کافئین، نیکوتین، کدئین و ترامادول دوپینگ هستند؟

حقوق_ورزشی , امید_نوید , موسسه_حقوقی_امید_نوید , دوپینگ2023 , کافئین , نیکوتین , ترامادول , روانشناسی_ورزشی, کدئین omid_navid

کافئین، نیکوتین، کدئین و ترامادول دوپینگ هستند؟

برخی مواد در سال ۲۰۲۳ میلادی هرچند در فهرست ممنوعه دوپینگ قرار ندارند اما به منظور شناسایی الگوهای احتمالی سوء مصرف آن‌ها زیر ذره‌بین سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ قرار خواهند داشت. از ابتدای ژانویه ۲۰۲۳، ورزشکاران سراسر جهان باید بر اساس جدیدترین فهرست مواد و داروهای ممنوعه، نسبت به عدم استفاده از این مواد یا روش‌های ممنوعه اقدام کنند و در غیر این صورت، مصداق ورزشکار دوپینگی به شمار می‌روند.

 فهرست ممنوعه بخشی اجباری از استانداردهای بین المللی برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ است و فهرست مواد و روش‌های ممنوعه هر سال توسط گروه کارشناسان وادا (سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ) در کشورهای مختلف بازنگری شده و روز اول اکتبر هر سال منتشر می‌شود و  این امر از جهت ارائه آموزش مناسب به ورزشکاران، مربیان و نیروهای پشتیبان و شرح تغییرات به ورزش کشورها، مدنظر قرار می‌گیرد.

بنابراین فهرست مواد و روش‌های ممنوعه جدید از ابتدای ژانویه ۲۰۲۳ (۱۱ دی ۱۴۰۱) اجرایی خواهد بود. بر اساس ماده ۴.۵ قوانین بین المللی مبارزه با دوپینگ با مشورت متعهدان و دولت‌ها یک برنامه نظارت در مورد موادی که در فهرست ممنوعه نیستند ولی سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ وادا (WADA) تمایل دارد الگوهای احتمالی سوء مصرف آن‌ها را شناسایی کند، ایجاد شده است.

موادی که در ادامه به آن ها اشاره می شود در برنامه نظارتی ۲۰۲۳ قرار داده شده اند:

– عوامل آنابولیک داخل و خارج از مسابقه شامل  Ecdysterone

– آگونیست های بتا-۲ داخل و خارج از مسابقه Salmeterol و vilanterol  کمتر از حداقل سطح گزارش

– محرک‌ها فقط در مسابقات شامل بوپروپیون، کافئین، نیکوتین، فنیل افرین، فنیل پروپانولامین، پیپرادرول و سینفرین

– مواد مخدر فقط در مسابقات شامل کدئین، درمورفین (و آنالوگ‌های آن)، هیدروکودون و ترامادول

 در مورد ترامادول بر اساس تصمیم سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) مصرف ترامادول در حین مسابقات ممنوع است و کمیته اجرایی وادا پس از بررسی های لازم مصرف این ماده مخدر را توسط ورزشکاران در حین مسابقات ممنوع می‌داند اما ممنوعیت مصرف این ماده مخدر از اول سال ۲۰۲۴ اجرا خواهد شد؛ این تاخیر یک ساله برای ورود ماده مخدر ترامادول در لیست ممنوعه دوپینگ، فرصتی برای جامعه ورزش به ویژه ورزشکاران و پزشکان فعال در حوزه ورزش است تا در زمینه آموزش عدم مصرف این ماده مخدر اقدامات لازم را به عمل آورند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید