اجرای ۲ ساعت « درس تربیت بدنی » در تمام مدارس الزامی شد

حقوق_ورزشی , امید_نوید , موسسه_حقوقی_امید_نوید , کمیته_انضباطی , زنگ_ورزش , کارمندان_ورزشی , زنگ_تفریح , omid_navid

اجرای ۲ ساعت « درس تربیت بدنی » در تمام مدارس الزامی شد

مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش درباره جزئیات «درس تربیت بدنی» در مدارس سراسر کشور همزمان با بازگشایی حضوری مدارس توضیحاتی ارائه کرد.

محمد جعفری با اشاره به موضوع درس تربیت بدنی در مدارس اظهار کرد: حوزه یادگیری تربیت بدنی و سلامت به عنوان یکی از ۱۱ حوزه یادگیری در برنامه درس ملی به دنبال برقراری سلامت کامل جسمانی، روانی و ایجاد زمینه‌هایی در جهت شناساندن روش‌های صحیح فعالیت‌های جسمانی، ارتقای توانمندی‌های بدنی و تبیین روش‌های تفریحی سالم در حوزه تربیت بدنی است.

وی افزود: آموزش درس تربیت بدنی در برنامه‌های درسی فرصت کسب مهارت‌های زندگی و تعمیق و به کارگیری آموخته‌ها را در موقعیت‌های زندگی ایجاد همچنین راهکارهای مقابله با چالش‌ها را فراهم می‌کند که به سلامت همه جانبه به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم جامعه می‌انجامد.

جعفری بیان کرد: به دنبال این موضوع به تربیت تمام ساحتی به ویژه تحقق اهداف زیستی و بدنی به عنوان یکی از ساحت‌های شش گانه در سند تحول بنیادین کمک می‌شود؛ همچنین اهمیت و ضرورت موضوع را بیان می‌کند.

مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: برای اینکه اجرای کیفی و مطلوب برنامه درس تربیت بدنی اتفاق بیفتد، باید به معلمان تربیت بدنی و آموزگاران پایه درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی توجه ویژه‌ای شود. همچنین مدیران مدارس باید در این زمینه تلاش کنند.

وی اضافه کرد: برای اینکه درس تربیت بدنی در مدارس اجرا شود دستورالعملی تحت عنوان اجرا و ارزشیابی مطلوب درس تربیت بدنی طراحی شد که  نقشه راهی برای همکاران در مدارس برای اجرایی کردن درس تربیت بدنی در مدارس به شمار می‌رود.

جعفری گفت: براساس این دستورالعمل، آموزش مستمر نیروی انسانی موثر در اجرای برنامه درسی تربیت بدنی، نظارت مستمر و هدایت افراد در جهت تحقق اهداف درس تربیت بدنی لازم و ضروری است.

مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: این دستورالعمل حاوی نکاتی مانند تامین فضای اجرای درس تربیت بدنی، تامین معلم، کتاب و مواد آموزشی، ساعت و ارزشیابی درس تربیت بدنی و نظارت بر اجرای درس تربیت بدنی توسط گروه‌های آموزشی است.

وی ادامه داد: معلم درس تربیت بدنی مسئولیت تدریس این درس را در مدرسه برعهده دارد و باید طبق برنامه درسی و کلاسی تدوین شده برای دانش‌آموزان ۲ ساعت درس تربیت بدنی از پایه اول تا پایه دوازدهم درنظر گرفته شود.

جعفری بیان کرد: مدارسی که معلم درس تربیت بدنی متخصص ندارند آموزگار پایه موظف است ۲ ساعت کلاس تربیت بدنی را اجرا کند. حضور مرتب دانش‌آموزان در کلاس درس تربیت بدنی در تمام ساعات تدریس مانند دیگر دروس الزامی است هیچ معلمی حق اختصاص درس تربیت بدنی به سایر دروس را ندارد.

مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: برای موضوعات کتاب و محتوای آموزشی تاکید شده که براساس کتاب راهنمای معلم در دوره‌های مختلف تحصیلی کار انجام شود. همچنین باید فرایند اجرا و ارزشیابی درس تربیت بدنی در دفتر ثبت فعالیت‌های یاددهی یادگیری درج و نمون برگ آوایی از سلامت دانش‌آموزان توسط اولیاء تکمیل شود.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه برگزاری برنامه‌ها یا فعالیت‌هایی که منجر به اختلال در برگزاری کلاس و درس تربیت بدنی می‌شود ممنوع است افزود: اگر این اتفاق بیفتد با فرد متخلف برخورد خواهد شد.

جعفری تاکید کرد: اجرا و ارزشیابی درس تربیت بدنی در تمامی مدارس براساس کتاب راهنمای معلم و ارزشیابی ویژه دوره ابتدایی صورت می‌گیرد. معلمان درس تربیت بدنی باید با توجه به شرایط ، ارزشیابی دانش‌آموزان را در این درس انجام دهند.

مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: اکنون که زمان آغاز سال تحصیلی است، اجرای درس تربیت بدنی و ارزشیابی آن به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دفتر ما به شمار می‌آید که باید تدریس ۲ ساعت درس تربیت بدنی را در مدارس اجرا کنیم.

وی عنوان کرد: برای افزایش سرانه ورزشی دانش‌آموزان نیز برنامه‌ها و فعالیت‌های فوق برنامه‌ای را پیش بینی کردیم که در کنار اجرای درس تربیت بدنی خارج از تدریس درس تربیت بدنی، انجام خواهد شد.

جعفری در پایان افزود: ۳۳ هزار معلم تربیت بدنی داشتیم که امسال ۲۰۰۰ معلم براساس ماده ۲۸ به این تعداد اضافه خواهند شد.

منبع: ایسنا ۱۴۰۱۰۷۰۴۰۱۴۹۳

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید