ورزشکار ایرانی زیر ذره‌بین وادا

حقوق_ورزشی

ورزشکار ایرانی زیر ذره‌بین وادا

از بین ۷۶ ورزشکاری که زیر ذره‌بین سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) قرار گرفته‌اند از ۳۳ ورزشکار باید تست خون نیز علاوه بر تست ادرار گرفته شود. یکی از اختیارات سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) این است که ورزشکار را در هر سطحی و حتی اگر دوره محرومیت و مصدومیت دارد مورد تست قرار دهند و به تبعیت از کدی که در وادا تعریف شده و قانون استاندارد است، ورزشکاران از فدراسیون‌های مختلف که عمدتا فدراسیون‌های المپیکی هستند و اسامی آن‌ها به وادا اعلام شده است، وارد لیست RTP می‌شوند.

 با اشاره به اینکه پایه همه تست گیری های مربوط به دوپینگ، نمونه گیری از “ادرار” است، نمونه گیری خون یکی از الزاماتی است که سازمان‌های مبارزه با دوپینگ باید در مورد ورزشکاران رشته‌های استقامتی مدنظر قرار دهند که به ۲ مقوله پاسپورت بیولوژیک و آزمایش از خون مربوط می‌شود.

 پاسپورت بیولوژیک عمدتا برای ورزشکاران رشته‌های استقامتی که عموما می‌توانند از دوپینگ خونی بهره مند شوند کاربرد دارد و روند ایران نادو به گونه‌ای است که لیستی از ورزشکاران رشته‌های استقامتی نظیر قایقرانی، دوچرخه سواری، شنا و دو و میدانی را در اختیار دارد و ملزم است از این افراد علاوه بر اینکه در لیست ورزشکاران منتخب برای نمونه گیری خارج مسابقات از آن‌ها تست خون اخذ می‌کند به منظور غلظت خون نیز از آن‌ها نمونه‌گیری کند.

آزمایش مربوطه جزئیات سلول‌های خونی و غلظت هموگلوبین را نشان می‌دهد و مربوط به خون است، عنوان کرد: آزمایش خون به ماده ممنوعه کاری ندارد و به دنبال ماده ممنوعه در نمونه خون نمی‌گردد، بلکه خون را  مانیتور کرده و با دفعاتی که قرار است خون بررسی شود، مقایسه می‌کند و باید فصلی یک بار مدنظر قرار گیرد.

شارکی با اشاره به اینکه در طول سال ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ملزم است ۳ نوبت تست خون از ورزشکاران تعیین شده، اخذ کند، گفت: با این حال ایران نادو، انجام چهار بار تست خون که به صورت هر فصل یکبار است را مدنظر قرار داده است.

در حال حاضر ۷۶ ورزشکار ایرانی در لیست RTP قرار دارند که از این تعداد ۳۳ نفر در لیست ABP گنجانده شده اند که باید از این افراد تست خون گرفته شود.

فهرست ۷۶ نفره RTP ورزشکاران ایرانیدر ادامه آمده است:

۷۶ ورزشکار ایرانی زیر ذره‌بین وادا/ اجبار تست خون از ۳۳ ورزشکار + اسامی

۷۶ ورزشکار ایرانی زیر ذره‌بین وادا/ اجبار تست خون از ۳۳ ورزشکار + اسامی

۷۶ ورزشکار ایرانی زیر ذره‌بین وادا/ اجبار تست خون از ۳۳ ورزشکار + اسامی

۷۶ ورزشکار ایرانی زیر ذره‌بین وادا/ اجبار تست خون از ۳۳ ورزشکار + اسامی

فهرست ۳۳ نفره  ABP ورزشکاران ایرانی نیز در ادامه آمده است:

۷۶ ورزشکار ایرانی زیر ذره‌بین وادا/ اجبار تست خون از ۳۳ ورزشکار + اسامی

منبع: ایسنا ۱۴۰۰۱۲۰۸۰۶۶۳۰

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید