اتحادیه اروپا وزیر ورزش را تحریم‌ کرد

حقوق+ورزشی امید+نوید موسسه+حقوقی+امید+نوید وزارت+ورزش تحریم تحریم+مدیر+ورزشی omid+navid
اتحادیه اروپا وزیر ورزش را تحریم‌ کرد

حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان ایران توسط اتحادیه اروپا تحریم شد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با ارائه جزئیات بسته تحریمی ضدایرانی خود اعلام کرد که ۱۸ شخص و ۱۹ نهاد را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. یکی از این افراد حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان است. وزارت ورزش تاکنون واکنشی به این اقدام ضد ایرانی اتحادیه اروپا نداشته است.

منبع: ایسنا ۱۴۰۱۱۱۰۳۰۲۵۴۰

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید