رفتار هادی ساعی تخلف یا جرم؟

رفتار هادی ساعی تخلف یا جرم؟
✍️طه رزم آرا دانش آموخته مدیریت ورزش،حقوق و کارشناس دادگستری در حوزه ورزش
رویکرد پهلوان منشی و جوانمردی یکی از آثار جاودان ورزش می تواند به شمار آید که می توان به الگوهایی ماندگار چون علامرضا تختی اسطوره کشتی ایران و جهان اشاره نمود و در مقابل خدشه به این موضوع پیامدهای اخلاقی نا خوشایند را در پی دارد که سال ها در ذهن مردم می تواند باقی بماند. رفتار ورزشکاران علی الخصوص بزرگان ورزش کشور الگو و آینه ای بزرگ است که می تواند بر پیکره و شخصیت هزاران مخاطب در عرصه ورزش تاثیرات منفی به جا گذارد. با توجه به رفتار یکی از ورزشکاران سرشناس کشور در یک محل عمومی خاص در حین برگزاری مسابقات کشوری چنین رفتاری می تواند پیامدهایی چون برهم زدن نظم عمومی،تحریک افراد به شورش و حتی آشوب را در پی داشته باشد در این جا واکنش قانون گذار یا کمیته های انضباطی چیست؟ برابر با قانون مجازات اسلامی هر نوع رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که قانون گذار برای آن مجازات تعیین نموده باشد جرم تلقی شده و مرتکب به مجازات مقرره در قانون محکوم خواهد شد. از سویی دیگر هر شخصی در صنف یا گروه خود در ارتباط با حوزه فعالیت یا در راستای وظیفه یا ماموریتی که دارد مرتکب رفتاری گردد که اساسنامه آن صنف آن را مذموم شمارد با عنوان تخلف می توان با آن برخورد نمود و فرد مورد نظر به مجازات های صنفی یا انتظامی محکوم می شود. همچنین هر دستگاه یا تشکیلات(هیات های ورزشی،فدراسیون ها و….) در صورت مشاهده رفتاری از اعضای آن سازمان که وصف جزایی یا مجرمانه داشته باشد بالاترین مدیر آن دستگاه موظف به اعلام جرم و ارائه دلایل به مرجع قضایی هستند. از سویی دیگر قانون گذار با توجه به اصل قانونی بودن تعقیب ملزم به نشان دادن واکنش در برابر کلیه جرائم که از آن آگاه می شود است . همچنین مقتضیات حکم می کند در پاره ای اوقات با توجه به جایگاه و شخصیت افراد تعقیب چنین اشخاصی را به شکل موقت تعلیق و پرونده را با یگانی نماید. از سویی دیگر با توجه به تساویی تمامی افراد در برابر قانون و عدالت، اصل ۱۹ بیان می دارد«مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.» همچنین به موجب اصل بیستم تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. لذا با این اوصاف می توان بیان کرد، نگارندگان قانون اساسی سعی در آن داشته اند تا در جای جای این قانون بر اصل تساوی و برابری همگان در برابر قانون تأکید کنند و با تصریح بر این اصل از اعطای امتیازات واهی و غیرقانونی و غیرشرعی به طبقه یا قشر خاصی از مردم پرهیز نمایند. در ادامه رفتار بعضی از اشخاص علی الخصوص افرادی دارای جایگاه های خاص در بین مردم و حتی سطوح بین المللی گویای این نکته است که جایگاه مردم در برابر قانون با توجه به اصول قانون اساسی از تساوی برخوردار است و در برخورد با افرادی که نظم و عرف جامعه را خدشه می کنند بدون هیچ تسامحی باید با جدیت صورت گیرد . حتی قانون گذار در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد((«هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد و چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌ و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود. همچنین مطابق با ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود. تمامی مواد قانونی فوق حاکی از این موضوع دارد که هر گونه رفتار فیزیکی خلاف قانون و عرف می تواند مجازات خاص خود را به همراه داشته باشد و حتی رفتارهایی بدون هیج گونه آثار فیزیکی چون توهین را قانون گذار در زمره جرائم علیه شخصیت معنویی قلمداد می کند چنان که ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، مرتکب را به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌ تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است حتی در مواردی دادگاه و قانون گذار جهاتی در تشدید یا تخفیف مجازات در نظر گرفته اند که در رفتار ارتکابی توسط ملی پوش کشور در محیطی کاملا ورزشی و عمومی می تواند حداکثر مجازات را به دلیل برهم زدن نظم عمومی و تحریک در پی داشته باشد. بنا براین مدیران اجرائی سازمان ها و همچنین کمیته های انضباطی در صورت مشاهده هرگونه رفتار که وصف جزایی داشته سریعا و الزاما به مراجع انتظامی و قضایی اطلاع داده و همچنین اطلاعات لازم را در اختیار مراجع ذی صلاح قرار دهند که انشاءالله در آینده دیگر شاهد چنین رفتارهایی در محیط های ورزشی نباشیم و حداقل بتوانیم با توسعه فرهنگ پهلوان منشی،صبر و از خودگذشتگی از طریق اطلاع رسانی به موقع، بروز رفتارهای ضد اجتماعی و ضدفرهنگی را در محیط های خاصی چون ورزش به صفر برسانیم.

به قلم دکتر طه رزم آرا

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید