بایگانی برچسب برای: کارشناس دادگستری امور ورزشی

اقتصاد قدی دارد به بلندی بازیکنان تیم ملی بسکتبال دانشجویان دانشگاه آمریکا

✍️طه رزم آرا دانش آموخته مدیریت ورزش،حقوق و کارشناس دادگستری در حوزه ورزش

در تصویر بازیکنان دو تیم بسکتبال السالوادور و آمریکا در راهرور ورودی به زمین بسکتبال مشاهده می شود که بازیکنان السالوادور حسرت آمیز و غبطه آور به بازیکنان تیم آمریکا نگاه می کنند.شاید این تصویر در یک لحظه معنایی سطحی و بدون تفکر را از سوی مخاطب در بر داشته باشد ولی این تصویری است که هزاران اندوه و غصه را به دنبال دارد. کشور السالوادور کوچکترین و پرتراکم‌ترین کشور منطقه آمریکای مرکزی است. از تبار مستیزو (دورگه سرخ‌پوست و اسپانیایی) هستند. و به دلیل فقر اقتصادی اولین کشوری می باشد که بیتکوین را پول رسمی و قانونی معرفی کرده است. این کشور گرفتار کودتاهای متعدد و خشونت سیاسی بوده‌است. در سال ۱۹۳۱ میلادی، به دلیل سقوط قیمت قهوه در بازارهای جهانی با بحران عظیم اقتصادی روبه‌رو شد. اوضاع نابسامان اقتصادی، نارضایتی شدید مردم السالوادور را برانگیخت و شورش‌های دانشجویی و مردمی علیه دیکتاتوری هرناندز مارتینز آغاز شد. به دنبال این شورش‌ها، جنگ داخلی اوج گرفت و این جنگ سبب شد شمار بسیاری از مردم السالوادور به کشورهای همسایه پناهنده شوند.

این کشور در سال ۱۹۶۹ میلادی با کشور همسایه خود هندوراس بر سر یک گل فوتبال جنگید. پس از آن، جنگ‌های داخلی دوازده ساله (۱۹۷۹–۱۹۹۱) السالوادور زیان‌های فراوانی به نهادها و سازمان‌های این کشور وارد آورد. در این جنگ داخلی که طی سال‌های یادشده بین گروه‌های چریکی چپگرا و نیروهای دولتی السالوادور جریان داشت حدود ۷۵ هزار تن کشته و بیش از هفت هزار تن ناپدید شدند . بیشتر از چندصد هزار نفر از مردم این کشور در کشورهای متوسط تا ثروتمند مشغول کار هستند و تنها درآمد خانواده های آنان همین پول هایی است که از طرف بستگان برای آن ها ارسال می شود.

مسئله ای که در عکس به شکل شفاف مشاهده می شود تفاوت قد و قیافه بازیکنان دو کشور می باشد که آیا تفاوت در نژاد ،قومیت؛ تغذیه یا فعالیت های بدنی است یا خیر؟ یا تفاوت در سبک زندگی بومی و محلی مردم السالوادر است یا خیر؟ در مقابل وقتی نگاهی منطقی تر و ژرف اندیشانه تری به به ظاهر ورزشی از لباس و کفش های غیر یک دست تا  آناتومی و قیافه بازیکنان تیم السالوادور در مقابل بازیکنان آمریکایی می شود متوجه خواهیم شد که رکن و اساس موفقیت علمی،اجتماعی،و ورزشی را در توسعه ی اقتصاد یک کشور می توان جستجو کرد . کشوری که سال ها درگیر جنگ ،آوارگی و  فقر بوده از چنین کشوری انتظار نگاه های ماتم و حسرت آور را فقط باید داشت . چنین کشوری بر پایه یک اقصاد کوتاه قامت بنا نهاد شده است و کشوری که اقصاد آن کوتاه قامت باشد انسان های  کوتاه قامت، علم کوتاه قامت، جامعه کوتاه قامت و ورزش کوتاه قامت را دارد.. هر چند در مسابقه تیم آمریکا تیم السالوادور را با قاطعیت در هم کوبید و از طرف جامعه وقت واکنش های منفی به خاطر عدم عدالت در شرایط دو تیم به دنبال داشت ولی واقعیت گویای چیز دیگری است و آن این است که اقصادی بلند تر قد و قیافه ی بلندتری را می خواهد…

به قلم دکتر طه رزم آرا

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید