پارادوپینگ چیست؟

حقوق ورزشی

“پارا دوپینگ” خطر جديد براي ورزشكاران بي‌گناه!

در سالهای اخیر پدیده ای بنام« پارا دوپینگ » پا به عرصه وجود نهاده است که عبارتست از دادن دارو به یک ورزشکار توسط حریف جهت کاهش کارآیی وی و یا بد نام کردن ورزشکار.

در سالهای اخیر پدیده ای بنام« پارا دوپینگ » پا به عرصه وجود نهاده است که عبارتست از دادن دارو به یک ورزشکار توسط حریف جهت کاهش کارآیی وی و یا بد نام کردن ورزشکار.

یک ورزشکار حرفه ای بشدت در مقابل پارا دوپینگ آسیب پذیر است، زیرا به راحتی و با جابجا کردن یه بطری آب می تواند در این دام گرفتار شود.

چنین اقدامی خیانتی بزرگ محسوب می شود به طور مثال یک ورزشکار ناآگاه از همه جا مبادرت به مصرف غذا یا نوشیدنی می کند که دیگران به آن مواد نیروزا اضافه کرده اند و در ادامه تست دوپینگ مثبت می شود.

ممکن است یک ورشکار ۳ یا ۴ ماه قبل از مسابقه مواد مصرفی را از کسی قبول کرده و مصرف کرده باشد که در آن ماده نیروزا ریخته شده باشد، با توجه به اینکه این مواد تا ۶ ماده در بدن ورزشکار باقی می ماند لذا در زمان ارائه تست متوجه می شود که جواب مثبت است.

حتی در مواردی نیز مشاهده می شود که در مکملهای برخی شرکتها رگه هایی از مواد نیروزا وجود دارد که بر این اساس باز هم تست ورزشکار مصرف کننده این دسته از مکملها مثبت می شود و لذا توصیه می شود مکملها از شرکتهای معتبر خریداری شوند.

سوء استفاده از یک ورزشکار به راحتی صورت می گیرد و این ورزشکار و تیم حمایت کننده است که به صورت کامل می بایست مراقب ایمنی تغذیه باشند.

پديده‌ي پارادوپينگ معمولا در برخي تورنمنت‌هاي طولاني رخ مي‌دهد. اين موضوع مي‌تواند در شرايطي كه كشورها با يكديگر اردوي مشترك برگزار مي‌كنند، هم رخ دهد. به همين دليل به ورزشكاران توصيه مي‌شود،‌از مصرف نوشيدني و مواد خوراكي پلمب نشده خودداري كرده و براي مصرف مكمل‌هاي ورزشي با پزشكان مورد اعتماد مشورت كنند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید