انجمن حقوق ورزشی و اهداف آن

انجمن حقوق ورزشی و اهداف آن

در نشست اعضاء هیئت رئیسه انجمن حقوق ورزشی با ارکان قضایی ضمن ارائه گزارش عملکرد انجمن توسط آقای حمید باقرنیا دیگر دوستان به بحث و تبادل نظر پرداختند . اعضاء حاضر در جلسه آقایان بهزاد ملائی بالستانی، ایمان حسین پور شرفشاد، امید نوید، عبدالله سمامی، پیمان پالیزگیر، حبیب زادگان، محمدلو و دیگر دوستان حاضر پیرامون نیاز های روز اصحاب ورزش بحث نموده و آقای پالیزگیر پیشنهاد آزمون فوق العاده جذب کارشناس رسمی در امور ورزشی را مطرح نمودند.

گزیده ای از موضوع جلسه حقوق ورزشی را با کلیک ملاحظه بفرمائید.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید