دستورالعمل اجرایی انتخابات کمیته ملی المپیک

حقوق_ورزشی

دستورالعمل اجرایی انتخابات کمیته ملی المپیک

دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک برای اعضای مجمع ارسال شد. هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در دو جلسه آیین نامه انتخابات کمیته ملی المپیک را تدوین کرد. در این آیین نامه تعداد اعضای ستاد نظارت به ۹ نفر افزایش یافته است. مجمع کمیته ملی المپیک ۱۷ اسفند برگزار می‌شود و قرار است این آیین نامه به تصویب اعضا برسد و سپس برای کمیته بین‌المللی المپیک ارسال شود. این دستورالعمل اکنون برای اعضای مجمع ارسال شده است تا روز برگزاری مجمع آن را بررسی کنند. متن دستور_العمل_اجرایی_انتخابات_کمیته_ملی-المپیک را می‌توانید مشاهده کنید.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید