محرومیت تعلیقی هواداران تیم بسکتبال شهرداری گرگان

حقوق_ورزشی

محرومیت تعلیقی هواداران تیم بسکتبال شهرداری گرگان

کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال، هواداران شهرداری گرگان را یک جلسه به صورت تعلیقی محروم‌ کرد.  به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، جلسه کمیته بدوی انضباطی فدراسیون بسکتبال جهت رسیدگی به تخلفات بازی بین شیمیدر قم و شهرداری گرگان برگزار و با توجه به گزارش ناظر مسابقه و نماینده فدراسیون پیرامون تشویق‌های نامتعارف تماشاگران تیم شهرداری گرگان و اتهامات نامتعارف نسبت به مسئولین تیم شیمیدر قم که باعث اعتراض و شکایت سرپرست تیم شیمیدر شده بود، رای خود را به شرح زیر صادر کرد.

با عنایت به اثبات تخلف از ناحیه تماشاچیان تیم شهرداری گرگان مبنی بر تشویق نامتعارف با در نظر گرفتن رافت اسلامی، تیم مذکور را به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می‌نماید.

یک جلسه محرومیت تعلیقی تماشاگران باشگاه شهرداری گرگان از حضور در مسابقات ورزشی (موضوع بند ۳ ماده ۸ آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی) که در طول دوران تعلیق به مدت سه ماه می‌باشد. ضمنا باشگاه شهرداری گرگان جهت شرکت در مسابقه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ فقط می‌تواند حداکثر تعداد ۵۰ نفر تماشاگر همراه داشته باشد.

امیرحسین صفرزاده و حمیدرضا کلا سنگیانی، مدیران فنی دو تیم هم احضار و در خصوص اتفاقات بوجود آمده و کنترل نیمکت به آن‌ها تذکر جدی داده شد.

این رای مطابق با ماده (۹) آیین نامه انضباطی قابل تجدید نظر خواهی می‌باشد. معترض می‌تواند درخواست تجدید نظر خواهی خود را حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رای، به دبیرخانه فدراسیون تسلیم و سر رسید دریافت نماید. در صورت عدم اعتراض، مفاد این رای از تاریخ انقضای مهلت مذکور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید