۷مدیران وررشی باید در استخدام و بکارگیری مرببان ورزشی استعلام های خاص را از مراکز ذیصلاح اخذ و بعد از اطمینان کامل نسبت به بکارگیری آن ها اقدام نمایند.
۷مربیان ورزشی تحت هیچ شرایطی حق تنببه بدنی ورزشکاران را ندارند چون وفق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی فقط والدین و سرپرستان قانونی صغار اجازه تنبیه معقول و متعارف افراد تحت تکفل خود آن هم در راستای تادیب را به عهده دارند بنابراین مرببان ورزشی جزو سرپرستان به شمار نمی آبند. به قلم طه رزم آرا

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید