بایگانی برچسب برای: لیست_داروهای_ممنوعه

حقوق_ورزشی , امید_نوید , موسسه_حقوقی_امید_نوید , کمیته_انضباطی , لیست_داروهای_ممنوعه , روانشناسی_ورزشی, دوپینگ , , وادا , omid_navid

حشیش و ماری‌جوانا دوپینگ هستند؟ 

حشیش و ماری‌جوانا مواد ممنوعه خاص دوپینگ هستند و در صورت مصرف از سوی ورزشکار تخلف به شمار می‌روند و با محرومیت همراه خواهند بود. ‌مصرف کانابینوییدها (CANNABINOIDS) S۸ در حین مسابقات ممنوع بوده و تمامی مواد حاضر در این لیست جزء مواد خاص هستند.

بر این اساس تمامی کانابینوییدهای طبیعی و مصنوعی ممنوع مانند حشیش، ماری جوانا از دسته Cannabis و محصولات Cannabis، ‌تتراهیدروکانابینول‌های طبیعی و مصنوعی (THCs) و کانابینوییدهای مصنوعی که اثرات THC را تقلید می‌کنند به استثنای Cannabidiol ممنوع هستند.

با اشاره به اینکه مواد مورد سوء استفاده در جامعه مانند حشیش و ماری‌جوانا جزء مواد خاص به شمار که اگر به صورت عمد در مسابقات مصرف شود ۲ سال محرومیت به همراه خواهند داشت، اگر ورزشکاری خارج از مسابقات این مواد را مصرف کند و ثابت شود که در زمان خارج از مسابقه و بدون ارتباط با عملکرد ورزشی بوده است محرومیت ورزشکار ۳ ماهه خواهد بود.

باید بدانیم که دوره زمانی داخل مسابقات از ۲۳:۵۹ شب قبل از بازی تا پایان مسابقه که با نمونه‌گیری دوپینگ همراه است، خواهد بود و اگر کسی در دوره ترک اعتیاد به مراکز ترک اعتیاد مورد تایید نادو برود محرومیت وی تا ۱ ماه قابل کاهش است.

گفتنی است از ابتدای ژانویه ۲۰۲۳ (۱۱ دی ۱۴۰۱) ورزشکاران سراسر جهان باید بر اساس جدیدترین فهرست مواد و داروهای ممنوعه، نسبت به عدم استفاده از این مواد یا روش‌های ممنوعه اقدام کنند و در غیر این صورت، مصداق ورزشکار دوپینگی به شمار می‌روند.

فهرست ممنوعه، بخشی اجباری از استانداردهای بین المللی برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ است و فهرست مواد و روش های ممنوعه هر سال توسط گروه کارشناسان وادا (سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ) در کشورهای مختلف بازنگری شده و این امر به منظور ارائه آموزش مناسب به ورزشکاران، مربیان و نیروهای پشتیبان و شرح تغییرات به ورزش کشورها، مدنظر قرار می گیرد و در نهایت فهرست مواد و روش های ممنوعه جدید از ابتدای ژانویه ۲۰۲۳ (۱۱ دی ۱۴۰۱) اجرایی خواهد بود.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی , امید_نوید , موسسه_حقوقی_امید_نوید , کمیته_انضباطی , لیست_داروهای_ممنوعه , روانشناسی_ورزشی, دوپینگ , , وادا , omid_navid

فهرست مواد دوپینگی سال ۲۰۲۳ 

فهرست کامل مواد، داروها و روش‌های ممنوعه در سال ۲۰۲۳ میلادی که مصداق بارز دوپینگ به شمار می‌رود، اعلام شد.

 از ابتدای ژانویه ۲۰۲۳ (۱۱ دی ۱۴۰۱) ورزشکاران سراسر جهان باید بر اساس جدیدترین فهرست مواد و داروهای ممنوعه، نسبت به عدم استفاده از این مواد یا روش‌های ممنوعه اقدام کنند، در غیر این صورت، مصداق ورزشکار دوپینگی به شمار می‌روند.

فهرست ممنوعه، بخشی اجباری از استانداردهای بین المللی برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ است و فهرست مواد و روش های ممنوعه هر سال توسط گروه کارشناسان وادا (سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ) در کشورهای مختلف بازنگری شده و این امر به منظور ارائه آموزش مناسب به ورزشکاران، مربیان و نیروهای پشتیبان و شرح تغییرات به ورزش کشورها، مدنظر قرار می گیرد و در نهایت فهرست مواد و روش های ممنوعه جدید از ابتدای ژانویه ۲۰۲۳ (۱۱ دی ۱۴۰۱) اجرایی خواهد بود.

برای مشاهده متن کامل ترجمه فهرست مواد، داروها و روش های ممنوعه سال ۲۰۲۳ میلادی بر اساس آیین نامه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که از ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱ در سراسر دنیا، لازم الاجرا و معتبر خواهد بود و در اختیار ایسنا قرار گرفته است.برای دریافت لیست_داروهای_ممنوعه۲۰۲۳ کلیک نمائید.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید