آشنایی با وظایف قانونی ناجی غریق

حقوق_ورزشی , امید_نوید , صیانت_از_حقوق_ورزشکاران , کمیته_انضباطی , وظایف_ناجی_غریق , شناگران_نابینا_کم_بیما, omid_navid

آشنایی با وظایف قانونی ناجی غریق

وظایف منجی غریق فعال

 • ۱۵ دقیقه قبل از ورود شناگران به محوطه شنا ملبس به لباس مخصوص منجیان غریق حضور داشته باشد.
 • بازدید از عمق و کف آب قبل بعد و در حین زمان شنا به تناوب
 • عدم ترک محل کار در زمان ایفای وظیفه. در صورتی که ناگزیر به ترک آن باشد، باید سرمنجی یا در غیاب او نزدیکترین منجی را از غیبت خود مطلع سازد تا از محوطه
 • شنای تحت نظارت وی مراقبت شود.
 • جستجوی فردی که در مکان شنا گم شده است – با خارج کردن شناگران از آب و بازدید از نقاط عمیق.
 • در موارد اضطراری عدم حضور خود را در محل کار بهر نحو قبل از ساعت کار به اطلاع مدیر یا سر منجی برساند.
 • مشخص کردن محدوده شنا و حد فاصل قسمت عمیق و کم عمق در اماکن آبی.
 • عدم تعلیم فنون شنا و نجات غریق به صورت خصوصی در اوقات کاری.
 • عدم توجه به مسایل جنبی و انحرافی در حین دیده بانی و مراقبت.
 • تدوین و ارائه گزارش روزانه عملکرد
 • چنانچه منجی غریق بهر دلیلی مایل به ادامه همکاری با مدیریت مکان شنا و ورزشهای آبی نباشد باید مطابق مفاد مندرج در قرارداد عمل نماید و در صورتی که در قرارداد چنین امری پیش بینی نشده باشد ضروری است ۷۲ساعت قبل از ترک خدمت در کمیسیون فنی و انضباطی هیات نجات غریق بررسی می شود و پس از تصمیم مقتضی تنبیهات انضباطی صورت خواهد گرفت.
 • در ساعات ایفای وظیفه بهر علتی (کدر بودن آب، شلوغی بیش از حد مکان شنا، کمبود منجی و غیره) مجاز به ترک محل کار خود نیست.
 • منجیان غریق درجه یک با صوابدید مدیریت مکان آبی نسبت برگزاری دوره های آموزش جمعی شنا و مقدمات نجات غریق درجه دو و درجه یک اقدام نمایند.
 • منجی غریق فعال در ساعات کاری مسوول حفظ جان شناگران در محدوده آبی تحت نظارت و مراقبت خود است.

وظایف کمک منجی غریق فعال

 • کمک منجی غریق فعال تحت نظر سر منجی وظایف و مسولیت های منجی غریق فعال را برعهده دارد .اما مسولیتی در قبال حوادث بر عهده او نمی باشد.

وظایف سرمنجی غریق

 • سرمنجی غریق مسوول برقراری هماهنگی بین مدیریت مکان شنا و سایر منجیان غریق می باشد
 • ثبت وقایع روزانه و رخدادها مکان شنا در دفتری که به این منظور تهیه شده است
 • همکاری برای رفع نواقص موجود با مدیریت مکان آبی. در صورت عدم رسیدگی مدیریت برای رفع نواقص، سر منجی موظف است که موضوع را به صورت کتبی به هیات نجات غریق محل گزارش کند.
 • برگزاری تمرینهای منظم شناهای قدرتی وسرعتی و عملیات نجات و حیات بخشی برای منجیان تحت امر به منظور حفظ آمادگی خدمتی و ارتقاء روحیه آنها
 • تهیه و تنظیم گزارش حادثه احتمالی غریق و یا سایر حوادث و ارسال به هیات نجات غریق محل خدمت و همکاری با بازرسان فدراسیون یا هیات های نجات غریق

وظایف مدیران اماکن شنا و ورزش های آبی

 • استخدام منجیان ورزیده به تعداد لازم . (بر حسب اندازه استخر تعداد منجیان مشخص میشود)
 • فراهم کردن رختکن مناسب
 • تهیه وسایل و تجهیزات نجات از قبیل گوی شناور، حلقه، میله و توپ نجات و غیره و همچنین قایق برای طرح دریا
 • فراهم کردن اطاق مخصوص، صندلی سکوی دیده بانی (ارتفاع حداقل ۱/۵ متر)
 • تهیه و نگهداری پرونده منجیان شامل رونوشت قرارداد، برگه شناسایی ، و برگه آمادگی منجیان غریق
 • بیمه کردن مکان آبی مورد تصدی (استخر یا ایستگاه محلی) توسط یکی از شرکت های بیمه طبق شیوه نامه مصوب سازمان تربیت بدنی بر اجباری بودن امر بیمه شناگران و منجیان غریق در اماکن شنا
 • تهیه و نصب تابلوی اعلانات و ساعات کار مکان ورزشی ، قیمت بلیط ورودی ، بخش نامه ها و اطلاعیه ها
 • تهیه فهرست اسامی ، تلفن و نشانی نزدیکترین مراکز- پزشکی و درمانی، آتش نشانی، تربیت بدنی ، هیات نجات غریق و مراکز انتظامی
 • برقراری نظم و امنیت، کنترل کیفیت بهداشت آب و ساختمان، درج عمق آب، هشدارها و توصیه های ایمنی
 • برقراری امکانات رفاهی ومعیشتی منجیان غریق بر اساس مقررات و قوانین جاری وزارت کار و امور اجتماعی

نکات دیگر

 • کلیه خدمات و عملکرد امدادگران و منجیان باید منطبق بر استاندارد های شناخته شده مرجعی باشند که تحت نظارت آن آموزش دیده و مشغول به کار هستند.
 • منجیان و امدادگران از نظر قانونی و بنابر وظیفه حرفه ای به هیچ وجه حق تجویز دارو و خوراندن و یا نوشاندن دارو به مصدوم، مجروح ساختن مصدوم و یا هر عملی را که خارج از حیطه وظایف حرفه ای آنان است را ندارند.
 • کلیه خدمات و عملکرد انجام شده توسط منجیان و امداد گران باید با دقت بالا و کیفیت کاملا مناسب ارائه شود.
 • کلیه امدادگران و منجیان در هنگام ارائه خدمات خود ملزم به رعایت کامل اصول اخلاقی و در نظر گرفتن رابطه سالم انسانی هستند.
 • کلیه عملکرد منجیان و امدادگران باید بدور از هرگونه منافع مالی ، قصد و یا غرض خاص بوده و در آن فقط باید به نجات جان مصدوم و بدور از هرگونه قصد و غرض دیگر اهتمام ورزیده شود.
 • منجیان و امدادگران فقط به عنوان یک امدادگر، مسئول و هیچ گونه نقشی به عنوان پزشک و یا هر گونه پرسنل حرفه ای بیمارستان به عهده ندارند نقش آنان فقط بر طبق شرح وظیفه حرفه ای آنان و در مقام یک منجی و امدادگر است.
 • منابع آموزشی مورد استفاده منجیان و امدادگران فقط به عنوان منبع آموزشی و محل رجوع و دریافت اطلاعات مربوط بوده و بدیهی است که تمامی مصدومین و مغروغین که نیازمند دریافت خدمات پزشکی هستند بایستی به مراکز معتبر درمانی ، پزشکان و خدمه حرفه ای بیمارستانی ارجاع شوند.

اطلاعات عمومی ناجی غریق

 • فدراسیون نجات غریق مرجع قانونی اعطاء گواهی نامه درجه دو یا یک برای منجیان غریق است.
 • گواهینامه مقدمات نجات غریق ارزش کاری ندارد و فقط برای شرکت در دوره های آموزشی درجه دو و یک می تواند مفید واقع شود
 • منجیان غریق می بایست هرساله با انجام آزمون هایی برگ آمادگی دریافت نمایند. در این صورت منجی غریق فعال شناخته می شوند.
 • حداقل سن منجیان غریق ۱۸ سال است. افراد بین ۱۶ تا ۱۸ سال در صورت موفقیت در آزمون درجه دو فقط می توانند به صورت کمک منجی عمل کنند که نه مسوولیتی دارند نه جزو منجیان فعال به حساب می آیند.
 • منجیان درجه دو درصورتی که شش سال فعالیت (دارای شش برگ آمادگی)داشته باشند می توانند در دوره آموزشی درجه یک شرکت و در صورت قبولی در آزمون گواهینامه درجه یک دریافت کنند.

وظایف مدیران اماکن شنا

 استخدام تعداد متناسب  منجی غریق فعال و ورزیده متناسب با ابعاد استخر یا مکان شنا مطابق جدول زیر:

ردیف ابعاد استخر پذیرش شناگر تعداد منجی غریق
عرض- طول (حداکثر) (حداقل)
۱ ۲۶ * ۵۰  متر ۳۰۰ نفر شش نفر
۲ ۱۶/۵ * ۳۳ متر ۲۰۰ نفر چهار نفر
۳ ۱۲/۵ * ۲۵ متر ۱۵۰ نفر سه نفر
۴ ۱۰ * ۲۰ متر ۱۰۰ نفر دو نفر
۵ ۸ * ۱۵  متر ۵۰ نفر دو نفر
۶ کوچکتر از ردیف ۵ با عمق کمتر از یک متر ۳۰ نفر یک نفر

 

طرح دریا

 • برای طرح دریا حداقل سه منجی برای برادران و سه منجی برای خواهران و در هر قسمت یک منجی درجه یک باید وجود داشته باشد. در صورت بزرگ بودن قسمت طرح دریا یا زیاد بودن تعداد شناگران می بایست از منجیان بیشتری استفاده شود.
 • تهیه وسایل و تجهیزات نجات از قبیل گوی شناور، حلقه، میله و توپ نجات و غیره و همچنین قایق برای طرح دریا
 • فراهم کردن صندلی سکوی دیده بانی (ارتفاع حداقل ۱/۵ متر)
 • بیمه کردن مکان آبی مورد تصدی (استخر یا ایستگاه ساحلی ، طرح دریا) برای شناگران و منجیان غریق
 • نصب تابلوی اعلانات و ساعات کار مکان ورزشی ، قیمت بلیط ورودی ، بخش نامه ها و اطلاعیه ها
 • تهیه فهرست اسامی ، تلفن و نشانی نزدیکترین مراکز: پزشکی و درمانی، آتش نشانی، تربیت بدنی ، هیات نجات غریق و مراکز انتظامی
 • برقراری نظم و امنیت، کنترل کیفیت بهداشت آب و ساختمان، درج عمق آب، هشدارها و توصیه های ایمنی
 • برقراری امکانات رفاهی ومعیشتی منجیان غریق بر اساس مقررات و قوانین جاری وزارت کار و امور اجتماعی
 • وجود ناجی غریق هنگام مسابقات ورزش آبی ضروری است.
 • در هنگام آموزش شنا علاوه بر مربی آموزشی وجود منجی غریق جداگانه هم ضروری است
 • هیات های نجات غریق موظف به بازرسی متناسب از اماکن شنا هستند.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید