دوپینگ و حقوق بین الملل ورزشی

حقوق ورزشی

دوپینگ و حقوق بین الملل ورزشی

یک نکته قابل توجه اینکه قوانین دوپینگ از جدیدیت بیشتر و اجرای دقیق تری نسبت به تخلفات دیگر ورزشی دارد و از آنجایی که رسالت جهانی و بین المللی ورزش ترویج صلح و ارتباطات مردم و دولت ها می باشد بدین دلیل از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد تا جلوگیری از هرگونه تقلب و رفتار سو را داشته باشد. از این رو که مرزها را در می نوردد و فرهنگ ها و انسان ها را به هم نزدیک می‌کند،‌ به همان سرعت که اقتصاد هر نقطه از جهان را به نقطه دیگر پیوند می زند و به همان شیوه که هر روزه بر وسعت و قلمرو دهکده جهانی می‌افزاید، موجبات همگرایی قوانین و مقررات موجود در موضوعات و حوزه‌های مختلف را نیز فراهم می‌سازد. چنین روندی با پذیرش واگرایی قوانین ملی که در نوع خود نمود تکثر موضوعی حقوق بین‌الملل محسوب می شود، با خلق اصول و قالب‌هایی مشترک در میان موضوعات و حوزه های مختلف، زمینه همگرایی و وحدت این حوزه را فراهم می سازد. دیوان داوری ورزش در حوزه حقوق بین‌الملل ورزش، با رویه قضایی خویش و توسل به برخی اصول و هنجارهای مشترک، هرچند تنها در اندازه یک دیوان داوری به حل و فصل اختلافاتی که به طور اختیاری به این مرجع واگذار می‌شوند در راستای تحقق چنین هدفی گام ‌بر می‌دارد، لیکن اثبات نموده است که در راستای روند جهانی شدن و در تلاش برای تثبیت برخی اصول مشترک به عنوان یک مرجع داوری مناسب در مقوله حقوق بین‌الملل ورزش از عهده کار ویژه‌اش برخواهد آمد. با تأملی بر رویه قضایی دیوان در زمینه دوپینگ، به تلاش دیوان در تنسیق مقررات ضد دوپینگ در ورزش خواهیم پرداخت. این بررسی مبین آن است که دیوان می کوشد تا از رهگذر رسیدگی به چنین قضایایی، به تثبیتت قواعد بین المللی در این زمینه کمک کند و به عنوان یک مرجع رسیدگی به اختلافات بین المللی، نقش مثبتی در این زمینه ایفا نماید.

مبارزه با دوپینگ، پیشین) هرچند خلق اسنادی این چنین مبین توجه جدی و ضرورت مقابله م‍ؤثر با دوپینگ در ورزش از سوی سازمان ملل متحد است، در عمل تلاش های کمیته بین‌المللی المپیک، به عنوان عالی‌ترین مقام بین‌المللی ناظر بر مقوله ورزش و همچنین آژانس جهانی مقابله با دوپینگ در این راستا گام بر می دارند و همتنطور که در مسابقات المپیک ۲۰۲۰ ملاحظه شد کشور روسیه با پرچم جدید و اسم جدید پا به میدان المپیک گذاشت و بخاطر محرومیت تعلیقی دوپینگ بر ورزش روسیه بود. در کل باید قوانین به روز رسانی شود همانطور که هرساله آژانس با اعلام دارو های ممنوعه و محدودیت ها اطلاع رسانی می نماید به تبع نیز باید اعلام و اطلاع رسانی شود، در این باره می توانید با ما همراه باشید.

در مقالات بعدی بصورت تخصصی در رابطه با جرایم و محرومیت های دوپینگ صحبت خواهد شد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید