میزبانی یونیورسیاد ۲۰۲۳ از روسیه گرفته شد

میزبانی یونیورسیاد ۲۰۲۳ از روسیه گرفته شد

فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی میزبانی بازیهای دانشگاهی ۲۰۲۳ را از روسیه گرفت. در جلسه آنلاین فدراسیون بین المللی ورزشی های دانشگاهی تصمیم گرفته شد تا میزبانی بازیهای سال ۲۰۲۳ یونیورسیاد از شهر یکاترینبورگ روسیه گرفته شود. کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی (FISU) یونیورسیاد تابستانی ۲۰۲۳ را که قرار بود در یکاترینبورگ برگزار شود به تعویق انداخت و میزبانی این دوره را از روسیه گرفت. در این بیانیه آمده است: امروز، در جلسه آنلاین کمیته اجرایی فیزو، تصمیم گرفته شد که بازی‌های دانشگاه جهانی ۲۰۲۳ یکاترینبورگ به تعویق بیفتد. قرار بود این بازیها از ۷ تا ۱۹ آگوست ۲۰۲۳ برگزار شود.

منبع: ایسنا ۱۴۰۱۰۲۰۹۰۵۵۵۳

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید