بایگانی برچسب برای: وزارت ورزش و جوانان

حقوق ورزشی

‌اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران


‌بخش اول – تعریف و هدف

‌ماده اول – کمیته ملی المپیک ایران به منظور توسعه و حمایت از نهضت بازی‌های المپیک و ورزش آماتوری در ایران بر اساس اصول اساسنامه‌کمیته بین‌المللی المپیک تشکیل می‌گردد.

‌کمیته ملی المپیک ایران سازمانی است مستقل غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی دور از هر گونه منظورهای سیاسی، مذهبی،‌تجاری و نژادی.


‌بخش دوم وظایف

‌ماده دوم – وظایف کمیته ملی المپیک ایران به شرح زیر است:

‌الف – ارتباط با کمیته بین‌المللی و کمیته‌های ملی المپیک و فدراسیونهای بین‌المللی و قاره‌ای.

ب – معرفی فدراسیون‌های ملی و سازمانهای ورزشی به فدراسیونها و سازمانهای ورزشی بین‌المللی و حفظ حقوق آنان در مجامع بین‌المللی.

پ – شرکت دادن جوانان ایران در بازی‌های المپیک و آسیایی

ت – همکاری با فدراسیونهای ملی و سازمانهای ورزشی ایران در امور بین‌المللی

ث – اجرای قوانین و مقررات کمیته بین‌المللی المپیک

ج – تشکیل نمایشگاه‌های هنری وابسته به بازی‌های آسیایی و المپیک

چ – آشنا ساختن جامعه با ارزشهای معنوی ورزش و رعایت اصول جوانمردی و اخلاقی در
مسابقات ورزشی.

ح – اقدام به اجرای مسابقه‌های ورزشی آماتوری توسط فدراسیونهای ملی برای ایجاد دوستی و رقابت سالم به منظور بهزیستی اجتماعی.

خ – آموزش اصول فلسفه آماتوری در مدارس و باشگاهها و مراکز عمومی با استفاده از وسائل ارتباط جمعی.‌د – تعیین و اعزام نماینده کشور برای بازی‌های المپیک و آسیایی.

‌ذ – همکاری لازم با کلیه مؤسسات اعم از دولتی و ملی جهت تهیه و اجرای برنامه‌های ورزشی و تفریحات سالم و بهزیستی به منظور بهبود وضع‌ورزش.

‌ر – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد خلافها و یا گزارشات واصله از فدراسیونها و یا سازمانهای ورزشی بین‌المللی علیه فدراسیونهای ملی.‌تصمیمات هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران برای فدراسیونهای ورزشی لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ز – نظارت بر اجرای موازین آماتوری در مسابقات ورزشی.

‌ژ – تشکیل کلاسهای آموزشی اعم از داخلی و بین‌المللی در ایران با همکاری کمیته همکاریهای بین‌المللی المپیک و فدراسیونهای مربوط با‌همکاری سازمانهای ورزشی، علمی، داخلی و خارجی و اعزام افراد به دوره‌های آموزشی کمیته همکاریهای بین‌المللی المپیک.

س – همکاری در تنظیم برنامه نمایندگان فدراسیون‌های ملی و سازمانهای ورزشی در کنگره‌ها و مجامع بین‌المللی.

ش – همکاری در انجام امور فدراسیونهای ورزشی آسیایی و بین‌المللی که دفتر آنان در فدراسیون ملی ایران مستقر خواهد بود.

ص – همکاری در اعزام ایرانیان عضو سازمانهای ورزشی بین‌المللی به کنگره و جلسات مربوط.
ض – بررسی و تصویب اساسنامه و آیین‌نامه‌های فدراسیونهای ملی ورزشی آماتور ایران و تطبیق آن با موازین و مقررات بین‌المللی.

ط – معرفی نمایندگان ایران در کمیته بین‌المللی المپیک طبق مقررات کمیته بین‌المللی المپیک.

ظ – همکاری با فدراسیونهای ورزشی ملی جهت آماده نگاه‌داشتن افراد تیم ملی برای اعزام به بازی‌های آسیایی و المپیک.

ع – تشکیل جلسات مشورتی با شرکت رؤسای فدراسیون‌های ورزشی به منظور بررسی امور بین‌المللی فدراسیونها با هیأت اجرایی کمیته ملی‌المپیک ایران هر دو ماه یک بار.

غ – تشکیل شورای فنی کمیته ارزشیابی و همچنین بررسی و تحقیق در زمینه‌های ورزشی و تشکیل سایر کمیته‌های مورد نیاز با همکاریهای‌سازمانهای مسئول.

ف – نشر کتب و مقالات ورزشی و مقررات فنی بین‌المللی و نشر بولتن کمیته ملی المپیک ایران.

ق – تهیه و نگهداری پرونده‌های پزشکی برای کلیه قهرمانان با همکاری وزارت بهداری و بهزیستی.

ک – اختصاص یک روز و یا یک هفته در سال به نام المپیک با همکاری فدراسیون‌های ملی.

گ – ثبت و نگهداری کلیه سوابق بازی‌های المپیک و آسیایی و ثبت رکوردها و نتایج مقام‌های بدست آمده.

ل – به منظور استفاده از علائم و مدالها و احکام در مسابقات دستورالعمل‌هایی تهیه و جهت اجرا به فدراسیونها ارسال خواهد شد.


‌بخش سوم – مقررات عمومی

‌ماده ۳ – استفاده از پرچم و علامات المپیک و واژه‌های المپیک و المپیاد مربوط به کمیته ملی المپیک ایران است و هر نوع استفاده از آن باید با‌کسب اجازه قبلی از کمیته ملی المپیک ایران باشد حکم فوق در مورد استفاده از پرچم و علامات فدراسیون بازی‌های آسیایی نیز لازم‌الاجرا است.

‌ماده ۴ – کمیته ملی المپیک ایران برای هر رشته ورزشی فقط یک فدراسیون ملی را در کشور به رسمیت می‌شناسد.


‌بخش چهارم ارکان

‌ماده ۵ – کمیته ملی المپیک ایران دارای ارکان زیر می‌باشد:

‌الف – شورای عالی

ب – هیأت اجرایی

پ – دبیرخانه کل

ت – کمیته تشکیلاتی


‌شورای عالی:

‌ماده ۶ – شورای عالی از شخصیتها و مقامهایی به شرح زیر تشکیل و در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد:

‌الف – نخست وزیر

ب – شخصیتی که به امر رییس جمهور به سمت ریاست کمیته ملی المپیک ایران و هیأت رییسه انتخاب می‌شود.

پ – وزیر امور خارجه

ت – وزیر ارشاد ملی

ث – وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه

ج – وزیر فرهنگ و آموزش عالی

چ – معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان تربیت بدنی ایران

ح – وزیر کشور

خ – وزیر کار و امور اجتماعی

‌د – وزیر آموزش و پرورش

‌ذ – وزیر بهداری و بهزیستی

‌ر – رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

‌ز – مسئول سازمان رادیو و تلویزیون ایران ،‌صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

‌ژ – دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران که به پیشنهاد رییس کمیته ملی المپیک ایران و تصویب نخست وزیر برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردد و‌دبیری شورای عالی و هیأت اجرایی را به عهده دارد.

ش – پنج نفر از افراد مطلع و یا مسئول در امور ورزشی و بازی‌های المپیک با معرفی سرپرست سازمان تربیت بدنی ایران.

ص – رؤسای فدراسیون‌هایی که ورزشهای آنها جزو ورزشهای المپیک است اکثریت اعضاء را تشکیل می‌دهند.

‌ماده ۷ – کلیه اعضای شورای عالی و هیأت اجرایی باید تابعیت ایرانی داشته باشند.

‌ماده ۸ – شورای عالی هر سال لااقل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد حضور اکثریت برای رسمیت یافتن جلسه ضروری است در صورتی که‌اکثریت حاصل نشود ظرف یک ماه مجدداً دعوت به عمل خواهد آمد این جلسه تابع اکثریت بوده و اعضاء حاضر هر نوع تصمیمی که اتخاذ نمایند‌لازم‌الاجرا خواهد بود و کلیه جلسات شورای عالی و هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران اخذ رأی به طور علنی و بر حسب پیشنهاد رییس به طور‌مخفی انجام خواهد شد و در صورت تساوی آراء رأی قطعی با رییس خواهد بود.

‌ماده ۹ – پیشنهادات باید دو ماه قبل از تشکیل جلسه شورای عالی به دبیرخانه کل رسیده باشد تا در دستور جلسه شورای عالی قرار گیرد، در جلسه‌شورای عالی گزارشات دبیر کل و خزانه دار نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

‌ماده ۱۰ – دبیر کل موظف است لااقل پانزده روز قبل از تشکیل شورای عالی دستور جلسه و پیشنهادات واصله را برای اطلاع اعضاء ارسال دارد.

‌ماده ۱۱ ـ جلسه فوق‌العاده شورای عالی بنا به پیشنهاد رییس یا دبیر کل و یا تقاضای یک سوم از اعضای شورای عالی تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۱۲ – اشخاص زیر نمی‌توانند به عضویت کمیته ملی المپیک ایران انتخاب گردند.

‌الف – هر ورزشکاری که در هر رشته ورزشی ورزش پیشه شناخته شده باشد.

ب – افرادی که برای نفع شخصی به ورزش بستگی و اشتغال داشته باشند. (‌به غیر از افرادی که به عنوان شغل از این راه به طور مستمر در تشکیلات‌اداری ورزش حقوق دریافت داشته و با ورزشهای آماتوری بستگی دارند).

پ – هر شخصی که دارای مقام کوچ و یا مربی باشد و در برابر پاداش مالی به آن کار اقدام نماید.

‌ماده ۱۳ – کلیه اعضای شورای عالی و هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران افتخاری بوده و در مقام خدمات حق‌الزحمه یا پاداش دریافت‌نمی‌نمایند ولی در هنگام مأموریت از هزینه سفر و فوق‌العاده اقامت بر طبق ضوابط استفاده خواهند نمود.

‌ماده ۱۴ – کمیته ملی المپیک ایران می‌تواند هر یک از اعضاء را که بر خلاف قوانین جاری و یا استقلال و یا امنیت کشور اقدامی نموده و یا به نحوی‌به منافع و حیثیت و شئون کمیته لطمه وارد آورده باشد و یا به عللی شایستگی عضویت کمیته از اول سلب شده باشد با اکثریت نصف به علاوه یک آراء‌اعضای حاضر او را از عضویت کمیته محروم نماید و جانشین وی را بر طبق مقررات این اساسنامه انتخاب بنمایند.

‌ماده ۱۵ – شورای عالی حداکثر دو ماه پس از بازی‌های المپیک نسبت به انتخاب هفت نفر باقیمانده از نه نفر هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران‌از اعضای شورای عالی و یا افراد ذیصلاح دیگر برای مدت چهار سال یک دوره المپیک اقدام می‌نماید.

‌الف – دو نفر نایب رییس

ب – خزانه دار

پ – چهار نفر عضو

‌ماده ۱۶ انتخاب مجدد اعضای هیأت اجرایی در دوره‌های بعد بلامانع است.

‌ماده ۱۷ – دبیر کل از طرف هیأت اجرایی اختیار تام دارد که کلیه امور کمیته ملی المپیک ایران را انجام دهد و برای این امر سازمان دبیرخانه کل را‌تهیه و به تصویب هیأت اجرایی خواهد رسانید تا وظایف مربوط را انجام دهد.

‌ماده ۱۸ – امور استخدامی کارمندان دبیرخانه کل کمیته ملی المپیک ایران طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی خواهد رسید اداره می‌گردد.

 

کمیته تشکیلاتی:

‌ماده ۱۹ – هیأت اجرایی اعضاء کمیته تشکیلاتی را از بین اعضای کمیته ملی المپیک ایران و افراد واجدالشرایط دیگر انتخاب می‌نماید. این کمیته با‌همکاری فدراسیون‌های مربوط نسبت به آماده نمودن ورزشکاران و اعزام هیأت ورزشی ایران جهت شرکت در بازی‌های المپیک آسیایی اقدامات لازم‌را خواهد نمود.

‌ماده ۲۰ – کمیته تشکیلاتی حداقل هیجده ماه قبل از شروع هر المپیک و بازی‌های آسیایی تشکیل و دوره عمل آن فقط برای همان دوره می‌باشد.

‌ماده ۲۱ – نظرات کمیته تشکیلاتی پس از تصویب هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران به مرحله اجرا درخواهد آمد.
‌ماده ۲۲ – کمیته تشکیلاتی از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:

  1. یک نفر رییس
  2. یک نفر نایب رییس
  3. یک نفر دبیر
  4. یک نفر خزانه‌دار
  5. سه نفر عضو

 

‌کمیته‌های فرعی

‌ماده ۲۳ – هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران برای انجام امور مقدماتی مربوط به بازی‌های المپیک و آسیایی و تسریع در انجام مسائل مربوط به‌شرکت ورزشکاران و آماده نمودن نفرات شرکت‌کننده کمیته‌های فرعی زیر را بنا به پیشنهاد کمیته تشکیلاتی تشکیل می‌دهد:

‌الف – کمیته مسابقات.

ب – کمیته روابط عمومی و انتشارات

پ – کمیته روابط بین‌المللی

ت – کمیته آموزش و انتخاب مربیان

ث – کمیته امور مالی

ج – کمیته هماهنگی و نظارت

چ – کمیته برنامه‌ریزی و بودجه

خ – کمیته بهداشت و پزشکی

‌د – کمیته قضایی و انضباطی

‌ماده ۲۴ – هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران تعداد اعضاء و وظایف هر کمیته فرعی را مشخص و ابلاغ می‌نماید تا تحت نظر کمیته تشکیلاتی‌انجام وظیفه نماید.

‌ماده ۲۵ – هر کمیته فرعی دارای یک مسئول خواهد بود.

‌ماده ۲۶ – کمیته تشکیلاتی بنا به پیشنهاد مسئول کمیته فرعی اعضاء کمیته را از اعضاء رسمی و یا افراد ذیصلاح انتخاب و بعد از تصویب هیأت‌اجرایی کمیته ملی المپیک ایران ابلاغ صادر می‌نماید.

‌ماده ۲۷ – مسئولین کمیته‌های فرعی موظفند هر ماه گزارش کاملی از پیشرفت‌های کمیته‌های مربوط را کتباً به کمیته تشکیلاتی تقدمی تا پس از‌رسیدگی به نظر هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران برسد.

‌ماده ۲۸ – کلیه اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ملی ایران می‌توانند در جلسات کمیته تشکیلاتی و کمیته‌های فرعی شرکت نمایند و دبیر‌کل از نظر هماهنگ نمودن برنامه‌ها نظارت کلی خواهد داشت.

‌ماده ۲۹ – برای همکاری و هماهنگی در امور مربوط به آمادگی و انتخاب ورزشکاران شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک و آسیایی جلسات مشورتی‌با حضور رؤسای فدراسیون هایشرکت‌کننده در بازیها و کمیته تشکیلاتی و کمیته‌های فرعی تشکل و نسبت به انجام بهتر امور نظرخواهی و هماهنگی‌خواهد گردید.

‌ماده ۳۰ – در پایان بازی‌های المپیک و آسیایی نمایندگان کمیته تشکیلاتی که برای اداره و نظارت به همراه شرکت‌کنندگان در بازیها شرکت نموده‌اند‌گزارش کاملی از طرز کار و استعداد قهرمانان و نمایندگان اعزامی و پیشرفت‌های حاصله در هر رشته ورزشی تهیه و به هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک‌ایران تقدیم خواهند نمود که در جلسه شورای عالی مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

بخش پنجم – بودجه کمیته ملی المپیک ایران
‌ماده ۳۱ – بودجه کمیته ملی المپیک ایران را خزانه‌دار با همکاری دبیر کل تنظیم و به تصویب شورای عالی خواهد رسانید.

‌ماده ۳۲ – عواید کمیته ملی المپیک ایران عبارت است از:
‌الف – اعتباری که از محل کمک دولت منظور شده و با توجه به ضوابط کمیته بین‌المللی المپیک هیچ گونه دخالتی از بابت این کمک که به آزادی این‌کمیته‌ها لطمه‌ای وارد سازد قبول نخواهد شد.
ب – کمک مالی که از طرف افراد و یا سازمانها داده می‌شود.
ت – اعانه یا هدایایی که افراد یا مؤسسات می‌پردازند.
پ – عواید مسابقات ماقبل المپیک
ث – عوایدی که کمیته در تشکیل روز یا هفته المپیک جمع‌آوری می‌نماید.
ت – اعانه یا هدایایی که افراد یا مؤسسات می‌پردازند.
ج – عواید حاصله از فروش تمبر و سکه‌های ورزشی و علامات المپیک و آسیایی
‌ماده ۳۳ – کلیه عواید با تصویب هیأت اجرایی هزینه خواهد شد و بیلان آن به شورای عالی ارائه خواهد گردید.
‌ماده ۳۴ – امور مالی و تعهدات کمیته ملی المپیک ایران با دو امضاء از سه امضاء زیر خواهد بود.
‌الف – رییس
ب – دبیر کل
پ – خزانه‌دار
‌ماده ۳۵ – هیأت اجرایی می‌تواند برای همکاری از روسای سابق سازمان تربیت‌بدنی و دبیران کل کمیته ملی المپیک ایران و رؤسای سابق‌فدراسیون‌های ورزشی و افرادی که به نحوی از انحاء در پیشبرد ورزش و مقاصد المپیک خدماتی انجام داده باشند به نامه مشاور دعوت به عمل آورد.
‌ماده ۳۶ – در صور لزوم برای تغییر مواد این اساسنامه پیشنهادات در هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران مطرح و در صورت تصویب شورای‌عالی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

حقوق ورزشی

تجدیدنظرخواهی از «رای ابطال انتخابات زورخانه‌ای» رد شد

شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، در حکمی تجدیدنظرخواهی از رای شعبه ۴۵ دیوان در موضوع ابطال انتخابات فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای را رد کرد.

 مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای ۱۹ خرداد در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در پایان مهرعلی باران چشمه با کسب ۲۲ رای در مقابل ۱۹ رای مجتبی جوهری، به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شد.

پس از پایان انتخابات، مجتبی جوهری رییس سابق فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و یکی از نامزدهای ریاست این فدراسیون به همراه محمد کاظم کوهی دیگر نامزد انتخابات، با اعلام تخلف و ارائه مدارک مبنی بر چیدمان مجمع با هدف کسب رای، به دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردند و خواستار رسیدگی‌ دیوان به این موضوع شدند.

شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری نیز ۳۰ خرداد با صدور دستور موقت، نتیجه انتخابات فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی را بی‌اثر اعلام کرد. دیوان عدالت اداری در ابلاغیه‌ای به وزارت ورزش، اعلام کرد، نتیجه انتخابات فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی و حکم صادره مهرعلی باران چشمه برای ریاست این فدراسیون و سایر اقدامات متخذه بر آن، تا تعیین تکلیف نهایی «کان لم یکن» و بلااثر است.

در ادامه و پس از گذشت نزدیک به ۳ ماه از برگزاری انتخابات، شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در حکمی به شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۵۳۳۱۴۸ در تاریخ ۰۶/۲۱/ ۱۴۰۰ با تشریح کامل تخلفات صورت گرفته در برگزاری انتخابات، حکم نهایی بدوی خود را مبنی بر ابطال انتخابات فدراسیون ورزش های زورخانه‌ای اعلام کرد.

دیوان عدالت اداری مهلت قانونی ۲۱ روزه را برای اعتراض وزارت ورزش به عنوان مجری انتخابات به رای صادره معین کرد اما در نهایت شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به دلیل آنچه “اعتراض در خارج از مهلت قانونی خوانده شده” تجدیدنظر خواهی وزارت ورزش را رد کرد.

به گزارش ایسنا، با توجه به رای صادره توسط شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و قطعی بودن این حکم، باید دید که آیا رای بدوی ابطال انتخابات فدراسیون ورزش های زورخانه‌ای اجرا خواهد شد یا خیر؟

رای صادر شده توسط شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را در ذیل مشاهده می کنید:

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

دیوان محاسبات بدهی صداوسیما را برملا کرد/ ۱۵ میلیارد بابت حق‌پخش ورزش در سال ۹۹

دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ کل اعلام کرد که سازمان صداوسیما مبلغی از درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نکرده است!

برای اولین بار، بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مشخص شد که به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. وجوه واریزی از محل ردیف  ۴۹-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت ۳۰ درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و ۷۰ درصد در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. در این قانون، همچنین درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی موضوع بند (پ) ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه در ردیف ملی ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته که بر این اساس سهم سازمان صداوسیما ۳۵ و سهم وزارت ورزش ۱۵ میلیارد تومان تعیین شد.

اوایل سال جاری بر اساس اعلام ژاله فرامرزیان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان به ایسنا، صداوسیما در سال ۹۹ مبادرت به واریز درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور نکرده و اینگونه سهم ۳۰ درصدی وزارت ورزش و جوانان از محل مربوطه پرداخت نشده است؛ مساله ای که از سوی این وزارتخانه به نهادهای نظارتی گزارش شده است.

حال اما بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور، در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ کل کشور آمده است:

مطابق بند (ک) تبصره (۹)، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف بوده اند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند؛ در سال ۱۳۹۹ از این محل، مبلغی به حساب خزانه واریز نشده است.

گزارش دیوان محاسبات مهر تاییدی بر اعلام وزارت ورزش و جوانان مبنی بر عدم پرداخت مطالبات ورزش ایران از سوی سازمان صداوسیما و از محل درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی است و نشان می دهد که از ۱۵ میلیارد تومانی که این سازمان باید به ورزش کشور جهت تخصیص به رشته های مختلف (متناسب با سهم) پرداخت می‌کرده، ریالی پرداخت نشده است!

منبع خبر: ایسنا ۱۴۰۰۰۷۲۳۱۶۲۲۴

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

حقوق ورزشی

پایان کار کمیسیون همیشه تعطیل و پرحاشیه ورزشکاران/ ۴ سالی که بیهوده گذشت

دوره چهارساله کمیسیون ورزشکاران در حالی دو ماه دیگر به پایان می رسد که این کمیسیون هیچ خروجی مثبتی نداشت و تنها در طول این چهار سال درگیر حاشیه بود.

کمیسیون ورزشکاران یکی از مهمترین کمیسیون های کمیته ملی المپیک است که دو ماه دیگر( آبان ۱۴۰۰) دوره چهارساله اعضای آن به پایان می رسد و باید مجددا انتخاباتش برگزار شود. این کمیسیون با وجود اینکه برای کمیته بین المللی المپیک هم بسیار مهم است و می تواند امتیازاتی از این نهاد مهم ورزشی بگیرد، در چهار سال گذشته آنقدر در گیر حاشیه بود که نتوانست خروجی خوبی داشته باشد و قدم مثبتی برای  ورزشکاران بردارد.

تغییرات زیاد کمیسیون در این چهار سال

زمانی که انتخابات کمیسیون ورزشکاران در ۱۲ آبان سال ۹۶ برگزار شد، مجتبی عابدینی، قاسم رضایی، هادی ساعی، یوسف کرمی، الهه احمدی، زهرا نعمتی، مهدی کامرانی،آرش میراسماعیلی، سعید حسنی‌پور، کمیل قاسمی،حمید سوریان، کیانوش رستمی،علیداد ساوه‌شمشکی ، حمیدرضا قلی پور و کیمیا علیزاده به عنوان ۱۵ عضو کمیسیون انتخاب شدند.  سپس حمید سوریان به عنوان رییس این کمیسیون و هادی ساعی نیز به عنوان نماینده این کمیسیون در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک معرفی شدند.

با توجه به اینکه چهره های نامداری در این کمیسیون حضور داشتند شاید خیلی از ورزشکاران این تصور را داشتند که قرار است اتفاقات خوبی رخ بدهد اما این کمیسیون نتوانست انتظارات را برآورده کند.

خروج افراد و تعطیلی کمیسیون

یکسال بعد از انتخابات، سوریان  از ریاست کناره گیری کرد و این سمت به آرش میراسماعیلی واگذار شد.
حمید سوریان و کیانوش رستمی اولین نفراتی بودند که از این کمیسیون خارج شدند و حسن تفتیان و افشین نوروزی جای آنها را گرفتند. کمیسیون هم کم کم به حالت تعطیلی در آمد به گونه ای که هیچ خبری از آن به گوش نمی رسید و حتی این مسئله موجب نارضایتی رییس کمیته ملی المپیک هم شده بود.

آغاز جنجال ها از دی ۹۸

 

کمیسیون در شرایطی به حالت تعطیلی درآمد که طبق آیین نامه، ریاست آن یک ساله بود از این رو باید در آبان ۹۸ دوباره رییس جدید کمیسیون انتخاب می شد که این اتفاق نیفتاد. در دی ماه سال ۹۸ کمیسیون جلسه ای را تشکیل داد که تنها ۵ نفر (هادی ساعی، آرش میر اسماعیلی، الهه احمدی،  حمیدرضا قلی پور و افشین نوروزی) حضور داشتند و ۱۰ نفر دیگر غایب بودند. از این اتفاق بوی حاشیه به مشام می رسید که در نهایت خبر آمد حدود ۱۰ نفر از اعضای کمیسیون به صورت دسته جمعی استعفا داده اند. دلیل این افراد هم آن زمان این بود که نه جلسه ای برگزار می شود و نه برنامه ها پیگیری می شود تنها برخی افراد پس از گرفتن پست مد نظر خود، کلا کمیسیون را به فراموشی سپرده اند.

این  اتفاق باعث شد صالحی امیری به ماجرا ورود کند تا هر چه زودتر حواشی این کمیسیون را پایان دهد. از این رو استعفای اعضا را نپذیرفت و سپس  هیات اجرایی تصمیم گرفت تغییراتی در آیین نامه کمیسیون ایجاد کند و در نهایت انتخاب رییس و نایب رییس آن کمیسیون انجام شود.

 

مهمترین تغییرات آیین نامه کمیسیون ورزشکاران

در آیین نامه کمیسیون ورزشکاران،  مدت زمان ریاست از یک سال به دو سال تغییر پیدا کرد همچنین تعداد اعضا از ۱۵ به ۱۷ نفر افزایش یافت که این دو نفر را رییس کمیته ملی المپیک می تواند انتخاب کند و بهداد سلیمی  و حمیده عباسعلی  نفرات اضافه شده  به کمیسیون بودند.

با توجه به اینکه کیمیا علیزاده هم دیگر در ایران فعالیت نمی کرد بنابراین مهسا جاور جایگزین او در کمیسیون شد.
یک انتخابات جنجالی در مرداد سال ۹۹

پس از کشمکش های فراوان در نهایت  انتخابات ریاست این کمیسیون در هفتم مرداد سال ۹۹ برگزار شد که  بسیار هم جنجالی بود و حواشی زیادی را در پی داشت. ابتدا که جنجال بر سر اضافه شدن سلیمی و عباسعلی به کمیسیون و تصویب نشدن آیین نامه جدید توسط IOC بود و هادی ساعی که از مدعیان ریاست بود اضافه شدن این دو نفر  و آیین نامه جدید را قبول نداشت. مدت زمان زیادی از جلسه صرف رسیدگی به این مسئله شد تا در نهایت در دقیقه ۹۰ ایمیلی از سوی IOC آمد و آیین نامه را تصویب کرد.

پس از آن اعضا حرف از مرام نامه ای زدند که قرار بود طبق آن هر کسی  عضو هیات اجرایی شود دیگر کاندیدای ریاست کمیسیون نباشد که البته هادی ساعی عضو هیات اجرایی چنین چیزی را قبول نداشت.  حضور حمیدرضا قلی پور ( با توجه به اینکه تست دوپینگش مثبت شده بود ) در انتخابات کمیسیون از دیگر مواردی بود که برخی اعضا به آن اعتراض داشتند و قلی پور هم در جلسه انتخاباتی شرکت نکرد.

حاصل چند ساعت جنجال و بحث های لفظی ورزشکاران در نهایت به این ختم شد که هادی ساعی به عنوان رییس و مجتبی عابدینی به عنوان نایب رییس انتخاب شدند.

 

کمیسیونی جنجالی و بدون سود برای ورزشکاران

از زمانی که که این انتخابات پرحاشیه برگزار شد همه منتظر بودند بالاخره فعالیتی از این کمیسیون ببینند اما نه جلسه های منظمی برگزار شد و نه اتفاق جدیدی رخ داد و حاصل آن همه جارو جنجال و هیاهو برای رسیدن به ریاست، تعطیلی دوباره کمیسیون ورزشکاران بود. در سال المپیک هیچ قدمی برای ورزشکاران  برداشته نشد. اکنون هم اکثر ورزشکاران از عملکرد این کمیسیون ناراضی هستند. این نارضایتی ورزشکاران به حق است چراکه کدام مصوبه کمیسیون در هیات اجرایی تصویب شد؟ از طرفی حاصل چهار سال فعالیت این کمیسیون چه چیز بوده و از کدام حق ورزشکاران دفاع شده است؟ یا چه زمانی پای درد دل و مشکلات ورزشکاران نشسته اند؟

 

ورزشکاران ۴ سال قبل را درس عبرت قرار بدهند

 

دو ماه دیگر دوره چهار ساله به پایان می رسد و ممکن است دوباره شاهد جنجال ها برای انتخاب شدن در این کمیسیون باشیم. اما ورزشکارانی که باید در این انتخابات رای بدهند، شاید بهتر باشد در این دوره آگاهانه تر عمل کنند و چهار سال گذشته این کمیسیون را درس عبرت قرار بدهند. آنها باید به کسانی رای بدهند که واقعا با برنامه قدم جلو گذاشته اند و بدانند که حتما در جهت کمک به  ورزشکاران و احقاق حقشان تلاش می کنند نه اینکه تنها به دنبال گرفتن یک پست باشند  و زمانی هم که به آن پست رسیدند فراموش کنند که ورزشکاران زیادی چشم انتظار پیگیری خواسته هایشان هستند.

lمنبع خبر ایسنا ۱۴۰۰۰۶۰۹۰۶۹۴۹

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید