پذیره‌نویسی سرخابی‌ها 

حقوق_ورزشی

پذیره‌نویسی سرخابی‌ها 

شرکت فرابورس در دو اطلاعیه جداگانه شرایط پذیره‌نویسی سهام دو شرکت استقلال و پرسپولیس را اعلام کرد. دو باشگاه استقلال و پرسپولیس حدود دو هفته قبل نزد سازمان بورس ثبت و نهم اسفندماه در تابلوی نارنجی بازار پایه فرابورس ایران درج شدند. بر این اساس قرار است یک میلیارد و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۶۷ سهم جدید پرسپولیس ناشی از سلب حق تقدم در نماد معاملاتی پرسپولیس از تاریخ ۱۵ اسفندماه به مدت ۳۰ روز پذیره نویسی (تا زمان اتمام پذیره نویسی) شود. قیمت هر سهم در پذیره نویسی ۳۳۸۷ ریال است. حداقل تعداد خرید یک برگ سهم و حداکثر آن نیز ۸۸۵ برگ سهم است. پس از اتمام پذیره نویسی فرایند افزایش سرمایه طی خواهد شد و پس از آن نماد مذکور بازگشایی می‌شود. همچنین یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۹۹ هزار و ۶۵۶ سهم جدید استقلال ناشی از سلب حق تقدم در نماد معاملاتی استقلالح از تاریخ ۱۵ اسفندماه به مدت ۳۰ روز (تا زمان اتمام پذیره نویسی) پذیره نویسی شود. قیمت هر سهم در پذیره نویسی ۲۹۱۰ ریال است. حداقل تعداد خرید یک برگ سهم و حداکثر آن ۱۰۳۰ برگ سهم است. شرایط بازگشایی این‌ نماد نیز همانند نماد پرسپولیس خواهد بود.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید