قرائت گزارش نهایی وقایع بازی فوتبال ایران و لبنان در کمیسیون امور داخلی کشور

حقوق_ورزشی

قرائت گزارش نهایی وقایع بازی فوتبال ایران و لبنان در کمیسیون امور داخلی کشور

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از قرائت گزارش نهایی وقایع رخ داده پیرامون بازی فوتبال ایران و لبنان در ورزشگاه امام رضا (ع) در نشست روز یکشنبه این کمیسیون خبر داد.

روح الله نجابت، در تشریح جلسه روز یکشنبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: این جلسه کمیسیون با محوریت سه دستور کار برگزار شد؛ دستور نخست این جلسه بررسی گزارش کارگروه لایحه تشکیل  سازمان ملی مهاجرت بود که آقای ابوالفضل ابوترابی گزارشی از کارگروه ماده ۱۴۲ که در مرکز پژوهش‌ها برگزار شده بود به اعضای کمیسیون ارائه کرد و پس از ارائه گزارش، کلیات به رأی گذاشته و به تصویب کمیسیون رسید و مقرر شد جزئیات گزارش مذکور با حضور مسئولان  از دستگاه‌ های ذیربط در جلسات بعدی کمیسیون بررسی شود.

وی در ادامه اظهار کرد: همچنین در این جلسه گزارش کمیته بررسی وقایع و رخدادهای بازی فوتبال ایران و لبنان در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد مقدس قرائت و بررسی شد، با توجه به‌ اینکه نمایندگان در خصوص این گزارش پیشنهاداتی داشتند مصوب شد پس از اعمال پیشنهادات نمایندگان در متن نهایی، گزارش کمیته برای رییس مجلس جهت اقدام مقتضی و احتمالاً قرائت در صحن علنی ارسال شود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه تصریح کرد: همچنین طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نیز سومین دستور کار جلسه روز یکشنبه کمیسیون بود که قبلاً توسط مرکز پژوهش‌ها بررسی شده بود، چهار ماده از مواد این طرح بررسی و سه ماده از مواد طرح مذکور به تصویب رسید و ادامه بررسی این طرح به جلسه آینده موکول شد.

منبع: ایسنا ۱۴۰۱۰۱۲۹۱۶۹۸۸

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید