عضویت دکتر عباس نظریان در کمیته حقوقی فدراسیون بین‌المللی اسکی

حقوق ورزشی

رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی عضو کمیته حقوق فدراسیون بین‌المللی اسکی شد.
به نقل از سایت فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، دکتر عباس نظریان رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی جمهوری اسلامی ایران عضو کمیته حقوقی فدراسیون بین‌المللی اسکی (FIS) شد.
دکتر نظریان رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی دارای سوابق حقوقی در عرصه ورزش بود و از کارشناسان رسمی دادگستری ایران است.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید