انتشار توافقنامه لس آنجلس ۲۰۲۸ با شورای شهر

حقوق ورزشی

انتشار توافقنامه لس آنجلس ۲۰۲۸ با شورای شهر

توافقنامه پیشنهادی بازی‌های المپیک و پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۸ لس‌آنجلس، که مسئولیت‌های این شهر، کمیته برگزاری و کمیته المپیک و پارالمپیک ایالات متحده را مشخص می‌کند، تدوین گردیده و انتشار یافت.
به نقل از لس آنجلس تایمز، متیو سابو، از حوزه امور اداری شهر لس آنجلس و شارون تسو، تحلیلگر ارشد قانونگذاری، توصیه کرده اند که این توافق توسط شورای شهر لس آنجلس تصویب گردد و انتظار می رود این قرارداد در اواخر سال جاری به رای گیری گذاشته شود.گفته می‌شود که توافقنامه بازی‌ها یادداشت تفاهم فی مابین را گسترش می‌دهد تا “شفافیت بیشتری در مورد مسئولیت‌های شهر و لس آنجلس ۲۸ در مورد میزبانی بازی‌های ۲۰۲۸ ارائه نماید.”
منابع شهری و بازپرداخت هزینه ها در توافقنامه گنجانده شده است، همچنین یک طرح میراثی شامل بودجه مازاد، دسترسی و سطح دسترسی اجتماعی نیز دیگر مفاد قرارداد را تشکیل می دهند. این توافق‌نامه همچنین مسئولیت‌های مربوط به کسب‌وکار اجتماعی و توسعه محل کار، پایداری، هنر و فرهنگ، تحرک و حمل‌ونقل و ایمنی عمومی را برجسته تر می‌کند. در این توافقنامه آمده است که لس آنجلس ۲۰۲۸ ممکن است از شورای شهر درخواست کند تا منابع شهر را بنجوی فراتر از سطوح عادی و مرسوم افزایش دهد. کمیته برگزاری لس آنجلس ۲۰۲۸ مسئول بازپرداخت شهر بر اساس هزینه های ناشی از درخواست ها خواهد بود. هزینه ها با توافق دوجانبه بین شهر و کمیته برگزاری بازی های المپیک لس آنجلس ۲۰۲۸ تا نیمه نخست اکتبر ۲۰۲۴ بر اساس سه سال مالی قبلی تعیین می گردد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید