حشیش و ماری‌جوانا دوپینگ هستند؟

حقوق_ورزشی , امید_نوید , موسسه_حقوقی_امید_نوید , کمیته_انضباطی , لیست_داروهای_ممنوعه , روانشناسی_ورزشی, دوپینگ , , وادا , omid_navid

حشیش و ماری‌جوانا دوپینگ هستند؟ 

حشیش و ماری‌جوانا مواد ممنوعه خاص دوپینگ هستند و در صورت مصرف از سوی ورزشکار تخلف به شمار می‌روند و با محرومیت همراه خواهند بود. ‌مصرف کانابینوییدها (CANNABINOIDS) S۸ در حین مسابقات ممنوع بوده و تمامی مواد حاضر در این لیست جزء مواد خاص هستند.

بر این اساس تمامی کانابینوییدهای طبیعی و مصنوعی ممنوع مانند حشیش، ماری جوانا از دسته Cannabis و محصولات Cannabis، ‌تتراهیدروکانابینول‌های طبیعی و مصنوعی (THCs) و کانابینوییدهای مصنوعی که اثرات THC را تقلید می‌کنند به استثنای Cannabidiol ممنوع هستند.

با اشاره به اینکه مواد مورد سوء استفاده در جامعه مانند حشیش و ماری‌جوانا جزء مواد خاص به شمار که اگر به صورت عمد در مسابقات مصرف شود ۲ سال محرومیت به همراه خواهند داشت، اگر ورزشکاری خارج از مسابقات این مواد را مصرف کند و ثابت شود که در زمان خارج از مسابقه و بدون ارتباط با عملکرد ورزشی بوده است محرومیت ورزشکار ۳ ماهه خواهد بود.

باید بدانیم که دوره زمانی داخل مسابقات از ۲۳:۵۹ شب قبل از بازی تا پایان مسابقه که با نمونه‌گیری دوپینگ همراه است، خواهد بود و اگر کسی در دوره ترک اعتیاد به مراکز ترک اعتیاد مورد تایید نادو برود محرومیت وی تا ۱ ماه قابل کاهش است.

گفتنی است از ابتدای ژانویه ۲۰۲۳ (۱۱ دی ۱۴۰۱) ورزشکاران سراسر جهان باید بر اساس جدیدترین فهرست مواد و داروهای ممنوعه، نسبت به عدم استفاده از این مواد یا روش‌های ممنوعه اقدام کنند و در غیر این صورت، مصداق ورزشکار دوپینگی به شمار می‌روند.

فهرست ممنوعه، بخشی اجباری از استانداردهای بین المللی برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ است و فهرست مواد و روش های ممنوعه هر سال توسط گروه کارشناسان وادا (سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ) در کشورهای مختلف بازنگری شده و این امر به منظور ارائه آموزش مناسب به ورزشکاران، مربیان و نیروهای پشتیبان و شرح تغییرات به ورزش کشورها، مدنظر قرار می گیرد و در نهایت فهرست مواد و روش های ممنوعه جدید از ابتدای ژانویه ۲۰۲۳ (۱۱ دی ۱۴۰۱) اجرایی خواهد بود.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید