سردرگمی اتحادیه جهانی کشتی در برگزاری رقابت‌های قهرمانی جهان

سردرگمی اتحادیه جهانی کشتی در برگزاری رقابت‌های قهرمانی جهان

اتحادیه جهانی کشتی از فدراسیون های عضو خود خواسته تا حضور یا عدم حضور خود در رقابت های جهانی را اعلام کنند.

به گزارش ایسنا، تصمیم گیری نهایی درخصوص برگزاری یا لغو مسابقات جهانی کشتی باز هم به تعویق افتاد.

در حالی که اتحادیه جهانی کشتی ابتدا دهم مهر و سپس چهاردهم این ماه را برای اعلام خبر قطعی برگزاری یا عدم برگزاری این رقابتها مشخص کرده بود اما به نظر می رسد تغییرات مداوم در میزان همه گیری ویروس کرونا در سراسر جهان و عدم اطمینان قطعی بسیاری از کشورها از امکان حضور در رقابت های جهانی، اتحادیه جهانی کشتی را نیز در تصمیم گیری نهایی دچار تردید کرده است.

اتحادیه جهانی کشتی تا تاریخ ۱۷ مهر ماه به تمامی فدراسیون های عضو فرصت داده تا صراحتا اعلام کنند که درصورت برگزاری رقابت های جهانی در تاریخ های از پیش تعیین شده، در این رقابتها شرکت خواهند کرد یا خیر.

منبع:سایت خبری ایسنا