پیش‌شرط ورزش کردن و جلوگیری از آسیب های بدنی غیر عمد

حقوق_ورزشی

پیش‌شرط ورزش کردن و جلوگیری از آسیب های بدنی غیر عمد

قبل از شروع فعالیت ورزشی هر فرد باید از نوع مناسب، شدت مفید، حجم مطلوب و نیز متغیرهای تمرینات بر اساس نیاز فیزیولوژیک بدن خود مطلع شود تا بتواند بهترین عملکرد ورزشی را داشته و از بروز آسیب دیدگی ورزشی جلوگیری به عمل آورد.

تمرینات ورزشی ممکن است منجر به آسیب جسمی ورزشکاران و افراد عادی شود و باید از یک نسخه تمرینی پیش از شروع تمرینات استفاده کرد.

بسیاری از افراد برای حفظ سلامتی و افزایش عملکرد به باشگاه های ورزشی مراجعه می کنند اما اگر تمرینات ورزشی در قالب نسخه تمرینی مناسب نباشد نه تنها ممکن است باعث افزایش عملکرد فرد نشود، بلکه افت عملکرد و حتی آسیب دیدگی را نیز به دنبال خواهد داشت. میزان پاسخ فیزیولوژیک به تمرینات برای هر فرد متفاوت است و باید زیر نظر متخصص پزشکی ورزشی تعیین شود.

فرد در قالب نسخه تمرینی بهترین عملکرد را از خود نشان خواهد داد و باید نسخه تمرینی به عنوان یک عامل بسیار مهم در بهبود عملکرد و وضعیت ورزشی افراد مورد توجه قرار گیرد. نسخه تمرینی مناسب، شدت تمرین، حجم تمرین و متغیرهای تمرین را مشخص می کند و به فرد نشان می دهد باید بر اساس چه دز تمرینی، فعالیت ورزشی خود را مدنظر قرار دهد.

سطح ورزشی افراد از مبتدی تا حرفه ای است و فرد باید با مراجعه به متخصص پزشکی ورزشی از این سطح ورزشی مطلع شود و بر اساس آن فعالیت ورزشی خود را دنبال کند، در عین حال ممکن است فرد آسیب دیده باشد و نباید به صورت خودسرانه فعالیت ورزشی را مدنظر قرار دهد و باید مراجعه به متخصص و مشاور، در رابطه با نوع تمرینات ورزشی و میزان این تمرینات به نتیجه برسد.

به قلم فرشاد غزالیان

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید