کنعانی‌زادگان محکوم شد

حقوق_ورزشی , حسین+کنعانی+زادگان+محکوم+شد , کمیته_انضباطی , کمیته_استیناف , امید+نوید , موسسه_حقوقی_امید_نوید , فدراسیون_فوتبال , ورزش+زنان , omid_navid

کنعانی‌زادگان محکوم شد

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال محمدحسین کنعانی زادگان را در پی شکایت مدیر برنامه‌های این بازیکن ملی‌پوش محکوم کرد. در پی شکایت امیرهوشنگ سعادتی از محمدحسین کنعانی زادگان، کنعانی زادگان مبلغ ۷۰ هزار دلار بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ ارزش ریال در حق امیرهوشنگ سعادتی محکوم شد. کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان نسبت به مابقی خواسته بابت مطالبه ۲۵۰ هزار دلار و هم‌چنین مطالبه خسارت تاخیر تادیه قرار رد صادر کرد. هم‌چنین نسبت به تخلفات احتمالی خواهان مبنی بر نقض ماده ۹ مقررات ناظر بر فعالیت واسطه‌ها و نحوه همکاری با آن‌ها مصوب ۱۳۹۷، موضوع طی پرونده جداگانه‌ای در کمیته وضعیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

با توجه به شکایت محمد نوروزی از باشگاه نفت امیدیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت میرمهدی قریشی از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۶۵۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۵ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

و توجه به این نکته فراموش نگردد که رسیدگی در کمیته انضباطی فدراسیون خارج از تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد …

منبع ایسنا ۱۴۰۱۰۹۲۸۱۸۸۳۵

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید