پیوست ۷ بندی اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی

حقوق ورزشی

پیوست ۷ بندی اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی/ تغییر ترکیب چند مجمع!

اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران دارای مصوبه مرتبط هفت بندی جداگانه‌ای از سوی هیات وزیران است که نکات بسیار مهمی را در رابطه با سرنوشت چند فدراسیون‌ ورزشی خاص و نیز تعیین رییس مجمع عمومی فدراسیون‌های ورزشی در خود جای داده است.

به گزارش ایسنا، هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهرماه سال ۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره ماده (۱۱) قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی-مصوب ۱۳۷۳- اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهر ماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال نیز نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود، اما حدود ۲۰ماه طول کشید تا نهایت در شنبه ۱۲ تیر از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد که چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده تا این‌گونه به تایید شورای نگهبان برسد و در نهایت ۱۹ تیرماه بود که از سوی معاون اول سابق رییس جمهوری جهت اجرا به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شد و اواخر مردادماه بود که از سوی این وزارتخانه جهت اجرا به فدراسیون های ورزشی ابلاغ شد.

طبق این اساسنامه، فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با مدت فعالیت نامحدود و به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح عهده دار رشته/ رشته های ورزشی تحت پوشش در کشور است و از سوی وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک (فقط در رشته های مرتبط) به رسمیت شناخته شده است تا بر مبنای منشور المپیک و رعایت قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب این اساسنامه فعالیت کند.

نکته قابل توجه در مورد اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران اینکه مسعود سلطانی فر، وزیر سابق ورزش و جوانان ۳۰ مردادماه سال جاری در پیوست ابلاغی عطف به اساسنامه مصوب، به روسا و سرپرستان فدراسیون های ورزشی آورده است: با عنایت به تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که اخیرا به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶.۱۰۰.ص. ۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰.۰۵.۱۲ ابلاغ گردید در جهت تسهیل در اجرای آن به پیوست متن تصویب نامه شماره ۲۲۴۰۳.ن۵۵۱۰۲.ه مورخه ۱۳۹۹.۰۳.۰۷ هیات محترم وزیران مرتبط با اساسنامه فوق الذکر ابلاغ تا همسو با ابلاغیه فوق الذکر به مورد اجرا گذاشته شود.

در مصوبه هیات وزیران مرتبط با اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ هفتم خردادماه سال ۱۳۹۹ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول سابق رییس جمهوری ابلاغ شده آمده است:

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴ مهرماه سال ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند اول: در فدراسیون های چند رشته ای به منظور انجام امور هر رشته به صورت مجزا، انجمن رشته مربوطه در چارچوب آیین نامه ای که به تصویب مجمع فدراسیون می رسد تشکیل می شود. انجمن از نظر شخصیت حقوقی مستقل و از نظر مسائل اداری، مالی، معاملاتی، فرهنگی و فنی زیر نظر فدراسیون خواهد بود. روسای انجمن های ورزشی که رشته/ رشته های ورزشی آن ها در بازی های المپیک، پارالمپیک، آسیایی و پارآسیایی شرکت دارند، عضو دارای حق رای در مجمع عمومی فدراسیون مربوطه هستند.

بند دوم: فدراسیون ورزش های همگانی، روستایی و بازی های بومی-محلی، زورخانه ای و کشتی پهلوانی و فدراسیون های چند رشته ای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) از نظر ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند سوم آمده: فدراسیون پزشکی ورزشی و اسلامی ورزش زنان از نظر اهداف، وظایف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند چهارم: فدراسیون های ورزش دانش آموزی، ورزش دانشگاهی و ورزش کارگری که عهده دار اداره رشته های ورزشی در بین جمعیت های تحت پوشش وزارتخانه های مربوطه هستند به عنوان فدراسیون صنفی شناخته می شوند. در مجمع عمومی این فدراسیون ها وزیر مربوط یا معاون ایشان به عنوان رییس مجمع عمومی تعیین شده و نماینده وزرات ورزش و جوانان نیز در مجمع عمومی با حق رای حضور خواهد داشت.

بند پنجم: آیین نامه نحوه فعالیت هیئت های استانی و شهرستانی در چارچوب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط به تصویب وزیر ورزش و جوانان خواهد رسید.

بند ششم: آیین نامه های مرتبط با اساسنامه فدراسیون ها توسط وزارت ورزش و جوانان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می شود.

بند هفتم: وزارت ورزش و جوانان مسئولیت نظارت بر اجرای این تصویب نامه و اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون های ورزشی را بر عهده خواهد داشت. وزیر ورزش و جوانان به عنوان رییس مجمع عمومی تعیین و احکام اعضای هیئت رییسه فدراسیون توسط رییس مجمع صادر می شود.

 

طرح چند پرسش

با توجه به اینکه اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۹ تیرماه سال جاری ابلاغ شده و تاریخ مصوبه هیات وزیران مرتبط با این اساسنامه که هفتم خردادماه سال ۱۳۹۹ است، سوال این است که به چه علت مصوبه مرتبط در متن اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران لحاظ نشده و به صورت جداگانه از سوی هیئت وزیران مصوب شده و به صورت جداگانه نیز از سوی وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شده است؟

دو اینکه در مورد مصوبه هیات وزیران مرتبط با اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که اواخر مردادماه سال جاری از سوی وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شده، آیا این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسیده است؟ آیا این مصوبه به تایید مجلس شورای اسلامی رسیده است؟ اگر خیر، فرآیند اجرای آن در کنار اساسنامه مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان در مجامع چگونه خواهد بود؟

منبع خبر ایسنا ۱۴۰۰۰۶۲۱۱۵۷۰۹

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید