موادی که دوپینگ هستند

حقوق_ورزشی, امید_نوید , فیفا, پرونده_های_مفتوح_در_دادگاه_عالی_ورزش, داروهای_ممنوعه.موسسه_حقوقی_امید_نوید, دوپینگ

موادی که دوپینگ هستند

مصرف برخی مواد در همه مواقع (حین مسابقات و خارج از مسابقات) ممنوع است و مصرف آن از سوی ورزشکاران، دوپینگ به شمار می‌رود.  عوامل آنابولیک در همه مواقع (حین مسابقات و خارج از مسابقات) ممنوع بوده و تمامی مواد این گروه از مواد غیر خاص هستند که ورزشکار در صورت استفاده از آنها دوپینگی می‌شود.

از جمله عوامل آنابولیک یا گروه S۱ شامل استروئیدهای آنابولیک آندروژنی (AAS) و همچنین سایر مواد با ساختار شیمیایی مشابه یا اثرات بیولوژیک همسان است.

عوامل آنابولیک یا گروه S۱ شامل استروئیدهای آنابولیک آندروژنی (AAS) هنگامی که به صورت اگزوژن مصرف شود، شامل موارد زیر است:

موادی که همواره دوپینگ هستند+ اسامی

موادی که همواره دوپینگ هستند+ اسامی

موادی که همواره دوپینگ هستند+ اسامی

موادی که همواره دوپینگ هستند+ اسامی

سایر عوامل آنابولیک نیز شامل موارد زیر است:

موادی که همواره دوپینگ هستند+ اسامی

منبع: ایسنا ۱۴۰۱۰۴۲۵۱۷۰۴۱

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید