چراغ سبز کاری به بازنشسته‌ها!

حقوق_ورزشی

چراغ سبز کاری به بازنشسته‌ها!

بازنشسته‌ها در حالی که نمی‌توانند به عنوان روسای فدراسیون‌های ورزشی فعالیت کنند اما این امکان برای آن‌ها فراهم شده است تا به عنوان رییس هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی انتخاب شوند هرچند به تازگی از سوی وزارت ورزش و جوانان سنگ بزرگی پیش پای آن‌ها گذاشته شده است.

آیین نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی از سوی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با استناد به اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ مهر سال ۹۸ و ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هیات وزیران تهیه و تصویب شد.

این آیین نامه به استناد ماده (۳۴) اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران در (۲۸) ماده و (۳۹) تبصره در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ به تایید وزیر ورزش و جوانان رسید و با تصویب و ابلاغ آن، آیین نامه و دستورالعمل های قبلی ملغی می شود.

آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی در حالی از سوی وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون‌های ورزشی ابلاغ شد و به منظور اجرا باید به تصویب مجمع‌های عمومی فدراسیون های مربوطه می‌رسید و پس از آن لازم الاجرا بود.

اما روسای ۲۸ فدراسیون ورزشی در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان نسبت به کاهش اختیارات روسای فدراسیون‌های ورزشی در مجمع هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی اعتراض خود را اعلام کردند که در نهایت این مسئله مورد توجه وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت و با اصلاح آن، ‌آیین نامه جدید نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی به فدراسیون‌های ورزشی ابلاغ شد.

وزارت ورزش و جوانان در متن آیین‌نامه جدید اعلام کرد: این آیین نامه و اصلاحات آن به استناد ماده (۳۴) اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران در (۲۸) ماده و (۴۰) تبصره در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰ به تایید وزیر ورزش و جوانان رسید و با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، آیین نامه و دستورالعمل‌های قبلی، ملغی می‌شود.

نکته بسیار مهم‌ در رابطه با ‌آیین نامه جدید نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی به فدراسیون‌های ورزشی، به کار گیری دو شغله ها و به ویژه افراد بازنشسته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، هیئت های ورزشی استان های کشور، موسسه غیردولتی و با مدت فعالیت نامحدود به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح عهده دار اداره رشته/رشته های ورزشی در استان هستند و از سوی فدراسیون به رسمیت شناخته شده یا می شوند تا با رعایت قوانین و مقررات مروبط فعالیت کنند.

در این ماده از عبارت «موسسه غیردولتی» استفاده شده و حرفی از واژه «عمومی» به میان نیامده است که بر اساس آن هیات های استانی می توانند از ذیل قانون ممنوعیت به کارگیری دو شغله‌ها خارج شوند و علاوه بر این از افراد بازنشسته نیز استفاده کنند.

نکته قابل تامل و چالش آفرین اینکه چگونه در اساسنامه مربوطه، فدراسیون های ورزشی به عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» مدنظر قرار گرفته اند اما هیات های ورزشی استان های کشور ماهیت متفاوتی داشته، تحت عنوان «موسسه غیردولتی» تعریف شوند؟

با این وجود اما به تازگی یک سنگ بزرگ پیش‌پای بازنشستگان گذاشته شده و بر اساس ابلاغیه جدید وزارت ورزش و جوانان، به‌کارگیری بازنشستگان و افراد بازخرید شده به عنوان رییس و اعضای هیات رییسه هیات‌های استانی و شهرستانی ممنوع است مگر این که در زمان ثبت نام از نامزد بازنشسته و قبل از انتخاب در مجمع به عنوان رییس هیات، تعهدنامه محضری گرفته شود که هیات به هیچ نحوی از بودجه عمومی کل کشور یا دریافت کمک‌های دولتی یا منابع عمومی، استفاده نمی‌کند.

در هر صورت اما بازنشستگان و افراد بازخرید شده می‌توانند به عنوان رییس و اعضای هیات رییسه هیات‌های استانی و شهرستانی در صورت ارائه تعهد فعالیت کنند که اتفاق جدیدی در ورزش ایران است و باید منتظر ماند و دید آیا طی سالیان آینده در صورت تصدی این افراد به عنوان رییس و قطع شدن کمک‌های مالی دولت، چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد و اساسا تصمیم اتخاذ شده به صلاح ورزش ایران خواهد بود یا اثرات منفی به دنبال خواهد داشت.

منبع خبر: ایسنا ۱۴۰۰۱۰۱۱۰۷۸۹۰

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید