صدور رای برای ۵ دوپینگی جدید

حقوق_ورزشی

صدور رای برای ۵ دوپینگی جدید

تست دوپینگ ۵ ورزشکار در رشته‌های پاورلیفتینگ، بوکس، دوومیدانی و کوراش مثبت و رای آن‌ها صادر شد اما تا پایان مهلت قانونی استیناف، نام ورزشکاران محرمانه است.

با تشکیل جلسه شورای صدور رای ایران نادو، این شورا به پرونده ۵ ورزشکار خاطی که تست دوپینگ آن‌ها مثبت اعلام شد، رسیدگی کرد و تخلف ۲ ورزشکار پاورلیفتینگ، یک بوکسور، یک دوومیدانی کار و یک ورزشکار کوراش، بررسی شد.

پس از استماع دفاعیات ورزشکاران، این شورا رای نهایی خود را صادر کرد. ورزشکاران پس از ابلاغ رسمی رای، ۲۰ روز فرصت دارند تقاضای استیناف کنند و در صورتی که اعتراضی به رای شورا نداشته باشند، حکم آن‌ها قطعی و لازم و الاجراست. بر اساس بند ۱۴.۳ مجموعه قوانین ایران نادو تا زمان پایان مهلت قانونی حق استیناف، نام ورزشکاران محرمانه خواهد بود.

منبع: ایسنا ۱۴۰۱۰۴۲۱۱۴۳۲۶

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید