فدراسیون کشتی از غرامت ۶ میلیاردی تبرئه شد

حقوق_ورزشی , امید_نوید , موسسه_حقوقی_امید_نوید , فدراسیون_کشتی_تبرئه_شد , حقوق_معنوی_ورزشکار , روانشناسی_ورزشی, ورزش_زنانomid_navid

فدراسیون کشتی از غرامت ۶ میلیاردی تبرئه شد

پرونده چندین ساله شکایت از فدراسیون کشتی با موضوع مالکیت فکری در خصوص طرح استفاده کارت های کشتی از فدراسیون های قبل تاکنون، به نفع فدارسیون کشتی بسته شد. به نقل از فدراسیون کشتی، طی شکایت شخص حقیقی که با حمایت رئیس سابق هیئت کشتی استان تهران از فدراسیون انجام شده بود، پرونده ای در خصوص استفاده از مالکیت فکری کارت های کشتی از زمان صدور این کارت ها، بر علیه فدراسیون کشتی در جریان افتاده بود.

بر این اساس با پیگیری های مکرر فدارسیون کشتی و کمیته انضباطی و حقوقی و جلسات متعدد با کارشناسان قضایی، رأی این پرونده که چندین سال از طرح شکایت آن می گذشت، به نفع فدراسیون کشتی صادر شد. بدین ترتیب فدراسیون کشتی از پرداخت غرامت ۶ میلیارد تومانی مطرح شده در این پرونده و هدر رفت بیت المال و پول کشتی کشور جلوگیری بعمل آورد.

منبع: ایسنا ۱۴۰۱۰۸۰۹۰۵۷۴۴

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید