ابلاغ آیین نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی از سوی وزارت ورزش

حقوق_ورزشی

تکلیف هیات‌های ورزشی مشخص شد/ ابلاغ آیین نامه از سوی وزارت ورزش

از سوی وزارت ورزش و جوانان، آیین نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی به فدراسیون‌های ورزشی ابلاغ شد تا جهت اجرا در مجامع عمومی این فدراسیون‌ها به تصویب برسد.

 آیین نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی ورزشی استانی و شهرستانی از سوی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با استناد به اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ مهر سال ۹۸ و ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هیات وزیران تهیه و تصویب شد.

 

بر اساس آیین نامه مربوطه، هیات ورزشی استان های کشور، موسسه غیردولتی و با فعالیت نامحدود به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح عهده دار اداره رشته/ رشته های ورزشی در استان است که از سوی فدراسیون به رسمیت شناخته شده یا می شوند.

از جمله اهداف و وظایف تعیین شده برای هیات های ورزشی استانی و شهرستانی در این آیین نامه می توان به تعمیم و گسترش رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح استان، ارتقای کمی و کیفی رشته یا رشته های ورزشی در استان، تحقق اصول مدیریت مطلوب با رعایت شفافیت، بی طرفی و پاسخگویی در اجرای وظایف و اختیارات و نیز تحکیم و تقویت و ترویج ارزش های فرهنگی-اخلاقی و بازی جوانمردانه اشاره کرد.

همچنین ارکان هیات های ورزشی استانی و شهرستانی شامل مجمع عمومی، هیات رییسه، رییس هیات و بازرسی قانونی تعریف شده و ترکیب هیات رییسه شامل رییس، نایب رییس (از بین بانوان)، دبیر، خزانه دار، خبره ورزشی و دو نفر عضو (حداقل یک نفر از بین بانوان) است. همچنین باید خاطرنشان کرد، مجمع عمونی نیز به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیری هیات استان شناخته می شود و دارای ترکیب دارای حق رای رییس فدراسیون (رییس مجمع)، دیرکل استان (نایب رییس مجمع)، رییس یا سرپرست هیات و نیز روسا یا سرپرستان هیات های شهرستانی، است.

از مهم ترین وظایف و اختیارات مجمع عمومی نیز می توان به انتخاب یا عزل رییس هیات و اعلام جهت صدور یا لغو حکم توسط رییس مجمع اشاره کرد.

این آیین نامه به استناد ماده (۳۴) اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران در (۲۸) ماده و (۳۹) تبصره در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ به تایید وزیر ورزش و جوانان رسید و با تصویب و ابلاغ آن، آیین نامه و دستورالعمل های قلبی ملغی می شود.

آیین نامه نحوه فعالیت هیات های ورزشی ورزشی استانی و شهرستانی از سوی وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون های ورزشی ابلاغ شده است و به منظور اجرا باید به تصویب مجمع های عمومی فدراسیون های مربوطه برسد و پس از آن لازم الاجراست.

برای مشاهده آیین نامه نحوه فالیت هیات های ورزشی استانی و شهرستانی کلیک نمائید .

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید